Μικροοικονομική ΙΙ

Κωδικός: 
4115
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα προσφέρει μία τεχνική εισαγωγή στην παραδοσιακή μικροοικονομική ανάλυση. Θα εισάγουμε, όσο πιο αυστηρά επιτρέπουν τα πλαίσια ενός προπτυχιακού μαθήματος, την αξιωματική θεμελίωση της μικροοικονομικής θεωρίας και θα εξετάσουμε την επιλογή καταναλωτή και παραγωγού και βασική θεωρία αγορών. Στοχεύουμε στο συνδυασμό αναλυτικών-αλγεβρικών μεθόδων με πιο διαισθητική διαγραμματική ανάλυση. Για το σκοπό αυτό, οι παραδόσεις θα εισάγουν τις βασικές έννοιες και θα αναλύουν τη θεωρία, και θα συμπληρώνονται από φροντιστήρια στα οποία θα λύνονται ασκήσεις και tutorials στα οποία οι φοιτητές θα παραδίδουν και θα συζητούν ασκήσεις που έλυσαν.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Μικροοικονομική Ι

Το μάθημα είναι αρκετά τεχνικό. Καλή γνώση διαφορικού-ολοκληρωτικού λογισμού είναι απαραίτητη. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα εισαγωγικά μαθήματα σε μαθηματικά για οικονομολόγους και να έχουν πολύ καλή γνώση παραγώγισης, ολοκλήρωσης, μεγιστοποίησης υπό περιορισμούς και βασικής γραμμικής άλγεβρας. Επίσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το εισαγωγικό μάθημα στη Μικροοικονομική.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία Καταναλωτή υπό βεβαιότητα:
Προτιμήσεις και αναπαράστασή τους.
Χρησιμότητα και καμπύλες αδιαφορίας
Μεγιστοποίηση χρησιμότητας-ελαχιστοποίηση δαπάνης. Μαρσαλιανή-Χικσιανή ζήτηση. Καμπύλες τιμών κατανάλωσης και εισοδήματος-κατανάλωσης.
Αποτελέσματα εισοδήματος-υποκατάστασης.
Value functions: Έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας και συνάρτηση δαπάνης. Δυϊκότητα μαρσαλιανής και χικσιανής ζήτησης. Ταυτότητα του  Roy και λήμμα του Shephard.
Εξίσωση Slutsky.
Πλεόνασμα καταναλωτή.
Υποκατάστατα και συμπληρωματικά αγαθά
Αβεβαιότητα
Λαχνοί και παίγνια.
Προτιμήσεις ορισμένες πάνω σε λαχνούς και παίγνια.
Κανόνας προσδοκώμενης χρησιμότητας και von Neumann-Morgernstern συναρτήσεις χρησιμότητας. Διατακτικές (ordinal) και απόλυτες (cardinal) συναρτήσεις χρησιμότητας.
Θεωρία αβεβαιότητας και παράδοξα (Allais-Elsberg) και άλλα.
Στάση προς το ρίσκο και αποστροφή κινδύνου. Μέτρα αποστροφής κινδύνου.
Βέβαιο ισοδύναμο και ασφάλιστρο κινδύνου.
Θεωρία Παραγωγού
Συναρτήσεις παραγωγής
Ελαχιστοποίηση κόστους
Συναρτήσεις και καμπύλες κόστους
Αγορές
Ανταγωνισμός. Υποθέσεις τέλειου ανταγωνισμού. Βραχυχρόνια και μακροχρόνια προσφορά της επιχείρησης. Προσφορά κλάδου. Βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία. Πλεόνασμα παραγωγού. Εφαρμογές ανταγωνισμού και σύμπραξη.
Μονοπώλιο. Πρόβλημα μεγιστοποίησης κερδών του μονοπωλίου. Αναγκαίες συνθήκες. Νεκρή ζημία. Μονοπώλιο και ελαστικότητα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

Η βιβλιογραφία είναι ενδεικτική υπό την έννοια ότι πρέπει και θα ωφεληθείτε αν βρείτε τη βιβλιογραφία που σας ταιριάζει ψάχνοντας και διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας τα ίδια από άλλες πηγές. Τα πρώτα εγχειρίδια είναι για όσους θέλουν να καταλάβουν βασικές αρχικές μικροοικονομικής. Όσο κατεβαίνετε στη λίστα, περνάτε σε όλο και πιο δύσκολα εγχειρίδια και άρθρα τα οποία παρατίθενται κυρίως για πληρότητα και για να αποκτήσετε ίσως μια πρώτη επαφή με την αρθρογραφία. Ασφαλώς και δεν πρέπει να περιμένετε να είστε σε θέση να τα διαβάσετε τώρα. Για τους πολύ ορεξάτους όμως ίσως και να ανοίξει λίγο περισσότερο η όρεξη… Ρίξτε όμως μια ματιά μόνο και μόνο για να δείτε πώς γράφονται τα άρθρα που κινούν τη θεωρία που καλύπτουμε μαζί.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Δύο 2ωρες διαλέξεις εβδομαδιαίως με φροντιστήρια επίλυσης ασκήσεων και tutorials

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΗΣΗΣ: Γραπτή εξέταση.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνικά.