Πιστοποιήσεις και Λίστες Κατάταξης

Λίστες Κατάταξης Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πιστοποιήσεις και Λίστες Κατάταξης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Σύμφωνα με τον έγκυρο διεθνή φορέα αξιολόγησης Eduniversal Best Masters Rankings για το 2024:
  • Το ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική κατατάχθηκε στην 5η θέση παγκοσμίως, στην κατηγορία "Business Intelligence & Strategy".
  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση κατατάχθηκε στην 6η θέση παγκοσμίως και στην κατηγορία "Maritime Management".
  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή προσανατολισμό (Μερικής Φοίτησης) ανήλθε στην 6η θέση παγκοσμίως και στην κατηγορία "Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία ΜΒΑs part-time"
  • Το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση κατατάχθηκε στην 33η θέση παγκοσμίως, στην κατηγορία "Financial Markets".
  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού διακρίθηκε στην 17η θέση στη Δυτική Ευρώπη και την κατηγορία "Human Resources Management".
  •  Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση κατατάσσεται στην 7η θέση στη Δυτική Ευρώπη και την κατηγορία "Public Administration / Management".
  • Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών κατατάχθηκε στην 5η θέση στη Δυτική Ευρώπη και την κατηγορία "General Management".
  • Το ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία έλαβε την 12η θέση στη Δυτική Ευρώπη στην κατηγορία "E-business & Digital Marketing".
  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA (πλήρους Φοίτησης) έλαβε την 23η θέση παγκοσμίως, στην κατηγορία "Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία ΜΒΑs full time".
  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) ανήλθε στην 20η θέση στη Δυτική Ευρώπη και την κατηγορία "Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία Executive MBAs".
  • Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική  κατατάχθηκε στην 25η θέση στη Δυτική Ευρώπη στην κατηγορία "Accounting".
  • Το ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό έλαβε την 27η θέση στη Δυτική Ευρώπη στην κατηγορία "Marketing".
  • Το ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία κατατάχθηκε στην 25η θέση στη Δυτική Ευρώπη στην κατηγορία "Corporate Communication".
 • O διεθνής φορέας αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS) κατέταξε τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως για το 2024, σύμφωνα με την "QS Global MBA & Business Masters Rankings":
  • Το «ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του ΟΠΑ ήταν το μοναδικό Ελληνικό ΠΜΣ που κατατάχθηκε μεταξύ των κορυφαίων ομοειδών ΠΜΣ στη κατηγορία "Business Analytics" για το 2024, με παγκόσμια κατατάταξη 101+.
  • Τα «ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ» και «ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του ΟΠΑ ήταν τα ΠΜΣ με τις υψηλότερες θέσεις κατάταξης μεταξύ των Ελληνικών ομοειδών ΠΜΣ στις αντίστοιχες κατηγορίες "ΜΒΑ" και "Finance" για το 2024, με παγκόσμια κατατάταξη 111-120 και 121-130 αντίστοιχα.
  • Το «ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» του ΟΠΑ, συμπεριλήφθηκε μεταξύ των κορυφαίων ομοειδών ΠΜΣ στη κατηγορία "Marketing" για το 2024, με παγκόσμια κατατάταξη 101+.
 • Σύμφωνα με το διεθνή φορέα αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS), το Δ.Π.Μ.Σ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA International) κατατάχθηκε στο 2023 QS Global MBA Rankings μεταξύ των θέσεων 101-110 παγκοσμίως, και στην 33η θέση στην Ευρώπη. Επίσης αναδείχθηκε στην υψηλότερη κατάταξη μεταξύ των αντίστοιχων  Ελληνικών ΠΜΣ.
 • Το MBA International κατατάχθηκε μεταξύ των θέσεων 111-120 μεταξύ των κορυφαίων 200ων ΠΜΣ παγκοσμίως σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου (2023 Ιnternational Trade Rankings), ενώ ήταν και το μοναδικό Ελληνικό ΠΜΣ που συμπεριλήφθηκε στην εν λόγω λίστα κατάταξης, σύμφωνα με τον διεθνή φορέα αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS) για το 2023.
 • Τo MBA International πιστοποιήθηκε το 2023 για μία ακόμα φορά από τον διεθνή οργανισμό Association of MBAs (AMBA). Ο οργανισμός ΑΜΒΑ πιστοποιεί MBA, DBA και MBM προγράμματα παγκοσμίως, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, με στόχο να παρέχει στα προγράμματα που πιστοποιεί διεθνή αξιοπιστία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη πιστοποίηση απολαμβάνουν μόνο το 2% των Σχολών Διοίκησης σε πάνω από 75 χώρες παγκοσμίως.
 • Σύμφωνα με τον έγκυρο διεθνή φορέα αξιολόγησης Eduniversal Best Masters Rankings για το 2022/2023:
  • Το ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική κατατάχθηκε στην 5η θέση παγκοσμίως, στην κατηγορία "Business Intelligence & Strategy".
  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση κατατάχθηκε στην 7η θέση παγκοσμίως και στην κατηγορία "Maritime Management".
  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή προσανατολισμό (Μερικής Φοίτησης) ανήλθε στην 7η θέση παγκοσμίως και στην κατηγορία "Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία ΜΒΑs part-time"  και στην 11η θέση στη Δυτική Ευρώπη και την κατηγορία "International Management".
  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA (Μερικής Φοίτησης) έλαβε την 21η θέση παγκοσμίως, στην κατηγορία "Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία ΜΒΑs part-time".
  • Το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση κατατάχθηκε στην 65η θέση παγκοσμίως, στην κατηγορία "Financial Markets".
  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού διακρίθηκε στην 8η θέση στη Δυτική Ευρώπη και την κατηγορία "Human Resources Management".
  •  Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση κατατάσσεται στην 11η θέση στη Δυτική Ευρώπη και την κατηγορία "Public Administration / Management".
  • Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών κατατάχθηκε στην 7η θέση στη Δυτική Ευρώπη και την κατηγορία "General Management".
  • Το ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία έλαβε την 16η θέση στη Δυτική Ευρώπη στην κατηγορία "E-business & Digital Marketing".
  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA (πλήρους Φοίτησης) έλαβε την 17η θέση παγκοσμίως, στην κατηγορία "Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία ΜΒΑs full time".
  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) ανήλθε στην 21η θέση στη Δυτική Ευρώπη και την κατηγορία "Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία Executive MBAs".
  • Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική  κατατάχθηκε στην 22η θέση στη Δυτική Ευρώπη στην κατηγορία "Accounting".
  • Το ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό έλαβε την 25η θέση στη Δυτική Ευρώπη στην κατηγορία "Marketing".
  • Το ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία κατατάχθηκε στην 27η θέση στη Δυτική Ευρώπη στην κατηγορία "Corporate Communication".
 • Το ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ & Επικοινωνία κατατάχθηκε στην 76η θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη των Πανεπιστημίων από τον διεθνή φορέα αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS).
 • Το ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική κατατάχθηκε στην 78η  θέση παγκοσμίως σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη των Πανεπιστημίων από τον διεθνή φορέα αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS).
 • Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική κατατάχθηκε στην 97η  θέση παγκοσμίως σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη των Πανεπιστημίων από τον διεθνή φορέα αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS).
 • Το ΠΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη των Πανεπιστημίων από τον διεθνή φορέα αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS), κατατάχθηκε μεταξύ των θέσεων 131-140 παγκοσμίως.
 • Το ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA), σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη των Πανεπιστημίων από τον διεθνή φορέα αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS), κατατάχθηκε μεταξύ των θέσεων 111-120 παγκοσμίως, και στην 36η θέση στην Ευρώπη. Επίσης αναδείχθηκε στην υψηλότερη κατάταξη μεταξύ των αντίστοιχων  Ελληνικών ΠΜΣ.
 • Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία πλήρους φοίτησης κατατάχθηκε στην 17η θέση στον τομέα "E-Business and Digital Marketing in Western Europe", σύμφωνα με τον διεθνή φορέα κατάταξης Eduniversal Best Masters Rankings για το 2021.
 • Tο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού έλαβε τη 8η θέση στην ετήσια κατάταξη του Eduniversal Best Masters Rankings για το 2021, στον τομέα "Human Resources Management in Western Europe", μεταξύ των αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Δυτικής Ευρώπης.
 • Στην 12η θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο "Business Intelligence & Strategy", κατάταχθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιχειρηματική Αναλυτική πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με τον έγκυρο διεθνή φορέα κατάταξης Eduniversal Best Masters Rankings για το 2021. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο φορέα, το πρόγραμμα μερικής φοίτησης κατάχθηκε στην 14η θέση στη Δυτική Ευρώπη στο επιστημονικό πεδίο "Data Analytics".
 • Τo MBA International πιστοποιήθηκε το 2021 για πέμπτη συνεχή φορά από τον διεθνή οργανισμό Association of MBAs (AMBA). Ο οργανισμός ΑΜΒΑ πιστοποιεί MBA, DBA και MBM προγράμματα παγκοσμίως, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, με στόχο να παρέχει στα προγράμματα που πιστοποιεί διεθνή αξιοπιστία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη πιστοποίηση απολαμβάνουν μόνο το 2% των Σχολών Διοίκησης σε πάνω από 75 χώρες παγκοσμίως.
 • Την 8η θέση στη διεθνή λίστα κατάταξης Eduniversal Best Masters Rankings για το 2021 κατέκτησε το MBA International στην κατηγορία "MBA Part Time". Στην ίδια λίστα κατάταξης κατέκτησε την 12η θέση στην κατηγορία "International Management in Western Europe" για τη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Ευρώπης.
 • To ΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομίας (MA in Heritage Management) κατάχθηκε στην 6η θέση παγκοσμίως στον τομέα  Cultural Management / Creative Industries Management σύμφωνα με τον διεθνή φορέα κατάταξης  Eduniversal Masters Rankings για το 2021.
 • Την 62η θέση στη διεθνή λίστα κατάταξης Eduniversal Best Masters Rankings για το 2021 κατέκτησε το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση στο επιστημονικό πεδίο Financial Markets.
 • Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική κατέλαβε και την 23η θέση στην Ευρώπη στο επιστημονικό πεδίο Accounting, σύμφωνα με τον διεθνή φορέα κατάταξης  Eduniversal Masters Rankings για το 2021
 • Το ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση κατέλαβε την 8η θέση στην Ευρώπη σύμφωνα με τον διεθνή φορέα κατάταξης  Eduniversal Masters Rankings για το 2021 στον τομέα Public Administration / Management.
 • Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών κατέλαβε την 8η θέση στην Ευρώπη σύμφωνα με τον διεθνή φορέα κατάταξης  Eduniversal Masters Rankings για το 2021 στον τομέα General Management.
 • Την 18η θέση στη ευρωπαϊκή λίστα κατάταξης Eduniversal Best Masters Rankings για το 2021 κατέκτησε το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA (ΜΒΑ full time).
 • Το ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία κατέλαβε την 25η θέση στην Ευρώπη στον επιστημονικό πεδίο Marketing και την 29η θέση στην Ευρώπη στον επιστημονικό πεδίο  orporate Communication, σύμφωνα με τον διεθνή φορέα κατάταξης  Eduniversal Masters Rankings για το 2021
 • Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) κατέκτησε την 26η θέση στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον διεθνή φορέα κατάταξης  Eduniversal Masters Rankings για το 2021.
 • O διεθνής φορέας Quacquarelli Symonds (QS) κατέταξε για το έτος 2020 το ΠΜΣ Επιχειρηματικής Αναλυτικής στην 51+ θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό του πεδίο.
 • Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology) κατατάχθηκε στην 16η θέση στον τομέα "E-Business and Digital Marketing in Western Europe" της διεθνούς κατάταξης Eduniversal Best Masters 2019.
 • Tο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management) έλαβε τη 10η θέση στην ετήσια κατάταξη του Best Masters (Eduniversal 2019) στον τομέα "Human Resources Management in Western Europe", μεταξύ των αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Δυτικής Ευρώπης.
 • Τη 10η θέση στη Διεθνή λίστα κατάταξης Eduniversal κατάκτησε το MBA International στην κατηγορία "MBA Part Time". Στην ίδια λίστα κατάταξης, ανέβηκε ψηλότερα και στην κατηγορία "International Management for Western Europe" για τη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Ευρώπης. Η  λίστα κατάταξης του εκπαιδευτικού portal, το οποίο ενημερώνει υποψήφιους σπουδαστές για τα καλύτερα Master και MBA παγκοσμίως, αξιολογεί ετησίως περί τα 20.000 προγράμματα παγκοσμίως.
 • Σύμφωνα με το διεθνή φορέα Quacquarelli Symonds (QS) Tο ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA International) κατατάχθηκε για το έτος 2020 στην 39η θέση στην Ευρώπη και στην 131η-140η θέση στον κόσμο.
 • Την 51η θέση παγκοσμίως κατέκτησε τo MSc in Business Analytics του Τμήματος ΔΕΤ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη λίστα QS World University Rankings για το 2019, η οποία αναφέρεται σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε Business Analytics. Οι συμμετοχές αυξήθηκαν έως και 60% για το 2019, με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΟΠΑ να είναι η μοναδική συμμετοχή από Ελληνικό Πανεπιστήμιο, όπου ανταγωνίστηκε κορυφαία Πανεπιστήμια της Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών της Ευρώπης, Ασίας και Αυστραλίας. Όλες οι διακρίσεις είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://www.topuniversities.com/university-rankings/business-masters-rankings/business-analytics/2019
 • 11ο στην Δυτική Ευρώπη στο επιστημονικό πεδίο "Human Resources Management" κατατάχθηκε το ΜΠΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την διεθνή αξιολόγηση Eduniversal 2018
 • Το 2018 το MBA International πιστοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή φορά από τον διεθνή οργανισμό Association of MBAs (AMBA). Ο οργανισμός ΑΜΒΑ πιστοποιεί MBA, DBA και MBM προγράμματα παγκοσμίως λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια με σκοπό να παρέχει στα προγράμματα που πιστοποιεί διεθνή αξιοπιστία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη πιστοποίηση απολαμβάνουν μόνο το 2% των Σχολών Διοίκησης σε πάνω από 70 χώρες παγκοσμίως.
 • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Μ.Sc. in "Finance and Banking for Executives") εντάχθηκε πρόσφατα στο CFA Institute University Recognition Program. Μέσω της αναγνώρισης αυτής, ο διεθνής οργανισμός CFA® (Chartered Financial Analyst Institute) πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο ΠΜΣ προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών που είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του ινστιτούτου για την απόκτηση του διεθνώς καταξιωμένου επαγγελματικού τίτλου που απονέμει το CFA® Institute.
 • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Master of Science in HRM) αξιολογήθηκε πρόσφατα από το Society for Human Resource Management (SHRM) - τον μεγαλύτερο επαγγελματικό φορέα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως - και έλαβε την αναγνώριση ότι το περιεχόμενο του προγράμματος και των μαθημάτων που προσφέρει, είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις οδηγίες του φορέα για την εκπαίδευση στη ΔΑΔ (SHRM's HR Curriculum Guidebook and Templates).
  Τα HR Curriculum Guidebook and Templates του SHRM αναπτύχθηκαν με στόχο να ορίσουν τις θεματικές περιοχές που θα πρέπει να ακολουθούν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο της ΔΑΔ. Αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά το 2006 και επαναξιολογήθηκαν το 2010 και το 2013 αποτελώντας μέρος του SHRM's Academic Initiative.
 • To Executive MBA πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του από το Association of MBAs (AMBA), τη διεθνή ανεξάρτητη αρχή για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Executive MBA είναι το δεύτερο πρόγραμμα που προσφέρεται από δημόσιο Ίδρυμα και πιστοποιείται πανελλαδικά από το ΑΜΒΑ, μετά το MBA International, το οποίο είναι πιστοποιημένο από το 2004.
 • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας λαμβάνει διάκριση στη διεθνή λίστα κατάταξης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών "Eduniversal Best Masters Ranking" για το 2015-16. Συγκεκριμένα το ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας κατατάσσεται στην 27η θέση, ανάμεσα στα 100 πρώτα μεταπτυχιακά παγκοσμίως στην κατηγορία e-Business. Tο αγγλόφωνο τμήμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση στο Διεθνές Μάρκετινγκ κατατάσσεται στην 21η θέση στο πεδίο σπουδών του Μάρκετινγκ ανάμεσα στα 50 πρώτα μεταπτυχιακά του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου στην Δ. Ευρώπη ενώ το τμήμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση στο Μάρκετινγκ ή στην Επικοινωνία κατατάσσεται στην 28η θέση στο πεδίο σπουδών Επικοινωνίας ανάμεσα στα 50 πρώτα μεταπτυχιακά του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου στην Δ. Ευρώπη. 
 • Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών MSM FULL-TIME κατατάχθηκε στη 14η θέση (ΤΟΡ 200) για τη Δυτική Ευρώπη στην κατηγορία General Management από τον Διεθνή Οργανισμό "Eduniversal Best Masters ranking 2015/16".
 • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Master of Science in HRM) συμμετείχε για δεύτερη φορά στο διαγωνισμό αριστείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EFQM (European Foundation for Quality Management) και κατέκτησε τη διάκριση Recognized for Excellence, 3ων αστέρων.
 • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διακρίθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ως ένα από τα The IIA Internal Audit Awareness Program Schools. Το  Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, με έτος ίδρυσης το 1941 και έδρα τη Φλόριντα  των  ΗΠΑ,  αποτελεί  τον  σημαντικότερο διεθνή επαγγελματικό οργανισμό για τους εσωτερικούς ελεγκτές με περισσότερα από 180.000 μέλη.