Ανάκληση της ανακήρυξης υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Eurolab, σε εφαρμογή του άρθρου 114 του νέου νόμου 4692/2020.