Ανακήρυξη υποψηφίου για την εκλογή Διευθυντή του εργαστηρίου «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων»