Πράξη Πρύτανη συγκρότησης Κοσμητείας της ΣΔΕ

Πράξη Πρύτανη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από 01.09.2022 έως 31.08.2023.