Κατάθεση δικαιολογητικών αθλητών προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα.