Εκπαιδευτικό σεμινάριο της Βιβλιοθήκης ΟΠΑ για τη Διπλωματική Εργασία στο ΔΕΟΣ

«ΠΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ».

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο της Βιβλιοθήκης ΟΠΑ για τη Διπλωματική Εργασία στο ΔΕΟΣ θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Παρασκευή 11/12/2020, 13.00-15.00 με θέμα  «ΠΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ».

Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις ψηφιακές πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, πώς να τις αξιοποιήσουν στην περίοδο της πανδημίας COVID-19, να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης ποιοτικής πληροφορίας, αλλά και με τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας, την αποφυγή λογοκλοπής, τα συστήματα παραπομπών, κ.ά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ευρωπαϊκές πηγές πληροφόρησης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  μέσω του Skype Meetings στο σύνδεσμο:  https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mourikis/X6P53CTZ