Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου "Παρακολούθησης, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων" (Eurolab)