ΔΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση

Αιτήσεις της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς (2020-2021) για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση.