Ανακήρυξη υποψηφίου μέλους ΔΕΠ για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου "Παρακολούθησης, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Eurolab)"