Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία

Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία.