Εγγραφή υποψηφίων που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024