Ανακοίνωση προκήρυξης μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική»

Ανακοίνωση προκήρυξης μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική»