Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

Το διδακτικό προσωπικό, οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι ερευνητές της σχολής έχουν να επιδείξουν ένα αξιόλογο και πολυπληθές έργο, όσον αφορά δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 1. Androutsopoulos, K.N., Zografos, K.G. (2024), Modeling and solving the fuel distribution problem with unloading precedence and loading sequence considerations, Annals of Operations Research, 332 (1-3), pp. 909-947. (doi: 10.1007/s10479-023-05752-1).
 2. Deligiannis, M., Benioudakis, M., Liberopoulos, G., Burnetas, A. (2024), Optimal pricing and capacity management in service systems with delay-sensitive mixed-risk customers, International Journal of Production Research, article in press. (doi: 10.1080/00207543.2024.2333936).
 3. Eirinakis, P., Mourtos, I., Samaris, M. (2024), On Pareto optimal balanced exchanges, Discrete Optimization, 52, 100835. (doi: 10.1016/j.disopt.2024.100835).
 4. Koronakos, G., Kritikos, M., Sotiros, D. (2024), A common weights multiplicative aggregation approach for composite indicators: the case of Global City Competitiveness Index, Expert Systems with Applications, 242, 122543. (doi: 10.1016/j.eswa.2023.122543).
 5. Koukopoulos, A., Neimeyer, R.A. (2024), Prolonged grief disorder: A bibliometric analysis, Death Studies, 48 (2), pp. 150-163. (doi: 10.1080/07481187.2023.2196734).
 6. Kousina, E., Deligianni, I., Voudouris, I. (2024), Entrepreneurial Leadership and Innovation in the Public Sector: The Role of Causal- and Effectual- Logic Processes, Public Administration. (forthcoming).
 7. Kritikos, M.N., Metzidakis, T., Ioannou, G. (2024), The cumulative vehicle routing problem with arc time windows, Expert Systems with Applications, 240, 122447. (doi: 10.1016/j.eswa.2023.122447).
 8. Spinellis, D. (2024), Unit tests for SQL, IEEE Software, 41 (1), pp. 22–26. (doi: 10.1109/MS.2023.3328788).
 9. Spinellis, D. (2024), Automating a Massive Open Online Course’s Production, IEEE Software, 41 (2), pp. 17-20. (doi: 10.1109/MS.2023.3346590).
 10. Spinellis, D. (2024), Pair Programming With Generative AI, IEEE Software, 41 (3), pp. 16–18. (doi: 10.1109/MS.2024.3363848).
 11. Spinellis, D. (2024), Pair Programming With Generative AI, IEEE Software, 41 (3), pp. 16–18. (doi: 10.1109/MS.2024.3363848).
 12. Spinellis, D. (2024), Engineering Data Processing Workflows, IEEE Software, 41 (4), pp. 25-29. (doi: 10.1109/MS.2024.3385665).
 13. Stamos, G., Kotsopoulos, D. (2024), Applying IS-Enabled Telework during COVID-19 Lockdown Periods and Beyond: Insights from Employees in a Greek Banking Institution, Administrative Sciences, 14 (2), 35. (doi: 10.3390/admsci14020035).
 14. Zografou, I., Galanaki, E., Pahos, N., Deligianni, I. (2024), Not a single path to success: alternative HRM configurations for well-performing small and medium-sized hotels, Employee Relations, 46 (9), pp. 21-41. (doi: 10.1108/ER-06-2023-0295).
 1. Argyropoulou, M., Zissis, D., Korfiatis, N., Zampou, E. (2023), Horizontal collaboration in the last mile distribution: gauging managerial response to disruption and abnormal demand, Benchmarking, 30 (2), pp. 460-474. (doi: 10.1108/BIJ-06-2021-0328).
 2. Avgerinos, I., Mourtos, I., Vatikiotis, S., Zois, G. (2023), Weighted tardiness minimisation for unrelated machines with sequence-dependent and resource-constrained setups, International Journal of Production Research, 62 (1-2), pp. 359-379. (doi: 10.1080/00207543.2023.2275634).
 3. Benioudakis, M., Zissis, D., Burnetas, A., Ioannou, G. (2023), Service Provision on an Aggregator Platform with Time-Sensitive Customers: Pricing Strategies and Coordination, International Journal of Production Economics, 257, 108760. (doi: 10.2139/ssrn.4112027).
 4. Chatzopoulou, E., Lioukas, S., Voudouris, I. (2023), HQ controls, agency costs, and procedural justice, Global Strategy Journal, Article in Press. (doi: 10.1002/gsj.1473).
 5. Chrysochoou, A., Zissis, D., Chalvatzis, K., Andriosopoulos, K. (2023), Spillovers of underground gas storage facilities and their role in the sustainable energy markets: assessment and policy recommendations, Benchmarking: An International Journal, 31 (2), pp. 391-409. (doi: 10.1108/BIJ-01-2022-0024).
 6. Davvetas, V., Sichtmann, C., Saridakis, C., Diamantopoulos, A. (2023), The global/local product attribute: Decomposition, trivialization, and price trade-offs in emerging and developed markets, Journal of International Marketing, 31 (3), pp.19-40. (doi: 10.1177/1069031X221143095).
 7. Deligianni, I. (2023), Revisiting the relationship between product and international diversification in new ventures: The moderating effect of effectuation processes, International Business Review, 32 (1),102051. (doi: 10.1016/j.ibusrev.2022.102051).
 8. Deligiannis, M., Liberopoulos, G., Benioudakis, M. (2023), Dynamic supplier competition and cooperation for buyer loyalty on service, International Journal of Production Economics, 255, 108706. (doi: 10.1016/j.ijpe.2022.108706).
 9. Dennehy, D., Griva, A., Pouloudi, N., Mantymaki, M., Pappas, I. (2023), Artificial intelligence for decision-making and the future of work, International Journal of Information Management, 69, 102574. (doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2022.102574).
 10. Dennehy, D., Griva, A., Pouloudi, N., Dwivedi, Y. K., Mantymaki, M., Pappas, I.O. (2023), Artificial Intelligence (AI) and Information Systems: Perspectives to Responsible AI, Information Systems Frontiers, 25 (1), pp. 1-7. (doi: 10.1007/s10796-022-10365-3). 
 11. Dontas, M., Sideris, G., Manousakis, E.G., Zachariadis, E.E. (2023), An adaptive memory matheuristic for the set orienteering problem, European Journal of Operational Research, Article in Press. (doi: 10.1016/j.ejor.2023.02.008).
 12. Ebert, Ch., Panos Louridas, P. (2023), Generative AI for Software Practitioners, IEEE Software, 40 (4), pp. 30-38. (doi: 10.1109/MS.2023.3265877).
 13. Ganotakis, P., Angelidou, S., Saridakis, C., Piperopoulos, P., Dindial, M. (2023), Innovation, digital technologies, and sales growth during exogenous shocks, Technological Forecasting and Social Change, 193, 122656. (doi: 10.1016/j.techfore.2023.122656).
 14. Gkalitsiou, K., Kotsopoulos, D. (2023), When the Going Gets Tough, Leaders Use Metaphors and Storytelling: A Qualitative and Quantitative Study on Communication in the Context of COVID-19 and Ukraine Crises, Administrative Sciences, 13 (4), 110. (doi: 10.3390/admsci13040110).
 15. Griva, A., Kotsopoulos, D., Karagiannaki, A., Zamani, E.D. (2023), What do growing early-stage digital start-ups look like? A mixed-methods approach, International Journal of Information Management, 69, 102427. (doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2021.102427).
 16. Hu, Q., Zhang, Z., Baldacci, R., Tarantilis, C.D., Zachariadis, E. (2023), The bus sightseeing problem, International Transactions in Operational Research, 30 (6), pp. 4026-4060. (doi: 10.1111/itor.13160).
 17. Kaparis, K., Letchford A. N., Mourtos, I. (2023), On cut polytopes and graph minors, Discrete Optimization, Volume 50, 100807. (doi: 10.1016/j.disopt.2023.100807).
 18. Kasapidis, G.A., Dauzere-Peres, S., Paraskevopoulos, D.C., Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D. (2023), On the Multi-Resource Flexible Job-Shop SchedulingProblem with Arbitrary Precedence Graphs, Production and Operations Management. (doi: 10.1111/poms.13977).
 19. Kotsopoulos, D., Bardaki, C., Pramatari, K. (2023), How to motivate employees towards organizational energy conservation: Insights based on employees perceptions and an IoT-enabled gamified IS intervention, Heliyon, 9 (5), e16314. (doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e16314).
 20. Kotti, Z., Gousios, G., Spinellis, D. (2023), Impact of Software Engineering Research in Practice: A Patent and Author Survey Analysis, IEEE Transactions on Software Engineering, 49 (4), pp. 2020-2038. (doi: 10.1109/TSE.2022.3208210).
 21. Kotti, Z., Galanopoulou, R., Spinellis, D. (2023), Machine Learning for Software Engineering: A Tertiary Study, ACM Computing Surveys, 55 (12), 3572905. (doi: 10.1145/3572905).
 22. Kousi, S., Halkias, G., Kokkinaki, F. (2023), Hedonic objects and utilitarian experiences: The overriding influence of hedonism in driving consumer happiness, Psychology & Marketing, 40, pp. 1634-1645. (doi: 10.1002/mar.21829).
 23. Kousina, E., Voudouris, I. (2023), The ambidextrous leadership - innovative work behaviour relationship in the public sector: The mediating role of psychological ownership, Public Administration Review. (doi: 10.1111/puar.13650).
 24. Kritikos, M.N., Ioannou, G. (2023), Valid inequalities for the non-unit demand capacitated minimum spanning tree problem with arc time windows and flow costs, International Journal of Production Research, 62 (1-2), pp. 574-585. (doi: 10.1080/00207543.2023.2276818).
 25. Manousakis, E.G., Tarantilis, C.D., Zachariadis, E.E. (2023), The cyclic production routing problem, International Journal of Production Research, 61 (22), pp. 7707-7726. (doi: 10.1080/00207543.2022.2162144).
 26. Nikiforou, A., Lioukas, S., Chatzopoulou, E., Voudouris, I. (2023), When there is a crisis, there is an opportunity? SMEs’ capabilities for durability and opportunity confidence, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 29 (5), pp. 1053-1074. (doi: 10.1108/IJEBR-11-2021-0939).
 27. Polyviou, A., Venters, W., Pouloudi, N. (2023), Distant but close: Locational, relational and temporal proximity in cloud computing adoption, Journal of Information Technology, 0(ja). (doi: 10.1177/02683962231186161).
 28. Polyviou, A., Pouloudi, N., Venters, W. (2023), Cloud computing adoption decision making process: a sensemaking analysis, Information Technology and People. (In Press). (doi: 10.1108/ITP-02-2022-0139).
 29. Saridakis, C., Angelidou, S.,Woodside, A. G. (2023), How historical and social aspirations reshape the relationship between corporate financial performance and corporate social responsibility, Journal of Business Research, 157, 113553. (doi: 10.1016/j.jbusres.2022.113553).
 30. Saridakis, C., Katsikeas, C. S., Angelidou, S., Oikonomidou, M., Pratikakis, P. (2023), Mining Twitter lists to extract brand-related associative information for celebrity endorsement, European Journal of Operational Research, 311 (1), pp. 316-332. (doi: 10.1016/j.ejor.2023.05.004).
 31. Shahid, S., Liouka, I., Deligianni, I. (2023), Signaling sustainability: Can it entice business angels' willingness to invest?, Business Strategy and the Environment, Article in Press. (doi: 10.1002/bse.3638).
 32. Spanaki, K., Zissis, D., Papadopoulos, T., Li, F. (2023),  The transformation of digital strategy and value creation in omnichannel organisations: the case of the gambling industry, European Journal of Information Systems, Article in Press. (doi: 10.1080/0960085X.2023.2282454).
 33. Spinellis, D. (2023), Commands as AI Conversations, IEEE Software, 40 (6), pp. 22-26. (doi: 10.1109/MS.2023.3307170).
 34. Spinellis, D. (2023), Open reproducible scientometric research with Alexandria3k, PLoS ONE, 18 (11 November), e0294946. (doi: 10.1371/journal.pone.0294946).
 35. Vakola, M., Xanthopoulou, D., Demerouti, E. (2023, Daily job crafting and adaptive performance during organizational change: Τhe moderating role of managers' influence tactics, The Journal of Applied Behavioral Science, 59 (2), pp. 232-261. (doi :10.1177/00218863221133622).
 36. Zhu, D., Lappas, T., Rachidi, T. (2023), Commentary generation for financial markets, Expert Systems with Applications, 211, 118364. (doi: 10.1016/j.eswa.2022.118364).
 1. Agliardi, E., Xepapadeas, A. (2022), Temperature targets, deep uncertainty and extreme events in the design of optimal climate policy, Journal of Economic Dynamics and Control, 139, 104425/ (doi: 10.1016/j.jedc.2022.104425).
 2. Andresen, M., Lazarova, M., Apospori, E., Cotton, R., Bosak, J., Dickmann, M., Kaše, R., Smale, A. (2022), Does international work experience pay off? The relationship between international work experience, employability and career success: A 30‐country, multi‐industry study, Human Resource Management Journal, 32 (3), pp. 698-721. (doi: 10.1111/1748-8583.12423).
 3. Androutsopoulos, K.N., Karouti, E. (2022), A safety-driven truck loading problem, Operational Researchm, Article in press. (doi: 10.1007/s12351-022-00737-7).
 4. Angwin, D. N., Urs, U., Appadu, N., Thanos, I. C., Vourloumis, S., Kastanakis, M. N. (2022), Does merger & acquisition (M&A) strategy matter? A contingency perspective, European Management Journal, 40 (6), pp. 847-856. (doi: 10.1016/j.emj.2022.09.004).
 5. Agoraki, M.E., Aslanidis, N., Kouretas, G., (2022), U.S. Banks’ lending behaviour, financial stability, and investor sentiment: A textual analysis, Journal of Economic Behavior and Organization, 197, pp. 73-90. (doi: 10.1016/j.jebo.2022.02.025).
 6. Agoraki, M.E., Gounopoulos, D., Kouretas, G., (2022), U.S. Bank IPOs and political money contribution, Journal of Financial Stability, 62, 101058. (doi: 10.1016/j.jfs.2022.101058).
 7. Agoraki, M.E., Kouretas, G., Laopodis, N.T., (2022), Geopolitical risks, uncertainty, and stock market performance, Economic and Political Studies, 10, pp. 253-265. (doi: 10.1080/20954816.2022.2095749). 
 8. Argyropoulou, M., Zissis, D., Korfiatis, N., Zampou, E. (2022), Horizontal collaboration in the last mile distribution: gauging managerial response to disruption and abnormal demand, Benchmarking, Article in Press. (doi: 10.1108/BIJ-06-2021-0328).
 9. Avgerinos, I., Mourtos, I., Vatikiotis, S., Zois, G. (2022), Exact methods for tardiness objectives in production scheduling, IFAC-PapersOnLine, 55 (10), pp. 2487-2492. (doi: 10.1016/j.ifacol.2022.10.082).
 10. Avgerinos, I., Mourtos, I., Vatikiotis, S., Zois, G. (2022), Scheduling unrelated machines with job splitting, setup resources and sequence dependency, International Journal of Production Research. (doi: 10.1080/00207543.2022.2102948).
 11. Avgerinos, I., Mourtos, I., Zois, G. (2022), Multi-type facility location in printing and parcel delivery services, Annals of Operations Research, 309 (1), pp. 365-393. (doi: 10.1007/s10479-021-04469-3).
 12. Benioudakis, M., Burnetas, A., Ioannou, G. (2022), Single versus dynamic lead-time quotations in make-to-order systems with delay-averse customers, Annals of Operations Research. (doi: 10.1007/s10479-022-04802-4).
 13. Caperchione, E., Bisogno, M., Caruana, J., Cohen, S., Manes-Rossi, F. (2022), PMM CIGAR Annual Issue 2022, Public Money & Management, 42 (7), pp. 474-477. (doi: 10.1080/09540962.2022.2107796).
 14. Chatzi, S., Nikolaou, I., Anderson, N. (2022), Team personality composition and team innovation implementation: The mediating role of team climate for innovation, Applied Psychology. (doi: 10.1111/apps.12408).
 15. Chatzopoulou, E.-C., Spanos, Y.E., Lioukas, S. (2022), Headquarters? monitoring mechanisms, subsidiaries’ financial slack, and the contingent role of subsidiaries? external embeddedness, Long Range Planning, 55 (1), 102044. (doi: 10.1016/j.lrp.2020.102044).
 16. Chatzopoulou, E.,  Navazhylava, K. (2002), Ethnic brand identity work:  the role of authenticity and celebrity endorsement in brand self-presentation, Journal of Business Research, 142, pp. 974–987 (doi: 10.1016/j.jbusres.2022.01.020).
 17. Cohen, S., Manes-Rossi, F., Brusca, I. (2022), Public Sector Accounting Harmonization in the European Union through the lens of the Garbage Can model, Financial Accountability and Management. (doi: 10.1111/faam.12348).
 18. Cohen, S. (2022), Debate: Accounting training for politicians - an alternative approach, Public Money & Management, pp. 576-577. (doi: 10.1080/09540962.2022.2107826).
 19. Cohen, S. (2022), Debate: Climate change, environmental challenges, sustainable development goals and the relevance of accounting, Public Money & Management, 42 (2), pp. 55-56. (doi: 10.1080/09540962.2021.1986957).
 20. Cohen, S., Karatzimas, S. (2022), New development: Public sector accounting education for users—embedding eLearning and technology in teaching, Public Money & Management, 42 (4), pp. 291-293. (doi: 10.1080/09540962.2021.1986302).
 21. Cohen, S., Rossi F.M., Mamakou, X.J., Brusca, I. (2022), Accounting information presented with infographics: Does it improve citizens' accounting understandability?. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 34 (6), pp. 263-295. (doi: 10.1108/JPBAFM-11-2021-0163).
 22. De Oliveira, M. T., Reis, L. H. A., Verginadis, Y., Mattos, D. M. F., Olabarriaga, S. D. (2022), SmartAccess: Attribute-Based Access Control System for Medical Records Based on Smart Contracts, IEEE Access, 10, pp. 117836-117854. (doi: 10.1109/ACCESS.2022.3217201).
 23. Deligianni, I., Sapouna, P., Voudouris, I., Lioukas, S. (2022), An effectual approach to innovation for new ventures: The role of entrepreneur’s prior start-up experience, Journal of Small Business Management, 60 (1), pp. 146-177. (doi: 10.1080/00472778.2019.1698432).
 24. Deligiannis, M., Liberopoulos, G., Benioudakis, M. (2023), Dynamic supplier competition and cooperation for buyer loyalty on service, International Journal of Production Economics, 255, 108706. (doi: 10.1016/j.ijpe.2022.108706).
 25. Dennehy, D., Griva, A., Pouloudi, N., Mantymaki, M., Pappas, I. (2022), Artificial intelligence for decision-making and the future of work, International Journal of Information Management, 102574, Article in Press. (doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2022.102574).
 26. Eirinakis, P., Lounis, S., Plitsos, S., Arampatzis, G., Kalaboukas, K. Kenda, K., Lu, J., Rozanec, J.M., Stojanovic, N. (2022), Cognitive Digital Twins for Resilience in Production: A Conceptual Framework, Information (Switzerland), 13 (1), 33. (doi: 10.3390/info13010033).
 27. Eirinakis, P., Mourtos, I., Zampou, E. (2022), Random Serial Dictatorship for horizontal collaboration in logistics, Omega (United Kingdom), 111, 102662. (doi: 10.1016/j.omega.2022.102662).
 28. Fleming, P., Zyglidopoulos, S., Boura, M., Lioukas, S. (2022),  How Corruption is Tolerated in the Greek Public Sector: Toward a Second-Order Theory of Normalization, Business and Society, 61 (1), pp. 191-224. (doi: 10.1177/0007650320954860).
 29. Georgiou K., Lievens, F. (2022), Gamifying an assessment method: what signals are organizations sending to applicants?, Journal of Managerial Psychology, Article in Press. (doi: 10.1108/JMP-12-2020-0653).
 30. Goltsos, T.E., Syntetos, A.A., Glock, C.H., Ioannou, G. (2022), Inventory – forecasting: Mind the gap, European Journal of Operational Research, 299 (2), pp. 397-419. (doi: 10.1016/j.ejor.2021.07.040).
 31. Griva, A., Dennehy, D., Pappas, I., Mantymaki, M., Pouloudi, N., Dwivedi, Y. K., Schmarzo, B., (2022), Artificial Intelligence and Analytics in Practice, Journal of Decision Systems, [Editorial], 2022, 1-7.(doi: 10.1080/12460125.2022.2122218).
 32. Griva, A., Zampou, E., Stavrou, V., Papakiriakopoulos, D., Doukidis, G. (2022), Journal of Decision Systems. (doi: 10.1080/12460125.2022.2151071).
 33. Hu, Q., Zhang, Z., Baldacci, R., Tarantilis, C.D., Zachariadis, E. (2022), The bus sightseeing problem, International Transactions in Operational Research, Article in Press. (doi: 10.1111/itor.13160).
 34. Indounas, K. (2022), Applying pricing research in B2B financial service industries, International Journal of Bank Marketing, 40 (4), pp. 918-933. (doi: 10.1108/IJBM-11-2021-0519).
 35. Jordan, S., Hochwarter, W., Kapoutsis, I., Franczak, J., Babalola, M., Khan, A., Li, Y. (2022), Sometimes enough is enough: Nurses' nonlinear levels of passion and the influence of politics, Human Relations, Advance online publication. (doi: 10.1177/00187267221088535). 
 36. Kaparis, K., Letchford, A.N., Mourtos, I. (2022), Generalised 2-circulant inequalities for the max-cut problem, Operations Research Letters, 50 (2), pp. 122-128. (doi: 10.1016/j.orl.2022.01.005).
 37. Kokkodis, M., Lappas, T.,  Kane, G. C. (2022), Optional purchase verification in e-commerce platforms: More representative product ratings and higher quality reviews, Production and Operations Management, 31, pp. 2943– 2961. (doi: 10.1111/poms.13731).
 38. Koronakos, G., Sotiros, D., Despotis, D.K., Kritikos, M.N. (2022), Fair efficiency decomposition in network DEA: A compromise programming approach, Socio-Economic Planning Sciences, 79, 101100. (doi: 10.1016/j.seps.2021.101100).
 39. Kotsopoulos, D., Karagianaki, A., Baloutsos, S. (2022), The effect of human capital, innovation capacity, and Covid-19 crisis on Knowledge-Intensive Enterprises’ growth within a VC-driven innovation ecosystem, Journal of Business Researchm 139, pp. 1177-1191. (doi: 10.1016/j.jbusres.2021.10.055).
 40. Kotti, Z., Galanopoulou, R., Spinellis, D. (2022), Machine learning for software engineering: A tertiary study, ACM Computing Surveys, pp. 1–37. (doi: 10.1145/3572905).
 41. Kotti, Z. Gousios, G. Diomidis Spinellis, D. (2022), Impact of software engineering research in practice: A patent and author survey analysis, IEEE Transactions on Software Engineering, pp. 1–19. (doi: 10.1109/TSE.2022.3208210).
 42. Koulikidou, K., Chantziaras, A., Dedoulis, E., Leventis, S. (2022), Regulatory enforcement, foreignness and language negativity: Evidence from SEC comment letters, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. (Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4143899).
 43. Kouretas, G., Agoraki, M.-E., Laopodis, N. (2022), Geopolitical risks, uncertainty, and stock market performance, Economic and Political Studies, 10 (3), pp. 253-365. (doi: 10.1080/20954816.2022.2095749). 
 44. Kouretas, G., Papadopoulos, A.P., Tavlas, G.S., (2022), Financial risks, monetary policy in the QE era, and regulation, Journal of Financial Stability, 62, 101051. (doi: 10.1016/j.jfs.2022.101051).
 45. Lamprinakos, G., Magrizos, S., Kostopoulos, I., Drossos, D., Santos, D. (2022), Overt and covert customer data collection in online personalized advertising: The role of user emotions, Journal of Business Research, 141, pp. 308-320.  (doi: 10.1016/j.jbusres.2021.12.025).
 46. Lazaris, C., Vrechopoulos, A., Sarantopoulos, P., Doukidis, G. (2022), Additive omnichannel atmospheric cues: The mediating effects of cognitive and affective responses on purchase intention, Journal of Retailing and Consumer Services, 64, 102731. (doi: 10.1016/j.jretconser.2021.102731).
 47. Liargkovas, G., Papadopoulou, A., Kotti, Z., Spinellis, D. (2022), Software Engineering Education Knowledge Versus Industrial Needs, IEEE Transactions on Education, 65 (3), pp. 419-427. (doi: 10.1109/TE.2021.3123889).
 48. Lorentziadis, P. L. (2022), Technical Note—Bidding in Multidimensional Auctions When the Qualities of All Bidders Matter, Operations Research. (doi: 10.1287/opre.2022.2378).
 49. Magoutas, A., Manolopoulos, D., Tsoulfas, I.T., Koudeli, M. (2022), Economic impact of road transportation infrastructure projects: The case of Egnatia Odos Motorway, European Planning Studies. (doi: 10.1080/09654313.2022.2082243).
 50. Magoutas, A., Choudalas, P., Manolopoulos, D., Gelardos, N. (2022), An evaluation of the Greek banking system over the period 2009 - 2019, Theoretical Economics Letters, 12 (1), pp. 76-97. (doi: 10.4236/tel.2022.121005).
 51. Malkogianni, I., Cohen, S. (2022), Earnings management in public hospitals: The case of Greek state-owned hospitals, Public Money & Management, 42 (7), pp. 491-500. (doi: 10.1080/09540962.2022.2071005).
 52. Mamakou, X. J., Roumeliotou, K-P, (2022), Evaluating the Electronic Service Quality of E-Shops Using AHP-TOPSIS: The Case of Greek Coffee-Chains During COVID-19 Lockdown. Journal of Electronic Commerce in Organizations, 20 (1), pp. 1-17. (doi: 10.4018/JECO.292469).
 53. Manolopoulos, D., Peitzika, E., Mamakou, X. J., Myloni, B. (2022), Psychological and formal employment contracts, workplace attitudes and employees’ turnover intentions: Causal and boundary inferences in the hotel industry, Journal of Hospitality and Tourism Management, 51, pp. 289-302. (doi: 10.1016/j.jhtm.2022.03.011). 
 54. Manolopoulos, D., Salavou, H., Papadopoulos, A., Xenakis, M. (2022), Strategic decision-making and performance in social enterprises: Process dimensions and the influence of entrepreneurs' proactive personality, Entrepreneurship Research Journal. (doi: 10.1515/erj-2021-0147).
 55. Manousakis, E.G., Kasapidis, G.A., Kiranoudis, C.T., Zachariadis, E.E. (2022), An infeasible space exploring matheuristic for the Production Routing Problem, European Journal of Operational Research, 298 (2), pp. 478-495. (doi: 10.1016/j.ejor.2021.05.037).
 56. Mourtos, I., Samaris, M. (2022), Stable allocations and partially ordered sets, Discrete Optimization, 46, 100731. (doi: 10.1016/j.disopt.2022.100731).
 57. Pahos, N., Galanaki, E. (2022), Performance Effects of High Performance Work Systems on Committed, Long-Term Employees: A Multilevel Study, Frontiers in Psychology, 13. (doi: 10.3389/fpsyg.2022.825397).
 58. Prieto, M., Stan, V., Baltas, G. (2022), New insights in Peer-to-Peer carsharing and ridesharing participation intentions: Evidence from the “provider-user” perspective, Journal of Retailing & Consumer Services, 64 (1), pp. 1-8. (doi: 10.1016/j.jretconser.2021.102795).
 59. Psarra, E., Apostolou, D., Verginadis, Y., Patiniotakis, I., Mentzas, G. (2022), Context-Based, Predictive Access Control to Electronic Health Records, Electronics, 11 (19), 3040. (doi: 10.3390/electronics11193040).
 60. Ramallo-Gonzalez, A.P., Bardaki, C., Kotsopoulos, D., Tomat, V., Gonzalez Vidal, A., Fernandez Ruiz, P.J., Skarmeta Gomez, A. (2022), Reducing Energy Consumption in the Workplace via IoT-Allowed Behavioural Change Interventions, Buildings, 12 (6), 708. (doi: 10.3390/buildings12060708).
 61. Robinson, S., Muratbekova-Touron, M., Linder, C., Bouncken, R.B., Findikoglu, M.N., Garbuio, M., Hartner-Tiefenthaler, M., Thanos, I.C., Aharonson, B.S., Strobl, A., Zhang, H. (2022), 40th anniversary editorial: Looking backwards to move forward in management research, European Management Journal, 40 (4), pp.459-466. (doi: 10.1016/j.emj.2022.07.002).
 62. Sfakianaki, E., Vrechopoulos, A., Lazaris, C. (2022), Green Marketing and Customer Experience in an Omnichannel Environment: A Qualitative Study, International Journal of Qualitative Research in Services (accepted - forthcoming).
 63. Sfakianaki, E., Vrechopoulos, A., Lazaris, C (2022), Conceptualizing Green Strategies’ Effects on Customer Experience in the Context of Omnichannel Retailing, International Journal of Innovation and Technology Management, 2241004. (doi: 10.1142/S0219877022410048).
 64. Spilioti S. (2022), Market Share-Prices versus their Fundamental Values: The Case of the New York Stock Exchange, Applied Economics, 54, pp. 5755-5762. (doi: 10.1080/00036846.2022.2053052).
 65. Stathakopoulos, V., Kottikas, K., Painesis, G., Theodorakis, I., Kottika E. (2022), Why Shape a Market? Empirical Evidence on the Prominent Firm-Level and Market-Level Outcomes of Market-Driving Strategy, Journal of Business Research, 139, pp. 1240-1254. (doi: 10.1016/j.jbusres.2021.10.057).
 66. Thanos, I. C., Angwin, D., Bauer, F., Teerikangas, S. (2022), Boundary spanning and boundary breaking research in M&A: Taking stock and moving forward to reinvent the field,  European Management Journal, 40 (6), pp. 819-952. (link).
 67. Trompeta, M.A, Karantinou, K, Koritos, K, Bijmolt, T.H.A., (2022), A Meta-analysis of the Effects of Music in Tourism and Hospitality Settings, Journal of Business Research, 138, pp.130-145. (doi: 10.1016/j.jbusres.2021.08.067).
 68. Tsouvelas, G., Nikolaou, I., Koulierakis, G. (2022), Emotional processes, leadership and workplace affect in interdisciplinary teams, PSYCHOLOGY, the Journal of the Hellenic Psychological Society, In press. (doi: 10.12681/psyhps.27093).
 69. Xepapadeas, P., Mourtos, I. (2022), Refugee allocation mechanisms: theory and applications for the European Union, Operational Research, Article in Press. (doi: 10.1007/s12351-022-00697-y).
 70. Zachariadis, E.E., Nikolopoulou, A.I., Manousakis, E.G., Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D. (2022), The vehicle routing problem with capacitated cross-docking, Expert Systems with Applications, 196, 116620. (doi: 10.1016/j.eswa.2022.116620).
 71. Zamani, E.D., Pouloudi, N. (2022), Shared mental models and perceived proximity: a comparative case study, Information Technology and People, 35 (2), pp. 723-749. (doi: 10.1108/ITP-02-2020-0072).
 72. Zamani, E.D., Pouloudi, N., Giaglis, G.M., Wareham, J. (2022), Appropriating Information Technology Artefacts through Trial and Error: The Case of the Tablet, Information Systems Frontiers, 24 (1), pp. 97-119. (doi: 10.1007/s10796-020-10067-8).
 73. Zampou, E., Mourtos, I., Pramatari, K., Seidel, S. (2022), A design theory for energy and carbon management systems in the supply chain, Journal of the Association for Information Systems, 23 (1), pp. 329-371. (doi: 10.17705/1jais.00725).
 74. Voutsina, K., Papagiannakis, G., Lioukas, S. (2022), Entrepreneurial intentions in times of economic recession: the dual role of environment, Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 14 (3), pp. 265-286. (doi: 10.1504/jibed.2022.126949).
 75. Vrechopoulos, A., Lazaris, C,. Theodoratos, S. (2022), Choosing Optimal Omnichannel Coupon Redeeming Options in Multiple Channel Settings, Administrative Sciences, 12 (4), 131. (doi: 10.3390/admsci12040131).

Κεφάλαια σε Διεθνείς Συλλογικούς Τόμους

 1. Chatzopoulou, E. (2022), Food Authenticity, In Encyclopedia of Tourism Management and Marketing, Edward Elgar Publishing, pp. 269-272. (doi: 10.4337/9781800377486.food.authenticity).
 2. Yigzaw, K. Y., Olabarriaga, S. D., Michalas, A., Marco-Ruiz, L., Hillen, C., Verginadis, Y., ... , Chomutare, T. (2022), Health data security and privacy: Challenges and solutions for the future, Roadmap to Successful Digital Health Ecosystems, pp. 335-362. (doi: 10.1016/B978-0-12-823413-6.00014-8).
 1. Andresen, M., Lazarova, M., Apospori, E., Cotton, R., Bosak, J., Dickmann, M., Kase, R., Smale, A. (2021), Does international work experience pay off? The relationship between international work experience, employability and career success: A 30‐country, multi‐industry study, Human Resource Management Journal. (doi: 10.1111/1748-8583.12423).
 2. Banerjee, A., Kouretas, G., Papadopoulos, A.P., Tavlas, G.S. (2021), Introduction to the special issue on "Ten Years After the Start of the Euro Crisis: Lessons for Financial Markets and Macroeconomic Policies", Oxford Economic Papers, 73, pp. 1392-1403. (doi: 10.1093/oep/gpab048).
 3. Benioudakis, M., Burnetas, A., Ioannou, G. (2021), Lead-time quotations in unobservable make-to-order systems with strategic customers: Risk aversion, load control and profit maximization, European Journal of Operational Research, 289 (1), pp. 165-176. (doi: 10.1016/j.ejor.2020.06.047).
 4. Caperchione, E., Bisogno, M., Caruana, J., Cohen, S., Manes-Rossi, F. (2021), Editorial: Comparison as a habit—The case for international governmental accounting research, Public Money & Management, 41:6, pp. 428-431. (doi: 10.1080/09540962.2021.1940477).
 5. Chatzopoulou, E.-C., Manolopoulos, D., Agapitou, V. (2021), Corporate Social Responsibility and Employee Outcomes: Interrelations of External and Internal Orientations with Job Satisfaction and Organizational Commitment, Journal of Business Ethics, Article in Press. (doi: 10.1007/s10551-021-04872-7).
 6. Chatzopoulou, E.-C., Dimitratos, P., Lioukas, S. (2021), Agency controls and subsidiary strategic initiatives: The mediating role of subsidiary autonomy,  International Business Review, 30 (3), 101807. (doi: 10.1016/j.ibusrev.2021.101807).
 7. Chondrokouki, M. I., Tsekrekos, A. E. (2021), Freight rate  uncertainty and the  flagging-switching decision, Maritime Economics and Logistics, accepted, to appear.Eirinakis, P., Kasapidis, G., Mourtos, I., Repoussis, P., Zampou, E. (2021), Situation-aware manufacturing systems for capturing and handling disruptions, Journal of Manufacturing Systems, 58, pp. 365-383. (doi: 10.1016/j.jmsy.2020.12.014).
 8. Cohen, S., Karatzimas, S. (2021), Do Smart Cities report "smart"? Evidence from awarded Smart Cities, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, forthcoming, (doi: 10.1108/JPBAFM-12-2020-0198).
 9. Cohen, S., Manes-Rossi, F., Brusca, I., Caperchione, E. (2021), Guest editorial: Happy endings and successful stories in public sector financial management: a lesson drawing perspective, International Journal of Public Sector Management, 34 (4), pp. 393-406. (doi: 10.1108/IJPSM-05-2021-347).
 10. Cohen, S., Karatzimas, S. (2021), Reforming state budgeting in the vortex of policy conditionality, political instability and technical support flux, Meditari Accountancy Research (doi: 10.1108/MEDAR-04-2020-0841).
 11. Cohen, S., Malkogianni, I. (2021), Accrual accounting earnings around zero in Greek municipalities: the relevance of political factors, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, forthcoming.
 12. Cohen, S., Malkogianni, I. (2021), Sustainability measures and earnings management: evidence from Greek municipalities, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 33 (4), pp. 365-386. (doi: 10.1108/JPBAFM-10-2020-0171).
 13. Cohen, S., Karatzimas, S. (2021), New development: Public sector accounting education for users—embedding eLearning and technology in teaching, Public Money & Management. (doi: 10.1080/09540962.2021.1986302).
 14. Cohen, S. (2021), Debate: Climate change, environmental challenges, sustainable development goals and the relevance of accounting, Public Money & Management. (doi: 10.1080/09540962.2021.1986957).
 15. Cohen, S., Manes Rossi, F., Caperchione, E., Brusca, I. (2021), Debate: If not now, then when? Covid-19 as an accelerator for public sector accrual accounting in Europe", Public Money & Management, 41 (1), pp. 10-12. (doi: 10.1080/09540962.2021.1834714).
 16. Eirinakis, P., Kasapidis, G., Mourtos, I., Repoussis, P., Zampou, E. (2021), Situation-aware manufacturing systems for capturing and handling disruptions, Journal of Manufacturing Systems, 58, pp. 365-383. (doi: 10.1016/j.jmsy.2020.12.014).
 17. Faenza, Y., Mourtos, I., Samaris, M., Sethuraman, J. (2021), (Un)stable matchings with blocking costs, Operations Research Letters, 49 (5), pp. 655-662. (doi: 10.1016/j.orl.2021.07.005).
 18. Fotaki, M., Kourtis, A., Markellos, R. (2021), Human resources turnover as an asset acquisition and divestiture process: Evidence from the U.K. football industry, International Journal of Finance and Economics, Article in Press. (doi: 10.1002/ijfe.2558).
 19. Georgiou, K. (2021), Can explanations improve applicant reactions towards gamified assessment methods?,  International Journal of Selection and Assessment, Article in Press. (doi: 10.1111/ijsa.12329).
 20. Georgiou, K., Nikolaou, I., Turban, D.B. (2021), The Impact of a Training Intervention Developing Psychological Capital on Job Search Success, Journal of Career Development, 48 (4), pp. 369-384. (doi: 10.1177/0894845319852425).
 21. Giannikis, S., Grougiou V., Kapoutsis, I. (2021), The effects of entrepreneurial orientation on job stressors and the moderating role of high-performance work systems: Employee perspectives from two industries, International Journal of Human Resource Management, 34 (12), pp. 3033-3060. (doi: 10.1080/09585192.2019.1629983).
 22. Gkorezis, P., Georgiou, K., Nikolaou, I., Kyriazati, A. (2021), Gamified or traditional situational judgement test? A moderated mediation model of recommendation intentions via organizational attractiveness, European Journal of Work and Organizational Psychology, 30(2), pp. 240-250. (doi: 10.1080/1359432X.2020.1746827).
 23. Gkortzis, A., Feitosa, D., Spinellis, D. (2021), Software reuse cuts both ways: An empirical analysis of its relationship with security vulnerabilities, Journal of Systems and Software, 172, 110653. (doi: 10.1016/j.jss.2020.110653).
 24. Goltsos, T.E., Syntetos, A.A., Glock, C.H., Ioannou, G. (2021), Inventory – forecasting: Mind the gap, European Journal of Operational Research, Article in Press. ((doi: 10.1016/j.ejor.2021.07.040).
 25. Griva, Α., Bardaki, C., Pramatari, K., Doukidis, G. (2021), Factors Affecting Customer Analytics: Evidencefrom Three Retail Cases, Ιnformation Systems Frontiers, Article in Press. (doi: 10.1007/s10796-020-10098-1).
 26. Griva, A., Kotsopoulos, D., Karagiannaki, A., Zamani, E.D. (2021), What do growing early-stage digital start-ups look like? A mixed-methods approach, International Journal of Information Management, 102427, Article in Press. (doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2021.102427).
 27. Kasapidis, G.A., Paraskevopoulos, D.C., Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D. (2021), Flexible Job Shop Scheduling Problems with Arbitrary Precedence Graphs, Production and Operations Management, Article in Press. (doi: 10.1111/poms.13501).
 28. Kassimatis, K. (2021), Mean-variance versus utility maximization revisited: the case of Constant Relative Risk Aversion, International Review of Financial Analysis, 78, 101932, Forthcoming. (doi: 10.1016/j.irfa.2021.101932).
 29. Kavussanos,  M.G., Moysiadou,  S.A., (2021), Bulk  Shipping  Markets:  An  Overview  of  Market Structure and Dynamics, Encyclopaedia of Transportation, forthcoming.
 30. Kioses, L., Vlachos, P., Doukidis, G., Vrechopoulos, A. (2021), Phasing Out Single-Use Plastics in Grocery Retailing, California Management Review - Insight/Note, Topics: Sustainability.
 31. Koronakos, G., Sotiros, D., Despotis, D.K., Kritikos, M.N. (2021), Fair efficiency decomposition in network DEA: A compromise programming approach, Socio-Economic Planning Sciences, 101100, Article in Press. (doi: 10.1016/j.seps.2021.101100).
 32. Kotsopoulos, D., Karagianaki, A., Baloutsos, S. (2022), The effect of human capital, innovation capacity, and Covid-19 crisis on Knowledge-Intensive Enterprises’ growth within a VC-driven innovation ecosystem, Journal of Business Researchm 139, pp. 1177-1191. (doi: 10.1016/j.jbusres.2021.10.055).
 33. Koundouri, P., Chatzistamoulou, N., Davila, G., Giannouli, A., Kourogenis, N., Xepapadeas, A., Xepapadeas, P. (2021), Open Access in Scientific Information: Sustainability Model and Business Plan for the Infrastructure and Organization of OpenAIRE, Journal of Benefit-Cost Analysis, 12(1), pp. 170-198. (doi: 10.1017/bca.2020.26).
 34. Kouretas, G., Agoraki, M.-E. (2021), Loan growth, ownership and regulation in the European Banking Sector: Old versus New banking landscape, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 75, 101450. (doi: 10.1016/j.intfin.2021.101450).
 35. Kouretas, G., Agoraki, M.-E., D. Gounopoulos, D. (2021), Market expectations and the impact of credit rating on the IPOs of U.S. banks, Journal of Economic Behavior and Organization, 2021, 189, pp. 587-610. (doi: 10.1016/j.jebo.2021.07.006).
 36. Kouretas, G., Bratis, Th., Laopodis, N. T. (2021), Monetary policy and long-term interest rate spreads dynamics: evidence from the Eurozone, Oxford Economic Papers, 73, 1493-1515.
 37. Kouretas, G., Agoraki, M.-E., Tsamis, A. (2021), The determinants of performance in the Eurozone banking sector: Core versus periphery Eurozone countries, International Journal of Finance and Economics, 26, pp. 416-429. (doi: ).
 38. Krasonikolakis, I., Vrechopoulos, A., Dimitriadis, S. Pouloudi, N. (2021), User Perceptions of 3D Online Store Designs: An Experimental Investigation, Information Systems and e-Business Management, (accepted for publication, forthcoming).
 39. Kritikos, Μ., Ioannou, G., (2021), The capacitated minimum spanning tree problem with arc time windows, Expert Systems with Applications, 176. (doi: 10.1016/j.eswa.2021.114859).
 40. Lazaris, C., Sarantopoulos, P., Vrechopoulos, A. Doukidis, G. (2021), Effects of Increased Omnichannel Integration on Customer Satisfaction and Loyalty Intentions, International Journal of Electronic Commerce (accepted for publication, forthcoming). (link).
 41. Liatsikos, Ε., Tsaturyan, Α., Kyriazis, Ι., Kallidonis, P., Manolopoulos, D., Magoutas, A. (2021), Market potentials of robotic systems in medical science: The case of AVATERA robotic system, World Journal of Urology, forthcoming. (doi: 10.1007/s00345-021-03809-z).
 42. Louridas, P., Spinellis, D. (2021), Conspicuous corruption: Evidence at a country level, PLoS ONE 16(9):e0255970. (doi: 10.1371/journal.pone.0255970).
 43. Manolopoulos, D., Soderquist, K. E., Mamakou, X. J. (2021), Performance Impacts of Innovation Outcomes in Entrepreneurial New Ventures, Entrepreneurship Research Journal, Published online. (doi: 10.1515/erj-2020-0342).
 44. Manolopoulos, D., Magoutas, A., Kapnias, Y. (2021), Governing headquarters – subsidiaries’ relationship: An agency perspective, Journal of Governance and Regulation, 10 (3), pp. 117-127. (doi: 10.22495/jgrv10i3art10).
 45. Manousakis, E.G., Kasapidis, G.A., Kiranoudis, C.T., Zachariadis, E.E. (2021), An infeasible space exploring matheuristic for the Production Routing Problem, European Journal of Operational Research, Article in Press. (doi: 10.1016/j.ejor.2021.05.037).
 46. Manes-Rossi, F., Cohen, S., Brusca, I. (2021), The academic voice in the EPSAS project, Public Money & Management, 41:6, pp. 447-455. (doi: 10.1080/09540962.2021.1905263).
 47. Manousakis, E., Repoussis, P., Zachariadis, E., Tarantilis, C. (2021), Improved branch-and-cut for the Inventory Routing Problem based on a two-commodity flow formulation, European Journal of Operational Research, 290 (3), pp. 870-885. (doi: 10.1016/j.ejor.2020.08.047).
 48. Nikolaou, I., (2021), What is the Role of Technology in Recruitment and Selection?, The Spanish Journal of Psychology, 24. (doi: 10.1017/SJP.2021.6).
 49. Papazoglou, M.E., Spanos, Y.E. (2021), Influential knowledge and financial performance: The role of time and rivals’ absorptive capacity, Technovation, 102, 102223. (doi: 10.1016/j.technovation.2021.102223).
 50. Potočnik, K., Anderson, N.A., Born, M., Kleinmann, M., Nikolaou, I. (2021), Paving the way for research in recruitment and selection: Recent developments, challenges and future opportunities, European Journal of Work and Organizational Psychology, 30 (2), pp. 159-174. (doi: 10.1080/1359432X.2021.1904898).
 51. Salavou, H., Cohen, S. (2021), Towards a Typology of Social Enterprises based on Performance: Some New Evidence, Journal of Social Entrepreneurship, 12 (3), pp. 380-398. (doi: 10.1080/19420676.2020.1718743).
 52. Salavou, H.E., Chalkos, G., Lioukas, S. (2021),  Linkages between entrepreneurial intentions and entrepreneurship education: new evidence on the gender imbalance,  Education and Training, 63 (6), pp. 906-919. (doi: 10.1108/ET-10-2020-0301).
 53. Salavou, H., Manolopoulos, D. (2021), Pure and hybrid strategies in social enterprises: An empirical investigation", EuroMed Journal of Business, 16 (3), pp. 274-289. (doi: 10.1108/EMJB-05-2019-0068).
 54. Salis, V., Sotiropoulos, Th., Louridas, P., Spinellis, D., Mitropoulos, D. (2021), PyCG: Practical Call Graph Generation in Python. (arXiv:2103.00587).
 55. Sharma, T. Efstathiou, V., Louridas, P., Spinellis, D. (2021), Code smell detection by deep direct-learning and transfer-learning, Journal of Systems and Software, 176:110936. (doi: 10.1016/j.jss.2021.110936).
 56. Spanos, Y. E. (2021), Exploring heterogeneous returns to collaborative R&D: a marginal treatment effects framework, accepted in Research Policy, 50 (5), 104223. (doi: 10.1016/j.respol.2021.104223).
 57. Spinellis, D., Avgeriou, P. (2021), Evolution of the Unix System Architecture: An Exploratory Case Study, IEEE Transactions on Software Engineering, 47 (6), 8704965, pp. 1134-1163. (doi: 10.1109/TSE.2019.2892149).
 58. Spinellis​, D., Louridas, P., Kechagia, M. (2021), Software evolution: the lifetime of fine-grained elements, PeerJ Computer Science, 7, pp. 1-33. (doi: 10.7717/peerj-cs.372).
 59. Spinellis, D. (2021), Why computing students should contribute to open source software projects: Acquiring developer-prized practical skills, knowledge, and experiences, Communications of the ACM, 64( 7), pp. 36-38. (doi: 10.1145/3437254).
 60. Taherizadeh S, Apostolou D, Verginadis Y, Grobelnik M, Mentzas G. (2021), A Semantic Model for Interchangeable Microservices in Cloud Continuum Computing, Information, 12 (1), 40. (doi: 10.3390/info12010040).
 61. Tsagkaropoulos, A., Verginadis, Y., Papageorgiou, N. et al. (2021), Severity: a QoS-aware approach to cloud application elasticity. J Cloud Comp 10, 45. (doi: 10.1186/s13677-021-00255-5).
 62. Tsagkaropoulos, A., Verginadis, Y., Compastié, M., Apostolou, D., Mentzas G. (2021), Extending TOSCA for Edge and Fog Deployment Support, Electronics, 10, 737. (doi: 10.3390/electronics10060737).
 63. Tsouvelas, G., Nikolaou, I., Koulierakis, G. (2021), Emotional processes, leadership and workplace affect in interdisciplinary teams, PSYCHOLOGY, the Journal of the Hellenic Psychological Society. (in press).
 64. Verginadis, Y., Apostolou, D., Taherizadeh, S., Ledakis, I., Mentzas, G., Tsagkaropoulos, A., Papageorgiou, N., Paraskevopoulos, F. (2021), PrEstoCloud: A Novel Framework for Data-Intensive Multi-Cloud, Fog, and Edge Function-as-a-Service Applications, Information Resources Management Journal (IRMJ), 34 (1), pp. 66-85. (doi: 10.4018/IRMJ.2021010104).
 65. Vlachos, I., Pascazzi, R.M.,  Zobolas, G., Repoussis, P.P., Giannakis, M. (2021), Lean manufacturing systems in the area of Industry 4.0: a lean automation plan of AGVs/IoT integration, Production Planning and Control, pp. 345-358. (doi: 10.1080/09537287.2021.1917720).
 66. Zamani, E., Pouloudi, N. (2021), Generative Mechanisms of Workarounds, Discontinuance and Reframing: A study of negative disconfirmation with consumerised IT. Information Systems Journal, 31 (3), pp. 384-428. (doi:10.1111/isj.12315).
 67. Zamani, E.D., Pouloudi, N., Giaglis, G., Wareham, J. (2021), Accommodating Practices During Episodes of Disillusionment with Mobile IT, Information Systems Frontiers, 23 (2), pp. 453-475, (doi: 10.1007/s10796-019-09972-4).
 68. Zamani, E.D., Pouloudi, N. (2021), Shared mental models and perceived proximity: a comparative case study, Information Technology and People,  Article in Press. (doi: 10.1108/ITP-02-2020-0072).
 69. Zampou E., Mourtos I., Pramatari K., Seidel S. (2021), A Design Theory for Energy and Carbon Management Systems in the Supply Chain, Journal of the Association of Information Systems, forthcoming. (doi: 10.17705/1jais.0072).

Κεφάλαια σε Διεθνείς Συλλογικούς Τόμους

 1. Kouretas, G., Drakos A.A., Stavroyiannis, S. Zarangas, L. (2021), Investment and saving in the Eurozone and the European Union: Another look at Feldstein-Horioka, in Handbook of Investment Analysis, Portfolio Management, and Financial Derivatives, (ed. By Cheung Few Lee, A. Lee and J. Lee), (with), forthcoming, Hackensack, New Jersey: World Scientific Publishing Company.
 1. Agoraki M., Kouretas G, Triantopoulos C. (2020), Democracy, regulation and competition in emerging banking systems, Economic Modelling, 84, pp. 190-202. (doi: 10.1016/j.econmod.2019.04.009).
 2. Agoraki, M., Kouretas, G., Nguyen, D. (2020), Editorial of the special issue on Advances in Banking and Finance, Economic Modelling, 91, pp. 694-695. (doi: 10.1016/j.econmod.2020.07.011).
 3. Anagnostopoulou, S. C., Tsekrekos, A. E., Voulgaris, G. (2020), Accounting conservatism and corporate social responsibility, The British Accounting Review, 53 (4), 100942. (doi: 10.1016/j.bar.2020.100942).
 4. Anagnostopoulou, S.C., Buhalis, D., Kountouri, I.L., Manousakis, E.G., Tsekrekos, A.E. (2020), The impact of online reputation on hotel profitability, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32 (1), pp. 20-39. (doi: 10.1108/IJCHM-03-2019-0247).
 5. Andresen, M., Apospori, E., Gunz, H., …, Zikic, J. (2020), Careers in context: An international study of career goals as mesostructure between societies' career‐related human potential and proactive career behavior, Human Resource Management Journal, 30(3), pp. 365-391.(doi: 10.1111/1748-8583.12247).
 6. Androutsopoulos Κ.Ν,. Manousakis E.G., Madas M.A. (2020), Modeling and solving a bi-objective airport slot scheduling problem, European Journal of Operational Research, 284 (1), pp. 135-141. (doi: 10.1016/j.ejor.2019.12.008).
 7. Ballas,  A.,  Naoum,  V.C., Vlismas, O.  (2020),  The Effect of Strategy on the Asymmetric Cost Behavior of SG&A Expenses, European Accounting Review. (doi: 10.1080/09638180.2020.1813601).
 8. Boura, M., Tsouknidis, D. A., Lioukas, S. (2020), The role of pro-social orientation and national context in corporate environmental disclosure, European Management Review, Published as Early View. (doi: 10.1111/emre.12416).
 9. Bratis T., Kouretas, G., Laopodis N. (2020), Dynamics among global asset portfolios, European Journal of Finance, 26, pp. 1876-1899. (doi: 10.1080/1351847X.2020.1791924).
 10. Bratis, T., Kouretas, G., Laopodis, N. (2020), Systemic risk and financial stability dynamics during the Eurozone debt crisis, Journal of Financial Stability, 47, 100723. (doi: 10.1016/j.jfs.2020.100723).
 11. Brusca, I. (2020), Debate: If not now, then when? Covid-19 as an accelerator for public sector accrual accounting in Europe, Public Money & Management, Advance online publication, pp. 10-12 (doi: 10.1080/09540962.2021.1834714).
 12. Chatziaras, Α., Dedoulis, E., Leventis, S. (2020), The impact of labor unionization on monitoring costs, European Management Journal, 38(2), pp. 288-307. (doi: 10.1016/j.emj.2019.09.004).
 13. Chatziaras, Α., Dedoulis, E., Grougiou, V., Leventis, S. (2020), The impact of religiosity and corruption on CSR reporting: The case of U.S. banks. Journal of Business Research, 109, pp. 362-374.Cohen S., Rossi M., Caperchione E.,
 14. Deligianni, I., Sapouna, P., Voudouris, I., Lioukas, S. (2020), An effectual approach to innovation for new ventures: The role of entrepreneur’s prior start-up experience, Journal of Small Business Management. (doi: 10.1080/00472778.2019.1698432).
 15. Dello Russo, S., Parry, E., Bosak, J., Andresen, M., Apospori, E., Bagdadli, S., ... Reichel, A. (2020), Still feeling employable with growing age? Exploring the moderating effects of developmental HR practices and country-level unemployment rates in the age–employability relationship, International Journal of Human Resource Management, 31(9), pp. 1180-1206. (doi: 10.1080/09585192.2020.1737833).
 16. Dimitriou, D., Kenourgios, D., Simos T. (2020), Are there any other safe haven assets? Evidence for “exotic” and alternative assets, International Review of Economics and Finance, 69, pp. 614-628. (doi: 10.1016/j.iref.2020.07.002).
 17. Doukakis,  L., Ghicas, D., Siougle G.T. (2020), The Informativeness of Micro and Macro Information During Economic Crisis and Non-crisis Periods, European Accounting Review, 29 (3), pp. 467-492. (doi: 10.1080/09638180.2019.1642221).
 18. Doukidis, G., Spinellis, D., Ebert, Ch. (2020), Digital Transformation - A Primer for Practitioners, IEEE Software, 37 (5). (doi: 10.1109/MS.2020.2999969).
 19. Efthymiou, V.A., Episcopos, A., Leledakis, G.N., Pyrgiotakis, E.G. (2020), Intraday analysis of the limit order bias on the ex-dividend day of U.S. common stocks, International Review of Economics and Finance, 72, pp. 405-421. (doi: 10.1016/j.iref.2020.11.017).
 20. Ebert, C., P Louridas, P., Fernández-Caramés T. M., Fraga-Lamas, P. (2020), Blockchain Technologies in Practice, IEEE Software, 37 (4), pp. 17-25. (doi: 10.1109/MS.2020.2986253).
 21. Eirinakis, P., Magos, D. Mourtos, I. (2020), The diameter of the stable marriage polytope: Bounding from below, Discrete Mathematics, 343 (5), 111804. (doi: 10.1016/j.disc.2019.111804).
 22. Eliakis, S., Kotsopoulos,D., Karagiannaki, A. (2020), Survival and Growth in Innovative Technology Entrepreneurship: A Mixed-Methods Investigation, Administrative Sciences, 10 (3), 39. (doi: 10.3390/admsci10030039).
 23. Elbanna S., Thanos I., Jansen R. (2020), A Literature Review of the Strategic Decision-Making Context: A Synthesis of Previous Mixed Findings and an Agenda for the Way Forward, M@n@gement, 23(2), pp. 42-60. (doi: 10.37725/mgmt.v23.4621).
 24. Feitosa, D., Ampatzoglou, A., Gkortzis, A., Bibi, S., Chatzigeorgiou, A. (2020), CODE reuse in practice: Benefiting or harming technical debt, Journal of Systems and Software, 167, 110618. (doi: 10.1016/j.jss.2020.110618).
 25. Filippopoulou C., Galariotis, E., Spyrou,  S.I. (2020), An Early Warning System for Predicting Systemic Banking Crises in the Eurozone: A Logit Regression Approach, Journal of Economic Behavior and Organization, 172, pp. 344-363. (doi: 10.1016/j.jebo.2019.12.023).
 26. Fleming, P., Zyglidopoulos, C. S., Boura, M., Lioukas, S. (2020), How Corruption is Tolerated in the Greek Public Sector: Towards a Second-Order Theory of Normalization, Business & Society. (doi: 10.1177/0007650320954860).
 27. Fotaki, M., Lioukas, S., Voudouris, I. (2020), Ethos is Destiny: Organizational Values and Compliance in Corporate Governance, Journal of Business Ethics, 166 (1), pp. 19-37. (doi: 10.1007/s10551-019-04126-7).
 28. Fotaki M., Voudouris, I., Lioukas, S., Zyglidopoulos, S. (2020), More accountable, more ethical, yet less trusted:  Misplaced corporate governance in the era of big data, British Journal of Management. (doi: 10.1111/1467-8551.12447).
 29. Galanaki, E., Papagiannakis, G., Rapti A. (2020), Good is not good, when better is expected: Discrepancies between ideal and actual collectivism and their effect on organizational commitment, European Management Review, 17(1), 171-184. (doi: 10.1111/emre.12347).
 30. Georgiou, K., Nikolaou, I. (2020), Are applicants in favor of traditional or gamified assessment methods? Exploring applicant reactions towards a gamified selection method, Computers in Human Behavior, 109,  106356. (doi: 10.1016/j.chb.2020.106356).
 31. Georgiou, S., Spinellis, D. (2020), Energy-Delay investigation of Remote Inter-Process communication technologies, Journal of Systems and Software, 162, 110506. (doi: 10.1016/j.jss.2019.110506).
 32. Georgoutsos, D., Galanaki, E. (2020), A hidden deterioration in equal pay achievements?, Gender in Management: An International Journal, 35(5), pp. 423-444. (doi: 10.1108/GM-09-2019-0150).
 33. Gkorezis, P., Georgiou, K., Nikolaou, I., Kyriazati, A. (2020), Gamified or traditional situational judgement test? A moderated mediation model of recommendation intentions via organizational attractiveness, European Journal of Work and Organizational Psychology, 30 (2), pp. 240-250. (doi: 10.1080/1359432X.2020.1746827).
 34. Gkortzis, A., Feitosa, D., Spinellis, D. (2020), Software reuse cuts both ways: An empirical analysis of its relationship with security vulnerabilities, Journal of Systems and Software, 172, 110653. (doi: 10.1016/j.jss.2020.110653).
 35. Indounas, K. (2020), New B2B product pricing, Journal of Business and Industrial Marketing, 35(11), pp. 1861-1869. (doi: 10.1108/JBIM-05-2019-0187).
 36. Kaparis, K., Letchford, A.N., Mourtos, I. (2020), On matroid parity and matching polytopes, Discrete Applied Mathematics, 284, pp. 322-331. (doi: 10.1016/j.dam.2020.03.049).
 37. Kaltiainen, J., Lipponen, J., Fugate, M., Vakola, M. (2020), Spiraling work engagement and change appraisals: A three-wave longitudinal study during organizational change, Journal of Occupational Health Psychology, 25(4), pp. 244-258. (doi:  10.1037/ocp0000163).
 38. Kaše, R., Dries, N., Briscoe, J. P., Cotton, R. D., Apospori, E., Bagdadli, S., ..., Fei, Z. (2020), Career success schemas and their contextual embeddedness: A comparative configurational perspective, Human Resource Management Journal, 30(3), pp. 422-440. (doi: 10.1111/1748-8583.12218).
 39. Kenourgios, D., Papadamou, S., Dimitriou, D., Zopounidis, C. (2020), Modelling the dynamics of unconventional monetary policies’ impact on professionals’ forecasts, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 64: 101170. (doi: 10.1016/j.intfin.2019.101170).
 40. Kotti, Z., Kravvaritis, K., Dritsa, K., Spinellis, D. (2020), Standing on shoulders or feet? An extended study on the usage of the MSR data papers, Empirical Software Engineering. (doi: 10.1007/s10664-020-09834-7).
 41. Kottika, E., Özsomer, A., Rydén, P., Theodorakis, I. G., Kaminakis, K., Kottikas, K. G., Stathakopoulos, V. (2020), We survived this! What managers could learn from SMEs who successfully navigated the Greek economic crisis, Industrial Marketing Management, 88, pp. 352-365. (doi: 10.1016/j.indmarman.2020.05.021).
 42. Kotsopoulos, D., Bardaki, C., Papaioannou, T.G., Pramatari, K. (2020), User-Centered Gamification: The case of IoT-enabled Energy Conservation at Work, International Journal of E-Services and Mobile Applications (IJESMA), 12 (2). (doi: 10.4018/IJESMA.2020040102).
 43. Kouretas, G., Papadopoulos, A. (2020), Editorial of the article collection on Aspects of Macroeconomic Analysis and International Finance, Economic Modelling, Advance online publication. (doi: 10.1016/j.econmod.2020.11.012).
 44. Kouretas, G., Papadopoulos, A. (2020), Editorial of the special issue on International Aspects of Economic and Policy Fragility, Journal of International Money and Finance, 108: 102207. (doi: 10.1016/j.jimonfin.2020.102207).
 45. Kouretas, G., Pawłowska, M., Szafrański, G. (2020), Market structure and credit procyclicality: Lessons from loan markets in the European Union banking sectors, Economic Modelling, 93, pp. 27-50. (doi: 10.1016/j.econmod.2020.07.013).
 46. Kouretas G., Pawłowska, M. (2020), Does change in the market structure have any impact on different types of bank loans in the EU? Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 65, 101165.
 47. Kritikos, M., Lappas, P. (2020), Computational Intelligence and Combinatorial Optimization in Transportation Science, chapter in Recent Advances in Core Technologies in Informatics – Selected Papers in Honor of Professor Nikolaos Alexandris, G. Tsihrintzis, M. Virvou, L.C. Jain (eds), ISSN: 2662-3447, Berlin, Springer Learning and Analytics in Intelligent Systems.
 48. Krokida, S., Makryxwriti, P., Spyrou, S.I. (2020), Monetary Policy and Herd Behavior: International Evidence, Journal of Economic Behavior and Organization170, pp. 386–417. (doi: https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.12.018).
 49. Leledakis, G.N., Mamatzakis, E.C., Pyrgiotakis, E.G., Travlos, N.G. (2020), Does  it  pay  to acquire  private  firms?, Evidence  from  the  U.S.  banking  industry,  The  European Journal of Finance. (doi: 10.1080/1351847X.2020.1799835).
 50. Letchford, Α., Kaparis, Κ., Mourtos, Ι. (2020), On Matroid Parity and Matching Polytopes, Discrete Applied Mathematics, 284, pp. 322-331. (doi: 10.1016/j.dam.2020.03.049).
 51. Manolopoulos D., Bitzenis A., Tatoglou E. (2020), The impact of governance quality on subsidiaries’ performance: A survey analysis from Turkey, Journal of East-West Business, 26(3), pp. 269-292.
 52. Manousakis, E., Repoussis, P., Zachariadis, E., Tarantilis, C. (2020), Improved branch-and-cut for the Inventory Routing Problem based on a two-commodity flow formulation, European Journal of Operational Research, Article in Press. (doi: 10.1016/j.ejor.2020.08.047).
 53. Matonti  G.,  Giuseppe  I., Vlismas, O.  (2020), Audit quality in non-listed Italian firms, African Journal of Business Management, 14 (4), pp. 123-139. (doi: 0.5897/AJBM2020.8977).
 54. Mikalef, P., Boura, M., Lekakos, G., Krogstie, J., (2020), The Role of Information Governance in Big Data Analytics driven Innovation, Information & Management, 57 (7). (doi: 10.1016/j.im.2020.103361).
 55. Milioti, C., Pramatari, K., Zampou, E. (2020), Choice of prevailing delivery methods in e-grocery: a stated preference ranking experiment, International Journal of Retail and Distribution Management, 49 (2), pp. 281-298.. (doi: 10.1108/IJRDM-08-2019-0260).
 56. Mitropoulos, D., Sotiropoulos, T., Koutsovasilis, N., Spinellis, D. (2020), PDGuard: an architecture for the control and secure processing of personal data, International Journal of Information Security, 19 (4), pp. 479-498. (doi: 10.1007/s10207-019-00468-5).
 57. Moratis, G. (2020), On the informative value of the EU-wide stress tests and the determinants of banks’ stock return reactions, Empirica (doi: 10.1007/s10663-020-09496-0).
 58. Nikiforou, A., Lioukas, S., Voudouris, I. (2020), Network structure and firm-level entrepreneurial behavior: The role of market and technological knowledge networks, Journal of Business Research, 106, pp. 129-138. (doi: 10.1016/j.jbusres.2019.09.008).
 59. Petrou, A., Hadjielia,s E., Thanos, I., Dimitratos, P. (2020), Strategic decision-making processes, international environmental munificence and the accelerated internationalization of SMEs. International Business Review, 29(5), 101735.
 60. Polyportis, A., Kokkinaki, F., Horváth, C., Christopoulos G. (2020), Incidental emotions and hedonic forecasting: The role of (un)certainty, Frontiers in Psychology, 11, 2709. (doi: 10.3389/fpsyg.2020.536376).
 61. Sakellariou, E., Karantinou, K., Goffin, K. (2020), From user insights to user foresights: Applying video-based ethnographic narratives and user innovation in NPD, Technological Forecasting and Social Change, 153, 119873. (doi: 10.1016/j.techfore.2019.119873).
 62. Samba, C., Tabesh, P., Thanos, I., Papadakis, V. (2020), Method in the madness? A meta-analysis on the strategic implications of decision comprehensiveness, Strategic Organization, Advance online publication. (doi: 10.1177/1476127020904973).
 63. Sharma, T., Singh, P., Spinellis, D. (2020), An empirical investigation on the relationship between design and architecture smells, Empirical Software Engineering, 25 (5), pp. 4020-4068. (doi: 10.1007/s10664-020-09847-2).
 64. Skarmeas, D., Leonidou, C. N., Saridakis, C., Musarra, G. (2020), Pathways to civic engagement with big social issues: An integrated approach, Journal of Business Ethics, 164, pp. 261-285. (doi: 10.1007/s10551-019-04276-8).
 65. Sogue,l N., Caperchione, E., Cohen, S. (2020), Allocating Government Budgets according to Citizen preferences: A Cross-national Survey, Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 32(3), pp. 487-504. (doi: 10.1108/JPBAFM-08-2019-0123).
 66. Spinellis, D. (2020), How to select open source components, Computing Edge, 6 (4), pp. 15-19. (doi: 10.1109/MC.2019.2940809). (Republished from IEEE Computer, 42 (12), pp. 103-106, December 2019).
 67. Spyrou, S.I, (2020), Valuation Ratio Style Investing and Economic Sentiment: Evidence from Major Eurozone Markets, Review of Quantitative Finance and Accounting, 55, pp.827-856. (doi: 10.1007/s11156-019-00861-0).
 68. Spyrou,  S.I, (2020), Momentum  Return Volatility, Uncertainty, and Energy Prices: Evidence from Major International Equity Markets, Review of Behavioral Finance, 12 (4), pp.411-433. (doi: 10.1108/RBF-09-2019-0133).
 69. Subramanyam, A., Repoussis, P. P., Gounaris, C. E. (2020), Robust optimization of a broad class of heterogeneous vehicle routing problems under demand uncertainty, INFORMS Journal on Computing, 32 (3), pp. 661-681. (doi: 10.1287/ijoc.2019.0923).
 70. Thanos I., Papadakis V., Angwin D. (2020), Does changing contexts affect linkages throughout the mergers and acquisition process? A multiphasic investigation of motives, pre‐and post‐acquisition and performance, Strategic Change, 29(2), pp. 149-164.
 71. Tomprou, M., Xanthopoulou, D., Vakola, M. (2020), Socio-emotional and monetary employee-organization resource exchanges: Measurement and effects on daily employee functioning, Work & Stress, 34 (2), pp. 189-214. (doi: 10.1080/02678373.2019.1616333).
 72. Tsimonis, G., Dimitriadis, S., Omar, S. (2020), An integrative typology of relational benefits and costs in social media brand pages, International Journal of Market Research, 62(2), 216-233. (doi: 10.1177%2F1470785318822270).
 73. Woods, S.A., Ahmed, S., Nikolaou, I., Costa, A.C., Anderson, N.R. (2020), Personnel selection in the digital age: a review of validity and applicant reactions, and future research challenges, European Journal of Work and Organizational Psychology, 29 (1), pp. 64-77. (doi: 10.1080/1359432X.2019.1681401).
 74. Zamani, E., Pouloudi, N., Giaglis, G. M., Wareham, J. (2020), Appropriating Information Technology Artefacts through Trial and Error: The Case of the Tablet, Information Systems Frontiers Open access. (doi 10.1007/s10796-020-10067-8).
 75. Zamani, E., Pouloudi, N. (2020), Generative Mechanisms of Workarounds, Discontinuance and Reframing: A study of negative disconfirmation with consumerised IT, Information Systems Journal. (doi: 10.1111/isj.12315).
 76. Zissis, D., Ioannou, G., Burnetas, A. (2020), Coordinating Lot Sizing Decisions Under Bilateral Information Asymmetry, Production and Operations Management, 29 (2), pp. 371-387. (doi: 10.1111/poms.13106).

Κεφάλαια σε Διεθνείς Συλλογικούς Τόμους

 1. Dimitriou D., Simos T. (2020), Are Exotic Assets Contagious? Evidence From the Global Financial Crisis of 2007-2009. In C. Zopounidis, D. Kenourgios, G. Dotsis (Eds.), Recent Advances and Applications in Alternative Investments (pp. 102-119), PA: IGI-Global.Georgoutsos, D., Kounitis, T. (2020), An empirical investigation into Credit spreads, the Term Structure and the Prediction of Recessions, Edited volume in honor of prof. S. Brissimis, forthcoming, Palgrave Macmillan.
 2. Georgoutsos, D., Agoraki, M.-E., Moratis, G. (2020), Determinants of euro-area bank CDS spreads, in Cheng-Few Lee (ed.), Handbook of Financial Econometrics, Mathematics, Statistics, and Machine Learning", vol. II, Ch. 60,  ISBN: 978-981-12-0238-4, World Scientific, Publishing Co.
 3. Hochwarter W., Kapoutsis I., Jordan S., Khan A., Babalola M. (2020), Dyads of Politics and the Politics of Dyads: Implications for Leader Development. In M.R. Buckley, A.R. Wheeler, J.E. Baur, and J.R.B. Halbesleben, J.R.B. (Eds.), Research in Personnel and Human Resources Management (pp. 103-143), vol. 38, Emerald Publishing Limited.
 4. Psarra E., Verginadis Y., Patiniotakis I., Apostolou D., Mentzas G. (2020), A Context-Aware Security Model for a Combination of Attribute-Based Access Control and Attribute-Based Encryption in the Healthcare Domain. In L. Barolli, F. Amato, F. Moscato, T. Enokido, M. Takizawa (Eds.) Web, Artificial Intelligence and Network Applications (pp. 1133-1142), WAINA 2020, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1150. Springer, Cham.
 5. Salavou H. (2020), Entrepreneurship for sustainable development: Entrepreneurship in higher education and nascent entrepreneurship, In V. Brinia & P. Davim (Eds.), Higher Education and Sustainability. UK: CRP Press Taylor and Francis Group.
 6. Vavoura, Ch., Manolopoulos, D., Vavouras, I. (2020), The Interactions between government quality and economic development, In Vlachos, V., Bitzenis, A., and Sergi, B. (Eds.), Modelling Economic Growth in Contemporary Greece (pp. 105-118), Emerald, Howard House, Wagon Lane (ISBN: 978-1-80071-123-5 (Print) 978-1-80071-122-8 (Online).
 7. Verginadis Y., Patiniotakis I., Prusinski M., Rózanska M., Schork S., Mentzas G. (2020), A Security and Privacy-Preserving Path for Enhancing Information Systems that Manage Cross-Cloud Applications. In L. Barolli, F. Amato, F. Moscato, T. Enokido, M. Takizawa (Eds.) Web, Artificial Intelligence and Network Applications (pp. 1119-1132), WAINA 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1150. Springer, Cham.
 1. Androutsopoulos, K., Madas, M. (2019), Being fair or efficient? A fairness-driven modeling extension to the strategic airport slot scheduling problem, Transportation Research Part E, Vol 130, pp. 37-60. (doi: 10.1016/j.tre.2019.08.010).
 2. Argyropoulou, M., Soderquist, K. E., Ioannou, G. (2019), Getting Out of the European Paradox Trap: Making European Research Agile and Challenge Driven, European Management Journal, 37 (1), pp. 1-5. (doi: 10.1016/j.emj.2018.10.005).
 3. Avgerou, C., Masiero, S., Poulymenakou, A. (2019), Trusting e-voting amid experiences of electoral malpractice: The case of Indian elections, Journal of Information Technology, 34 (3), pp. 263-289. (doi: 10.1177/0268396218816199).
 4. Brusca, I., Cohen, S., Manes-Rossi, F., Nicolò, G. (2019), Intellectual capital disclosure and academic rankings in European universities: Do they go hand in hand? Meditari, Accountancy Research, 28(1), pp. 51-71. (doi: 10.1108/MEDAR-01-2019-0432).https://doi.org/10.1108/MEDAR-01-2019-0432Caperchione, E., Cohen S., Manes-Rossi, F., Brusca, I. (2019), Editorial: Innovations in public sector financial and management accounting—for better or worse?, Public Money & Management, 39(6), pp. 385-38. (doi: 10.1080/09540962.2019.1583906).
 5. Chi, T., Li, J., Trigeorgis, L. G., Tsekrekos, A. E. (2019), Real options theory in international business, Journal of International Business Studies, vol. 50, no. 4, pp. 525-553. (doi: 10.1057/s41267-019-00222-y).
 6. Chi, T.,Li, J., Trigeorgis, L. G., Tsekrekos, A. E. (2019), Correction to: Real options theory in international business, Journal of International Business Studies, vol. 50, no. 4, pp. 554-554. (link).
 7. Clark, E., Guran, C.B., Deshmukh, N., Kassimatis, K. (2019), Index tracking with utility enhanced weighting, Quantitative Finance, 19, pp. 1893-1904. (doi: 10.1080/14697688.2019.1605189)
 8. Cohen, S., Bisogno, M., Malkogianni, I. (2019), Earnings management in local governments: the role of political factors, Journal of Applied Accounting Research, 20(3), pp. 331-348. ISSN: 0967-5426. (doi: 10.1108/JAAR-10-2018-0162).
 9. Cohen, S., Manes Rossi, F., Caperchione, E., Brusca, I. (2019), Local government administration systems and Local Government accounting Information needs: Is there a mismatch?, International Review of Administrative Sciences, 85(4), pp. 708-725. (doi: 10.1177/0020852317748732).
 10. Deligianni, I., Sapouna, P., Voudouris, I., Lioukas, S. (2019), An effectual approach to innovation for new ventures: The role of entrepreneur’s prior start-up experience, Journal of Small Business Management. (doi: 10.1080/00472778.2019.1698432).
 11. Deligianni, I., Voudouris, I., Spanos, Y., Lioukas, S. (2019), Non-linear effects of technological competence on product innovation in new technology-based firms: Resource orchestration and the role of the entrepreneur's political competence and prior start-up experience, Technovation, 88, 102076. (doi: 10.1016/j.technovation.2019.05.002).
 12. Drousia,  A., Episcopos, A., Leledakis, G.N.  (2019), Market reaction to actual daily share repurchases in Greece, The Quarterly Review of Economics and Finance, 74, pp. 267-277. (doi: 10.1016/j.qref.2019.01.007).
 13. Fotaki, M., Lioukas, S., Voudouris, I. (2019), Ethos is Destiny: Organizational Values and Compliance in Corporate Governance, Journal of Business Ethics, pp. 1-19. (doi: 10.1007/s10551-019-04126-7).
 14. Fragkoulis, M., Spinellis, D., Louridas, P. (2019), Live interactive queries to a software application's memory profile, IET Software, 13 (4), pp. 241-248. (doi: 10.1049/iet-sen.2018.5114).
 15. Galanaki, E., Parry, E., Bučiūnienė, I., Panayotopoulou, L. (2019), Demographic challenges for management: Fad or reality?, Evidence-based HRM, 7(1), pp. 2-7. (doi: 10.1108/EBHRM-04-2019-065).
 16. Georgiou, K., Nikolaou, I. (2019), The influence and development of psychological capital in the job search context, International Journal for Educational and Vocational Guidance, 19 (3), pp. 391-409. (doi: 10.1007/s10775-018-9385-2).
 17. Georgiou, K., Nikolaou, I., Turban, D.B. (2019), The Impact of a Training Intervention Developing Psychological Capital on Job Search Success, Journal of Career Development, pp. 1-16. (doi: 10.1177/0894845319852425).
 18. Georgiou, K., Gouras, A., Nikolaou, I. (2019), Gamification in employee selection: The development of a gamified assessment, International Journal of Selection and Assessment. (doi: 10.1111/ijsa.12240).
 19. Georgiou, S., Rizou, S., Spinellis, D. (2019), Software Development Lifecycle for Energy Efficiency: Techniques and Tools, ACM Computing Surveys (CSUR), 52 (4), Article No. 81. (doi: 10.1145/3337773).
 20. Georgoutsos, D. Agoraki, M.K., Kouretas G.P., (2019), Capital Markets Integration and Cointegration: Testing for the Correct Specification of Stock Market Indices, Journal of Risk and Financial Management, MDPI, OpenAccess Journal, vol. 12(4), pp. 1-20. (doi: 10.1016/j.qref.2019.01.007).
 21. Giannikis, S., Grougiou, V., Kapoutsis, I. (2019), The effects of entrepreneurial orientation on job stressors and the moderating role of high-performance work systems: Employee perspectives from two industries, International Journal of Human Resource Management. (doi: 10.1080/09585192.2019.1629983).
 22. Indounas, K. (2019), Market based pricing in B2B service industries, Journal of Business and Industrial Marketing, 34(5), pp. 1030-1040. (doi: 10.1108/JBIM-03-2018-0103).
 23. Kaminakis, K., Karantinou, K., Koritos, C., Gounaris, S. (2019), Hospitality servicescape effects on customer-employee interactions: A multilevel study, Tourism Management, 72, pp. 130-144. (doi: 10.1016/j.tourman.2018.11.013).
 24. Kaperonis, S. (2019), How Social Media Factors Influence User's Travel Purchase Intention, International Journal on Advances in Internet Technology, 12(3&4), pp. 86-95. (link).
 25. Kapoutsis, I., Volkema, R. (2019), Hard-core toughie: Donald Trump’s negotiations for the United States presidency, Negotiation Journal, 35(1), pp. 47-63. (doi: 10.1111/nejo.12263).
 26. Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Thanos, I. (2019), Hard, Soft, or Ambidextrous: Which Influence Style Promotes Managers’ Task Performance and the Role of Political Skill, International Journal of Human Resource Management, 30 (4), pp. 618-647. (doi: 10.1080/09585192.2016.1233447).
 27. Kastanakis, M., Robinson, S., Tsalavoutas, Y., Fernando, M., Jonczyk, C., Stettner, U., Thanos, IC., Aharonson, B., Potočnik, K., Zhang, H., Erz, A., Wallpach, S., Diedrich, A., Leupold, CR., Breen, L. (2019), Making a difference: Thoughts on management scholarship from the editorial team, European Management Journal, 37(3), pp. 245-250. (doi: 10.1016/j.emj.2019.05.001).
 28. Kenourgios, D. Drakonaki,E., Dimitriou, D. (2019), ECB’s unconventional monetary policy and cross-financial-market correlation dynamics, North American Journal of Economics and Finance, 50: 101045. (doi: 10.1016/j.najef.2019.101045).
 29. Koronios K., Psiloutsikou M., Kriemadis A., Gkatsis, G., Mavromati, M. (2019), Motivation and high performance sports events: An exploratory investigation of the motives underlying repeated participation, International Journal of Sport Management and Marketing, 19(1-2), pp. 35-55. (doi: 10.1504/IJSMM.2019.097001).
 30. Kotsopoulos D., Bardaki C., Papaioannou T.G., Lounis S., Stamoulis G.D., Pramatari K. (2019), Designing a Serious Game to Motivate Energy Savings in a Museum: Opportunities & Challenges, In: Liapis A., Yannakakis G., Gentile M., Ninaus M. (eds) Games and Learning Alliance, GALA 2019, Lecture Notes in Computer Science, vol 11899. Springer, Cham. (doi: 10.1007/978-3-030-34350-7_55).
 31. Kotaridi, C., Giakoulas, D., Manolopoulos, D. (2019), Escapism FDI from developed economies: The role of regulatory context and corporate taxation, International Business Review, 28(1), pp. 36-27. (doi: 10.1016/j.ibusrev.2018.06.004).
 32. Kountouri, I., Manousakis, E., Tsekrekos, A. E., (2019), Latent semantic analysis of corporate social responsibility reports (with an application to Hellenic firms), International Journal of Disclosure and Governance, vol. 16, no. 1, pp. 1-19. (doi: 10.1057/s41310-018-0053-z).
 33. Kritikos, M.N., Ioannou, G. (2019), Two heuristics for the capacitated minimum spanning tree problem with time windows, Journal of the Operational Research Society, 70 (4), pp. 555-567. (doi: 10.1080/01605682.2018.1447255).
 34. Leledakis, G.N., Pyrgiotakis, E.G. (2019),  U.S. bank M&As in the post-Dodd-Frank Act era: Do they create value?, Journal of Banking and Finance, 105576. (doi: 10.1016/j.jbankfin.2019.06.008).
 35. Mikalef, P., Boura, M., Lekakos, G., Krogstie, J. (2019), Big data analytics and firm performance: Findings from a mixed-method approach, Journal of Business Research, 98, pp. 261-276. (doi: 10.1016/j.jbusres.2019.01.044).
 36. Mikalef, P., Boura, M., Lekakos, G., Krogstie, J. (2019), Big data analytics capabilities and innovation: The mediating role of dynamic capabilities and moderating effect of the environment, British Journal of Management, 30 (2), pp. 272-298. (doi: 1111/1467-8551.12343).
 37. Mitropoulos, D., Sotiropoulos, Th., Koutsovasilis, N., Spinellis, D., (2019), PDGuard: An architecture for the control and secure processing of personal data. International Journal of Information Security. (doi: 10.1007/s10207-019-00468-5).
 38. Mitropoulos, D., Louridas, P., Polychronakis, M., Keromytis, A.D. (2019), Defending Against Web Application Attacks: Approaches, Challenges and Implications, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 16 (2), 7865911, pp. 188-203. (doi: 10.1109/TDSC.2017.2665620).
 39. Nikiforou, A., Lioukas, S., Voudouris, I. (2019), Network structure and firm-level entrepreneurial behavior: The role of market and technological knowledge networks, Journal of Business Research, 106, pp. 129-138. (doi: 10.1016/j.jbusres.2019.09.008).
 40. Nikolaou, I. (2019), Editorial-Current State and the Future of International Journal of Selection & Assessment, International Journal of Selection and Assessment, 27 (4), pp. 297-298. (doi: 10.1111/ijsa.12272).
 41. Nikolaou, I., Georgiou, K., Kotsasarlidou, V. (2019), Exploring the Relationship of a Gamified Assessment with Performance, The Spanish Journal of Psychology, 22, e6, pp. 1-10. (doi: 10.1017/sjp.2019.5).
 42. Nikolopoulou, A.I., Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D., Zachariadis, E.E. (2019), Adaptive memory programming for the many-to-many vehicle routing problem with cross-docking, Operational Research, 19 (1), pp. 1-38 (doi: 10.1007/s12351-016-0278-1).
 43. Papagiannakis, G., Voudouris, I., Lioukas, S., Kassinis, G. (2019), Environmental management systems and environmental product innovation: The role of stakeholder engagement, Business Strategy and the Environment, Article in press. (doi: 10.1002/bse.2293).
 44. Papista, E., Dimitriadis, S. (2019), Consumer–green brand relationships: Revisiting benefits, relationship quality and outcomes, Journal of Product & Brand Management, 28(2), pp. 166-187. (doi: 10.1108/JPBM-09-2016-1316).
 45. Pateli, A., Lioukas, S. (2019), How functional involvement affects the transformation of external knowledge into innovation outcomes, R & D Management, 49 (2), pp. 224-238. (doi: 10.1111/radm.12280).
 46. Prieto, M., Stan, V., Baltas, G., Lawson, S. (2019), Shifting consumers into gear: Car sharing services in urban areas, International Journal of Retail & Distribution Management, 47(5), pp. 552-570. (doi: 10.1108/IJRDM-08-2018-0184).
 47. Salavou, H., Lioukas, S. (2019), An Empirical Juxtapose of the Effects of Self-image on Entrepreneurial Career along the Spectrum of Nascent to Actual Entrepreneurs, European Management Review, 16(4), pp. 1129-1141. (doi: 10.1111/emre.12323).
 48. Salavou, H., Manolopoulos, D. (2019), Pure and Hybrid Strategies in Social Enterprises: An Empirical Investigation, Euromed Journal of Business,  ISSN: 1450-2194. (doi: 10.1108/EMJB-05-2019-0068).
 49. Salin, D., Cowan, R., Adewumi, O., Apospori, E., Bochantin, J., ... , Zedlacher, E. (2019), Workplace bullying across the globe: A cross-cultural comparison, Personnel Review, 48(1), pp. 204-219. (doi: 0.1108/PR-03-2017-0092).
 50. Salis, V., Spinellis, D. (2019), RepoFS: File system view of Git repositories, SoftwareX, 9, pp. 288-292. (doi: 10.1016/j.softx.2019.03.007).
 51. Sarantopoulos, P., Theotokis, A., Pramatari, K., Roggeveen A. L. (2019), The Impact of a Complement-Based Assortment Organization on Purchases, Journal of Marketing Research, 56 (3), pp. 459-478. (doi: 10.1177/0022243718823698).
 52. Skarmeas, D., Zeriti, A., Argouslidis, P. C. (2019), Importer and exporter capabilities, governance mechanisms, and environmental factors determining customer-perceived relationship value, Industrial Marketing Management, 78, pp. 158-168. (doi: /10.1016/j.indmarman.2017.11.004).
 53. Spinellis, D. (2019), How to select open source components, IEEE Computer, 42 (12), pp. 103–106. (doi: 10.1109/MC.2019.2940809).
 54. Spinellis. D., Avgeriou, P. (2019), Evolution of the Unix system architecture: an exploratory case study, IEEE Transactions on Software Engineering, pp 1-1. (doi: 10.1109/TSE.2019.2892149).
 55. Stathakopoulos, V., Kottikas, K. G., Theodorakis, I. G., Kottika, E. (2019), Market-driving strategy and personnel attributes: Top management versus middle management, Journal of Business Research, 104, pp. 529-540. (doi: 10.1016/j.jbusres.2018.09.020).
 56. Stavropoulou, F., Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D. (2019), The Vehicle Routing Problem with Profits and consistency constraints,  European Journal of Operational Research, 274 (1), pp. 340-356. (doi: 10.1016/j.ejor.2018.09.046).
 57. Stavrou, V., Bardaki, C., Papakyriakopoulos, D., Pramatari, K. (2019), An ensemble filter for indoor positioning in a retail store using bluetooth low energy beacons, Sensors (Switzerland), 19 (20), 4550. (doi: 10.3390/s19204550).
 58. Tirabeni, L., Soderquist, K.E. (2019), Connecting the Dots: Framing Employee-Driven Innovation in Open Innovation Contexts, International Journal of Innovation and Technology Management, 16 (4). (doi: 10.1142/S0219877019500317).
 59. Τζίμας, Δ., Κρητικός, Μ., (2019), Το μέλλον των Logistics, ο μετασχηματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, Αστρολάβος, υπό έκδοση τεύχος 31, 2019.
 60. Vareias, A.D., Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D. (2019), Assessing customer service reliability in route planning with self-imposed time windows and stochastic travel times, Transportation Science, 53 (1), pp. 256-281. (doi: 10.1287/trsc.2017.0748).
 61. Woods, S. A., Ahmed, S., Nikolaou, I., Costa, A. C. & Anderson, N. (2019), Personnel Selection in the Digital Age: A Review of Validity and Applicant Reactions, and Future Research Challenges, European Journal of Work & Organizational Psychology. (doi: 10.1080/1359432X.2019.1681401).
 62. Zamani, E., Pouloudi, N., Giaglis, G., Wareham, J. (2019), Accommodating Practices During Episodes of Disillusionment with Mobile IT, Information Systems Frontiers, pp. 1-23. (doi: 10.1007/s10796-019-09972-4).
 63. Zissis, D., Ioannou, G., Burnetas, A. (2019), Coordinating Lot Sizing Decisions Under Bilateral Information Asymmetry, Production and Operations Management. (doi: 10.1111/poms.13106).

Κεφάλαια σε Διεθνείς Συλλογικούς Τόμους

 1. Caruana J., Caperchione E., Brusca I., Cohen S., Manes Rossi F. (2019), Exploring the Relevance of Accounting Frameworks in the Pursuit of Financial Sustainability of Public Sector Entities: A holistic approach, In: Caruana J., Caperchione E., Brusca I., Cohen S., & Manes Rossi F. (Eds), Financial Sustainability of Public Sector Entities: The relevance of Accounting Frameworks. Palgrave Macmillan.
 2. Manolopoulos, D. (2019), The Quality of Domestic Institutions as a Driver for the Initiation of Firms’ Exporting: The Case of Greece. In Vlachos, V. and Bitzenis, A. (Eds.), European Union: Post-Crisis Challenges and Prospects for Growth (pp. 207-230), Palgrave Macmillan, New York.
 3. Mousouraki E., Kardaras, D., Stalidis G., Barbounaki, S., Papathanassiou E. (2019), Investigating the Social Media Potential to Attract Customers in the Banking Services Industry Using Fuzzy Delphi and Analytic Hierarchy Process, In Kavoura, A., Kefallonitis, E., & Giovanis, A, Strategic Innovative Marketing and Tourism, Publ. Springer International Publishing.
 4. Καινούργιος Δ., Δημητρίου Δ. (2019), Η Σημασία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα στην Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού». Θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Κρατικός Προϋπολογισμός 2020.
 1. Alexandridis, G., Kavussanos, M.G., Kim, C.Y., Tsouknidis, D.A., Visvikis, I. (2018), A Survey of Shipping Finance Research: Setting the Future Research Agenda, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 115, pp. 164-212. (doi: 10.1016/j.tre.2018.04.001).
 2. Anagnostopoulou, S. C., Ferentinou, A. C., Tsaousisand, P. A., Tsekrekos, A. E. (2018), The options market reaction to bank loan announcements, Journal of Financial Services Research, vol. 53, no. 1, pp. 99-139. (doi: 10.1007/s10693-016-0243-4).
 3. Argouslidis, P., Skarmeas, D., Kühn, A., Mavrommatis, A. (2018), Consumers’ reactions to variety reduction in grocery stores: Α freedom of choice perspective, European Journal of Marketing, 52(9/10), pp. 1931-1955. (doi: 10.1108/EJM-12-2016-0844).
 4. Chronopoulos, P., Siougle, G. (2018), The Information Contentof Management Sales Forecasts, Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics, pp. 1-21. (doi: 10.1080/16081625.2018.1456344).
 5. Chronopoulos, P., Siougle, G. (2018), Examination of the Information Content of Management Range Forecasts, Research in International Business and Finance, Vol 46, 201-210. (doi: 10.1016/j.ribaf.2018.02.004).
 6. Diakanastasi, E., Karagiannaki A., Pramatari K. (2018), Entrepreneurial team dynamics and new venture creation process: An exploratory study within a startup incubator, Sage Open. (doi: 10.1177/2158244018781446).
 7. Dimitriadis, S., Kyrezis, N., & Chalaris, M. (2018), A comparison of two multivariate analysis methods for segmenting users of alternative payment means, International Journal of Bank Marketing, 36(2), pp. 322-335. (doi: 10.1108/IJBM-10-2016-0157).
 8. Dritsa, K., Mitropoulos, D., Spinellis, D. (2018), Aspects of the History of Computing in Modern Greece, IEEE Annals of the History of Computing, 40 (1), pp. 47-60. (doi: 10.1109/MAHC.2018.012171267).
 9. Eirinakis, P., Magos, D., Mourtos, I. (2018), The stable b-matching polytope revisited, Discrete Applied Mathematics. (doi: 10.1016/j.dam.2018.05.030).
 10. Galariotis, E., Makryxwriti, P., Spyrou, S.I. (2018), The Impact of Conventional and Unconventional Monetary Policy on Expectations and Sentiment, Journal of Banking and Finance, 86, pp. 1–20. (doi: 10.1016/j.jbankfin.2017.08.014).
 11. Georgiou, K. Nikolaou, I. (2018), The influence and development of Psychological Capital in the job search context, International Journal for Educational & Vocational Guidance, pp. 1-19. (doi: 10.1007/s10775-018-9385-2).
 12. Griva, A., Bardaki, C., Pramatari, K., Papakiriakopoulos, D. (2018), Retail business analytics: Customer visit segmentation using market basket data, Expert Systems with Applications. Vol. 100, pp. 1-16. (doi: 10.1016/j.eswa.2018.01.029).
 13. Indounas, K. (2018), Market structure and pricing objectives in the services sector, Journal of Services Marketing, 32(7), pp. 792-804. (doi: 10.1108/JSM-03-2018-0087).
 14. Kapellas,  K., Siougle, G. (2018), The Effect of IFRS adoption on Investment Management: A Review of the Literature, Technology and Investment, Vol. 9, No. 1. (doi: 10.4236/ti.2018.91001).
 15. Kechagia, M., Fragkoulis, M, Louridas, P, Spinellis, D. (2018), The exception handling riddle: An empirical study on the Android API, Journal of Systems and Software, 142, pp. 248-270. (doi: 10.1016/j.jss.2018.04.034).
 16. Krasonikolakis, I., Vrechopoulos, A., Pouloudi, A., Dimitriadis, S. (2018), Store Layout Effects on Consumer Behavior in 3D Online Stores, European Journal of Marketing, Vol. 52 Issue: 5/6, pp.1223-1256. (doi: 10.1108/EJM-03-2015-0183).
 17. Kritikos, M. (2018), A metafrontier analysis for performance evaluation of public Schools in Athens city-centre, Journal of Statistics & Management Systems, pp. 1251-1272. (doi: 10.1080/09720510.2018.1491822).
 18. Kritikos, M., Ioannou, G. (2018), Two heuristics for the capacitated minimum spanning tree problem with time windows, Journal of the Operational Research Society, (doi: 10.1080/01605682.2018.1447255).
 19. Kritikos, M., Kallivokas, D., Malafekas, A, Metzidakis, T. (2018), An introduction to decision making using the elimination method of Fourier-Motzkin, Journal of Statistics & Management Systems. (doi: 10.1080/09720510.2017.1418210).
 20. Kosti, M.V., Georgiadis, K. Adamos, D.A., Laskaris, N., Spinellis, D., Angelis, L. (2018), Towards an affordable brain computer interface for the assessment of programmers’ mental workload, International Journal of Human Computer Studies, 115, pp. 52-66. (doi:10.1016/j.ijhcs.2018.03.002).
 21. Lappas, P., Kritikos, M., Ioannou, G. (2018), Hybrid Evolutionary Optimization Algorithm for the Inventory Routing Problem, International Journal of Operations and Quantitative Management, 24 (2), pp. 75-115. (link).
 22. Lappas, P., Kritikos, M. (2018), Teaching and Numerical Analysis and Optimization: A Didactic Framework and Applications of Inquiry-based Learning, Higher Education Studies, 8 (1), pp. 42-57. (doi: https://doi.org/10.5539/hes.v8n1p42).
 23. Lazaris, C., Vrechopoulos, A., Doukidis, G. (2018), Physical Web Atmospherics: Utilizing Internet of Things to Conceptualize Store Atmosphere in Omnichannel Retailing, International Journal of Technology Marketing. (accepted for publication-forthcoming). (doi: 10.1504/IJTMKT.2017.091752).
 24. Leonidou, C.N., Skarmeas, D., Saridakis, C. (2018), Ethics, sustainability, and culture: A review and directions for research. In L.C. Leonidou, C.S. Katsikeas, S. Samiee, and B. Aykol (Eds.), Advances in Global Marketing: A Research Anthology, pp. 471-517, Springer, Cham. (doi: 10.1007/978-3-319-61385-7_19).
 25. Nandan, S., Halkias, D., Thurman, P.W., Komodromos, M., Alserhan, B.A., Adendorff, C., Yahaya Alhaj, N.H.Y., De Massis, A., Galanaki, E., Juma, N., Kwesiga, E., Nkamnebe, A.D., & Seaman, C. (2018), Assessing cross-national invariance of the three-component model of organizational commitment: A cross-country study of university faculty, EuroMed Journal of Business, 13(3), pp. 254-279. (doi: 10.1108/EMJB-09-2017-0031).
 26. Nikolaou, I., Georgiou, K. (2018), Fairness reactions to the employment interview, Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones, 34 (2), pp. 103-111. (doi: 10.5093/jwop2018a13).
 27. Papagiannakis, G., Lioukas, S. (2018), Corporate Environmental Management: Individual-Level Drivers and the Moderating Role of Charismatic Leadership, European Management Review, 15 (4), pp. 475-489. (doi:10.1111/emre.12134).
 28. Papaioannou, T.G., Dimitriou, N., Vasilakis, K., Schoofs, A., Nikiforakis, M., Pursche, F., Deliyski, N., Taha, A., Kotsopoulos, D., Bardaki, C., Kotsilitis, S., Garbi, A. (2018), An IoT-based gamified approach for reducing occupants’ energy wastage in public buildings, Sensors (Switzerland), 18 (2), 537. (doi: 10.3390/s18020537).
 29. Papazoglou, M., Spanos, Y.E. (2018), Bringing Distant Technological Domains: A longitudinal study of the determinala of breadth of innovation diffusion, Research Policy,  47 (9), pp. 1713-1728. (doi:10.1016/j.respol.2018.06.006).
 30. Papista, E., Chrysochou, P., Krystallis, A., Dimitriadis, S. (2018), Types of value and cost in the consumer-green brands relationship and loyalty behavior, Journal of Consumer Behaviour, 17(1), pp. 101-113. (doi: 10.1002/cb.1690).
 31. Podmetina, D., Soderquist, K.E., Petraite, M. & Teplov, R. (2018), Developing a competency model for open innovation: From the individual to the organisational level, Management Decision. (doi: 10.1108/MD-04-2017-0445).
 32. Salavou, H., Lioukas, S. (2018), An Empirical Juxtapose of the Effects of Self-image on Entrepreneurial Career along the Spectrum of Nascent to Actual Entrepreneurs, European Management Review, Article in press. (doi: 10.1111/emre.12323).
 33. Sharma, T., Spinellis, D. (2018), A survey on software smells, Journal of Systems and Software, 138, pp. 158-173. (doi: 10.1016/j.jss.2017.12.034).
 34. Skarmeas, D., Saridakis, C., Leonidou, C.N. (2018). Examining relationship value in cross-border business relationships: A comparison between correlational and configurational approaches, Journal of Business Research, 89, pp. 280-286. (doi: 10.1016/j.jbusres.2017.12.039).
 35. Spinellis, D. (2018), Modern debugging: The art of finding a needle in a Haystack, Communications of the ACM, 61 (11), pp. 124-134. (doi: 10.1145/3186278).
 36. Spinellis, D. (2018), The Editor's Retrospective, IEEE Software, 35 (6), 8552645, pp. 4-7. (doi: 10.1109/MS.2018.4321238).
 37. Spinellis, D. (2018), The Success of a Heavenly Marriage, IEEE Software, 35 (5), 8474499, pp. 3-6. (doi:10.1109/MS.2018.3571251).
 38. Spinellis, D. (2018), Being a Software Developer, IEEE Software, 35 (4), pp. 4-7. (doi: 10.1109/MS.2018.2801555).
 39. Spinellis, D. (2018), Self-evolving software architectures, IEEE Software, 35 (3), pp.4-7. (doi: 10.1109/MS.2018.2141027).
 40. Spinellis, D. (2018), The challenges and practices of release engineering, IEEE Software, 35 (2), pp. 4-7. (doi: 10.1109/MS.2018.1661312).
 41. Spyropoulou, S., Katsikeas, C.S., Skarmeas, D., Morgan, N.A. (2018), Strategic goal accomplishment in export ventures: The role of capabilities, knowledge, and environment, Journal of the Academy of Marketing Science, 46(1), pp. 109-129. (doi: 10.1007/s11747-017-0519-8).
 42. Tirabeni, L., Soderquist, K. E. (2018), Connecting the Dots: Framing Employee-Driven Innovation in Open Innovation Contexts, International Journal of Innovation and Technology Management. (doi:10.1142/S0219877019500317).
 43. Trigeorgis, L., Tsekrekos, A. E. (2018), Real  options in  operations research: A  review, European Journal of Operational Research, vol. 270, no. 1, pp. 1-24. (doi:10.1016/j.ejor.2017.11.055).
 44. Tsimonis, G., Dimitriadis, S., Koritos, C. (2018), Examining relational benefits and costs in an online non-transactional context, International Journal of Internet Marketing and Advertising, 18(2), pp. 122-137. (doi: 10.1504/ijima.2018.10011680).
 45. Zamani, E.D., Giaglis, G.M. (2018), With a little help from the miners: distributed ledger technology and market disintermediation, Industrial Management and Data Systems, 118 (3), pp. 637-652. (doi: 10.1108/IMDS-05-2017-0231).
 46. Zissis, D., Saharidis, G.K.D., Aktas, E., Ioannou, G. (2018), Emission reduction via supply chain coordination, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 62, pp. 36-46. (doi: 10.1016/j.trd.2018.01.014).
 47. Zografos, K.G., Androutsopoulos, K.N., Madas, M.A. (2018), Minding the gap: Optimizing airport schedule displacement and acceptability, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 114, pp. 203-221. (doi: 10.1016/j.tra.2017.09.025).
 1. Anagnostopoulou, S. C., Tsekrekos, A. E (2017), The effect of financial leverage on real and accrual-based earnings management, Accounting and Business Research, vol. 47, no. 2, pp. 191-236. (doi: 10.1080/00014788.2016.1204217).
 2. Anagnostopoulou, S. C., Tsekrekos, A. E (2017), Accounting quality, information risk and the term structure of implied volatility around earnings announcements, Research  in  International Business and Finance, vol. 41, pp. 445-460. (doi: 10.1016/j.ribaf.2017.04.046).
 3. Androutsopoulos, K.N., Zografos, K.G. (2017), An integrated modelling approach for the bicriterion vehicle routing and scheduling problem with environmental considerations, Transportation Research Part C: Emerging Technologies 82, pp. 180-209. (doi: 10.1016/j.trc.2017.06.013).
 4. Baltas, G., Kokkinaki, F., Loukopoulou, A. (2017), Does variety seeking vary between hedonic and utilitarian products? The role of attribute type, Journal of Consumer Behaviour, 16(6), e1-e12. (doi: 10.1002/cb.1649).
 5. Bilanakos, C., Sotiropoulos, D.N., Georgoula, I., Giaglis, G.M. (2017), Optimal Influence Strategies in Social Networks, Computational Economics, 49 (4), pp. 517-561. (doi: 10.1007/s10614-016-9568-1).
 6. Chronopoulos, P., Siougle,  G. (2017), Managerial ability and Forecast Accuracy, Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. 13, No. 12, pp. 508-520. (https://ssrn.com/abstract=3090996).
 7. Cohen, S., Mamakou, X., Karatzimas, S. (2017), IT-enhanced popular reports: Analyzing citizen preferences, Government Information Quarterly. (doi: 10.1016/j.giq.2017.04.003).
 8. Deligianni, I., Voudouris, I., Lioukas, S. (2017), Do Effectuation Processes Shape the Relationship Between Product Diversification and Performance in New Ventures?, Entrepreneurship: Theory and Practice, 41 (3), pp. 349-377. (doi:10.1111/etap.12210).
 9. Dokka, T., Mourtos, I., Spieksma, F.C.R. (2017), Fast separation for the three-index assignment problem, Mathematical Programming Computation, 9 (1), pp. 39-59. (doi: 10.1007/s12532-016-0106-x).
 10. Drossos, D., Lekakos, G., Voulgari, S. (2017), Impacts of multimodal information on smartphones, International Journal of Electronic Marketing and Retailing, 8 (3), pp. 258-282. (doi:10.1504/IJEMR.2017.086137).
 11. Eirinakis, P., Buenabad-Chavez, J, Fornasiero, R., Gokmen, H., Mascolo, J., Mourtos, I., Spieckermann, S., Tountopoulos, V., Werner, F., Woitsch, R. (2017), A proposal of decentralised architecture for optimised operations in manufacturing ecosystem collaboration, IFIP Advances in Information and Communication Technology, 506, pp. 128-137. (doi: 10.1007/978-3-319-65151-4_12).
 12. Galanaki, E., Papalexandris, N. (2017). Demographic challenges for the future business leader: evidence from a Greek survey. Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship, 5(3), 297-310. (doi: 10.1108/EBHRM-03-2017-0019).
 13. Georgoutsos, D., Kouretas, G. (2017), The relevance of the Monetary model for the Euro/USD exchange rate determination: a long run perspective, Open Economies Review, vol. 28, pp. 989–1010. (doi: 10.1007/s11079-017-9468-6).
 14. Georgoutsos, D., Moratis, G. (2017), Bank-sovereign contagion in the Eurozone: A panel VAR approach, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2017, vol. 48, pp. 146-159. (doi: 10.1016/j.intfin.2017.01.004).
 15. Halkias, G., Kokkinaki, F. (2017), Schema strength, processing opportunity, and the rewarding nature of incongruity resolution in advertising, International Journal of Advertising, 36(3), 415-438. (doi: 10.1080/02650487.2016.1169579).
 16. Hatton, L., Spinellis, D., van Genuchten, M. (2017), The long-term growth rate of evolving software: Empirical results and implications, Journal of Software: Evolution and Process,  Article in Press. (doi: 10.1002/smr.1847).
 17. Kapellas,  K., Siougle,  G. (2017), Financial Reporting Practices and Investment Decisions: A Review of the Literature, Industrial Engineering and Management, Vol 6(4):235. (doi: 10.4172/2169-0316.1000235).
 18. Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Thanos, I.C. (2017), Hard, soft or ambidextrous? Which influence style promotes managers' task performance and the role of political skill, The International Journal of Human Resource Management. (doi: 10.1080/09585192.2016.1233447).
 19. Kottaridi, C., Lioukas, S. (2017), Firm competencies and exports among SMEs: The critical role of collaborations, European Journal of International Management, 11 (6), pp. 711-732. (doi: 10.1504/EJIM.2017.087568).
 20. Kotiloglu, S., Lappas, T., Pelechrinis, K., Repoussis, P. P. (2017), Personalized multi-period tour recommendations, Tourism Management, 62, 76-88. (doi: 10.1016/j.tourman.2017.03.005).
 21. Kritikos, M.N. (2017), A full ranking methodology in data envelopment analysis based on a set of dummy decision making units, Expert Systems with Applications, 77, pp. 211-225. (doi: 10.1016/j.eswa.2017.01.042).
 22. Kritikos, M., Ioannou, G. (2017), A greedy heuristic for the capacitated minimum spanning tree problem, Journal of the Operational Research Society, 68 (10), pp. 1223-1235. (doi: 10.1057/s41274-016-0146-7).
 23. Kritikos, M., Kallivokas, D. (2017), The elimination method of Fourier-Motzkin in Linear Programming, Journal of Information Systems & Operations Management, 11 (2), pp. 305-309. (link).
 24. Lappas, P., Kritikos, M., Ioannou, G. (2017), A two –phase solution algorithm for the inventory routing problem with time windows, Journal of Mathematical and System Science, 7, pp. 237-247. (doi: DOI: 10.17265/2159-5291/2017.09.001).
 25. Leonidou, C. N., Skarmeas, D. (2017), Gray shades of green: Causes and consequences of green skepticism, Journal of Business Ethics, 144(2), 401-415. (doi: 10.1007/s10551-015-2829-4).
 26. Leventis, S., Dedoulis, E., Abdelsalam, O. (2017), The impact of religiosity on audit pricing, Journal of Business Ethics. (doi: 10.1007/s10551-015-3001-x).
 27. Magos, D., Mourtos, I. (2017), Submodularity and its application to some global constraints, Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 79 (4), pp. 267-289. (doi: 10.1007/s10472-016-9522-x) .
 28. Mamakou, X., Kardaras, D., Papathanassiou, E. (2017), Evaluation of websites’ compliance to legal and ethical guidelines: A fuzzy logic based methodology, Journal of Information Science. (doi: 10.1177/0165551517697610).
 29. Mazis, P. G., Tsekrekos, A. E. (2017), Latent semantic analysis of the FOMC statements, Review of Accounting and Finance, vol. 16, no. 2, pp. 179-217. (link).
 30. Mitropoulos, D., Spinellis, D. (2017), Fatal injection: A survey of modern code injection attack countermeasures, PeerJ Computer Science 2017 (11), e136. (doi:10.7717/peerj-cs.136).
 31. Nikolopoulou, A.I., Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D., Zachariadis, E.E. (2017), Moving products between location pairs: Cross-docking versus direct-shipping, European Journal of Operational Research, 256 (3), pp. 803-819. (doi: 10.1016/j.ejor.2016.06.053).
 32. O'Loughlin, D., McEachern, M. G., Szmigin, I., Karantinou, K., Barbosa, B., Fernández-Moya, M. E., Lamprinakos, G. (2017), European consumers and their persistent resilience in the face of austerity, In NA - Advances in Consumer Research, Gneezy, A., Griskevicius, V., & Williams, P. (Eds.), Vol.45, Duluth, MN: Association for Consumer Research, pp. 785-786. (doi: 1023924/volumes/v45/NA-45).
 33. O’Loughlin, D. M., Szmigin, I., McEachern, M. G., Barbosa, B., Karantinou, K., Fernández-Moya, M. E. (2017), Man thou art dust: rites of passage in austere times. Sociology, 51(5), 1050-1066. (doi; 10.1177/0038038516633037).
 34. Paraskevopoulos, D.C., Laporte, G., Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D. (2017), Resource constrained routing and scheduling: Review and research prospects, European Journal of Operational Research, 263 (3), pp. 737-754. (doi: 10.1016/j.ejor.2017.05.035).
 35. Pappas, I.O., Kourouthanassis, P.E., Giannakos, M.N., Lekakos, G. (2017), The interplay of online shopping motivations and experiential factors on personalized e-commerce: A complexity theory approach, Telematics and Informatics, 34 (5), pp. 730-742. (doi: 10.1016/j.tele.2016.08.021).
 36. Pappas, I.O., Mikalef, P., Giannakos, M.N., Krogstie, J., Lekakos, G. (2017), Social media and analytics for competitive performance: A conceptual research framework, Lecture Notes in Business Information Processing, 263, pp. 209-218. (doi: 10.1007/978-3-319-52464-1_19).
 37. Plitsos, S., Repoussis, P.P., Mourtos, I., Tarantilis, C.D. (2017), Energy-aware decision support for production scheduling, Decision Support Systems, 93, pp. 88-97. (doi: 10.1016/j.dss.2016.09.017).
 38. Pournarakis, D.E., Sotiropoulos, D.N., Giaglis, G.M. (2017), A computational model for mining consumer perceptions in social media, Decision Support Systems, 93, pp. 98-110. (doi: 10.1016/j.dss.2016.09.018).
 39. Prieto, M., Baltas, G., Stan, V. (2017), Car sharing adoption intention in urban areas: What are the key sociodemographic drivers?, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 101(7), 218-227. (doi: 10.1016/j.tra.2017.05.012).
 40. Plitsos, S., Repoussis, P. P., Mourtos, I., Tarantilis, C. D. (2017), Energy-aware decision support for production scheduling, Decision Support Systems, 93, 88-97. (doi: 10.1016/j.dss.2016.09.017).
 41. Ryan, A.M., Reeder, M.C., Golubovich, J., Grand, J., Inceoglu, I., Bartram, D., Derous, E., Nikolaou, I., Yao, X. (2017), Culture and Testing Practices: Is the World Flat?, Applied Psychology, 66 (3), pp. 434-467. (doi: 10.1111/apps.12095).
 42. Sakellariou, E., Karantinou, K., Goffin, K. (2017), “Telling tales”: Stories, metaphors and tacit knowledge at the fuzzy front‐end of NPD, Creativity and Innovation Management, 26(4), 353-369. (doi: 10.1111/caim.12237).
 43. Spinellis, D., Fragkoulis, M. (2017), Extending Unix Pipelines to DAGs, IEEE Transactions on Computers, 66 (9), 7903579, pp. 1547-1561 (doi: 10.1109/TC.2017.2695447).
 44. Spinellis, D. (2017), A repository of Unix history and evolution, Empirical Software Engineering, 22 (3), pp. 1372-1404. (doi: 10.1007/s10664-016-9445-5).
 45. Spinellis, D. (2017), Software-Engineering the Internet of Things, IEEE Software, 34 (1),7819398, pp. 4-6. (doi: 10.1109/MS.2017.15).
 46. Spinellis, D. (2017), How Abundance Changes Software Engineering, IEEE Software, 34 (3),7927929, pp. 4-7. (doi: 10.1109/MS.2017.80).
 47. Spinellis, D. (2017), Software Reliability Redux, IEEE Software, 34 (4),7974699, pp. 4-7. (doi: 10.1109/MS.2017.98).
 48. Spinellis, D. (2017), State-of-the-art software testing. IEEE Software, 34 (5), pp. 4–6. (doi: 10.1109/MS.2017.3571564).
 49. Spinellis, D. (2017), The elusiveness of smart healthcare. IEEE Software, 34 (6), pp. 4–6. (doi: 10.1109/MS.2017.4121206).
 50. Venieris, G., Cohen, S., Karatzimas, S., Naoum, V.C., Vlismas  O. (2017), Analysing the  Requirements  of an on-Line  Accounting Platform in Greece:  The Views of Different User Groups, Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 10, pp. 54-70. (doi: 10.2139/ssrn.2354042).
 51. Voudouris, Ι. Deligianni, Ι. and Lioukas, S. (2017), Labor flexibility and innovation in new ventures, Industrial and Corporate Change, 26 (5): 931–951, (doi:10.1093/icc/dtv019).
 52. Zachariadis, E.E., Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T. (2017), Vehicle routing strategies for pick-up and delivery service under two dimensional loading constraints,  Operational Research, 17 (1), pp. 115-143. (doi: 10.1007/s12351-015-0218-5).
 53. Zografos, K.G., Madas, M.A., Androutsopoulos, K.N. (2017), Increasing airport capacity utilisation through optimum slot scheduling: review of current developments and identification of future needs, Journal of Scheduling, 20 (1), pp. 3-24. (doi: 10.1007/s10951-016-0496-7).
 54. Zografos, K.G., Androutsopoulos, K.N., Madas, M.A. (2017), Minding the gap: Optimizing airport schedule displacement and acceptability, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Volume 114, pp. 203-221. (doi: 10.1016/j.tra.2017.09.025).

Κεφάλαια σε Διεθνείς Συλλογικούς Τόμους

 1. Georgoutsos, D., Migiakis, P. (2017), Market Sentiment and Contagion in Euro-area Bond Markets, in K. Gavriilidis, G. Gregoriou,V. Kallinterakis & F. Oikonomou (eds), 2017, "Investors' Behavior during Financial Crises", pp. 241-256, ISBN: 9780128112526, Elsevier.
 2. Spyrou, S.I., Krokida, S, Tsouknidis, D. (2017), Liquidity and Beta-Herding in Emerging Equity Markets, in “Handbook of Investors' Behavior During Financial Crises” ed. Economou, F. Gavrilidis, K., Gregoriou, G., Kallinterakis, V., Elsevier, Academic Press, London, UK. 
 3. Vakola, M., Bourantas, D., Karli, M. (2017), It is not a way of making money; it is a way of life, In Leadership and Change Management: A Cross-Cultural Perspective, Halkias, D., Santora, J., Harkiolakis, N., & Thurman P. (Eds.), New York: Routledge, pp. 56-61. https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781317107057
 1. Anagnostopoulou S. C., Drakos K., (2016), Bank loan terms and conditions: Is there a macro effect?, Research in International Business and Finance, 37, pp. 269–282. (doi:10.1016/j.ribaf.2015.11.012).
 2. Andreasson, P, Bekiros, S., Nguyenm D.K., Uddin, G. (2016), Impact of speculation and economic uncertainty on commodity markets, International Review of Financial Analysis, 43, pp. 115-127. (doi: 10.1016/j.irfa.2015.11.005).
 3. Andriosopoulos, K., Galariotis, E., Spyrou, S.I. (2017), Contagion, Volatility Persistence, and Volatility Spill-Overs: The Case of Energy Markets during the European Financial Crisis, Energy Economics, 66, pp. 217-227. (doi: 10.1016/j.eneco.2017.06.023).
 4. Appa, G., Euler, R., Kouvela, A., Magos, D., Mourtos, I. (2016), On the completability of incomplete orthogonal Latin rectangles, Discrete Mathematics, 339 (6), pp. 1771–1794. (doi:10.1016/j.disc.2016.02.008).
 5. Bekiros, S., Nguyen, D., Uddin, G., Sjö, B., (2016), On the time scale behavior of equity-commodity links: Implications for portfolio management, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, In Press. (doi:10.1016/j.intfin.2015.12.003).
 6. Bekiros, S., Guptaac, R., & Kyeicdoi, C., (2016), A non-linear approach for predicting stock returns and volatility with the use of investor sentiment indices, Applied Economics, (doi: 10.1080/00036846.2015.1130793).
 7. Bilanakos, C., Sotiropoulos, D.N., Georgoula, I., Giaglis, G.M. (2016), Optimal Influence Strategies in Social Networks, Computational Economics, pp. 1-45. (doi: 10.1007/s10614-016-9568-1).
 8. Bourlakis, C. (2016), The Emperor’s new mind: On Constantine’s I decision to legalize, Christianity. Inter-national Journal of Social Sciences, V(1): 47 -59. (doi: 10.20472/SS2016.5.1.003).
 9. Caperchione, E., Brusca, I. Cohen, S., Manes Rossi, F. (2016), Editorial: Innovations in public sector financial management, International Journal of Public Sector Performance Management, 2(4): 303-309. (link).
 10. Cechlárová, K., Eirinakis, P., Fleiner, T.c, Magos, D., Manlove, D., Mourtos, I., Ocel̆áková, E., Rastegari, B. (2016), Pareto Optimal Matchings in Many-to-Many Markets with Ties, Theory of Computing Systems, pp. 1-22. (doi:10.1007/s00224-016-9677-1).
 11. Dedoulis, E. (2016), Institutional formations and the Anglo-Americanization of local auditing practices: The case of Greece, Accounting Forum, 40(1), pp. 29-44. (doi: 10.1016/j.accfor.2015.11.003).
 12. Dedoulis, E., Dimitropoulos, P., Leventis, S. (2016), Managing the European football industry: UEFA’s regulatory intervention and the impact on ac-counting quality, European Sport Management Quarterly, 16(4), pp. 459-486. (doi: 10.1080/16184742.2016.1164213).
 13. Ferentinou,  A.C., Anagnostopoulou, S.C., (2016), Accrual-based and Real Earnings Management before and after IFRS Adoption: The Case of Greece, Journal of Applied Accounting Research, 17(1), pp. 2-23. (doi: 10.1108/JAAR-01-2014-0009).
 14. Georgoutsos, D., Kounitis, T. (2016), Credit spreads and Treasury yields: a Markov switching approach, Journal of Economic Asymmetries, vol. 14, part A, pp. 39-51. (doi: 10.1016/j.jeca.2016.07.010).
 15. Georgoutsos, D., Kouretas, G. (2016), Interest Rate Parity, the Term Structure and Cointegration: Testing in an integrated framework, International Review of Financial Analysis, vol. 46, pp. 281–294. (doi: 10.1016/j.irfa.2015.12.001).
 16. Giakoumaki, C., Avlonitis, G., Baltas, G. (2016), Does ingredient advertising work? Some evidence on its impact, Journal of Business & Industrial Marketing, 31(7), 901-913. (doi: 10.1108/JBIM-02-2015-0027).
 17. Gounaris, C.E., Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D., Wiesemann, W., & Floudas, C.A. (2016), An adaptive memory programming framework for the robust capacitated vehicle routing problem, Transportation Science, 50(4), 1239-1260. (doi: 10.1287/trsc.2014.0559).
 18. Grougiou, V., Dedoulis, E., Leventis, S. (2016), Corporate social responsibility reporting and organizational stigma: The case of "sin" industries. Journal of Business Research, 69(2): 905-914. (doi: 10.1016/j.jbusres.2015.06.041).
 19. Kavussanos,  M.G.  and Tsouknidis, D. (2016), Default risk drivers in shipping bank loans, Transportation Research Part E, Vol. 94, pp. 71-94. (link).
 20. Kyriacou, O., Ozbilgin, M., Dedoulis, E. (2016), Equality, diversity and inclusion in accounting, Critical Perspectives on Accounting, 35: 1-12. (link).
 21. Manes Rossi F., Cohen, S., Caperchione, E., Brusca, I. (2016), Introduction: The Gordian knot of public sector accounting and the role of the International Public Sector Accounting Standards, International Review of Administrative Studies, 82(4): 718-723. (doi: 10.1177/0020852316665048).
 22. Mourtos, I. (2016), Cardinality constraints and systems of restricted representatives, Journal of Combinatorial Optimization, 31 (3), pp. 1061-1089. (doi: 10.1007/s10878-014-9810-5).
 23. Paraskevopoulos, D.C., Tarantilis, C.D., Ioannou, G. (2016), An adaptive memory programming framework for the resource-constrained project scheduling problem, International Journal of Production Research, pp. 1-19. (doi:10.1080/00207543.2016.1145814).
 24. Repoussis, P.P., Paraskevopoulos, D., Vazacopoulos, A., & Hupert, N. (2016). Optimizing emergency preparedness and resource utilization in mass casualty incidents, European Journal of Operational Research, 255(2), 531-544. (doi: 10.1016/j.ejor.2016.05.047).
 25. Sapouna, P., Manolopoulos, D., Dimitratos, P. (2016), How do MNC R&D laboratory roles affect employee international assignments?, Management International Review, 56: 759-779. (link).
 26. Sarantopoulos, P., Theotokis, A., Pramatari, K., Doukidis, G. (2016), Shopping missions: An analytical method for the identification of shopper need states, Journal of Business Research, 69 (3), 6, pp. 1043-1052. (doi:10.1016/j.jbusres.2015.08.0).
 27. Saridakis, C., Baltas, G., Oghazi, P., & Hultman, M. (2016), Motivation recipes for brand-related social media use: A Boolean-fsQCA approach, Psychology and Marketing, 33(12), 1062-1070. (doi: 10.1002/mar.20940).
 28. Saridakis, B.,  Baltas, G. (2016), Modeling price-related consequences of the brand origin cue: An empirical examination of the automobile market, Marketing Letters, 27(1), 77-87.(doi: 10.1007/s1100).
 29. Schatt  A., Doukakis  L.,  Bessieux-Ollier  C.,  Walliser  E. (2016), Do Goodwill Impairments Provide Useful Information to Investors?, Accounting in Europe,13 (3), pp. 307-327. (doi: 10.1080/17449480.2016.1254348).
 30. Spyrou, S.I, Krokida, S., Galariotis, E. (2016), Herd behavior and equity market liquidity: Evidence from major markets, International Review of Financial Analysis, 48, pp. 140-149. (doi: 10.1016/j.irfa.2016.09.013).
 31. Spyrou, S.I,  Galariotis, E., Makryxwriti, P. (2016), Sovereign CDS spread determinants and spill-over effects during financial crisis: A panel VAR approach, Journal of Financial Stability, 26, pp. 62-77. (doi: 10.1016/j.jfs.2016.08.005).
 32. Spyrou, S.I, Krokida, S., Galariotis, E. (2016), Herding in Bond Markets: Evidence from the European Crisis, International Review of Financial Analysis, pp. 367-375. (doi: 10.1016/j.irfa.2015.01.001).
 33. Skarmeas, D., Zeriti, A., & Baltas, G. (2016), Relationship value: Drivers and outcomes in international marketing channels, Journal of International Marketing, 24(1), pp. 22-40. (doi: 10.1509/jim.15.0065).
 34. Skarmeas, D., Lisboa, A., & Saridakis, C. (2016), Export performance as a function of market learning capabilities and intrapreneurship: SEM and FsQCA findings, Journal of Business Research, 69(11), pp. 5342-5347. (doi: 10.1016/j.jbusres.2016.04.135).
 35. Spinellis, D. (2016), Serving Professionals, IEEE Software, 33 (2), pp. 4-6. (doi: 10.1109/MS.2016.39).
 36. Tsachouridi, I., Nikandrou, I. (2016), Breach and willingness to support the organization: An attribution and social exchange perspective, Management Research Review, 39(10), pp. 1336-1351. (doi: 10.1108/MRR-06-2015-0148).
 37. Tsachouridi, I., Nikandrou, I. (2016), Organizational virtuousness and spontaneity: Α social identity view, Personnel Review, 45(6), 1302-1322. (doi: 10.1108/PR-09-2014-0192).
 38. Tsekrekos A. E., Yannacopoulos, A. N., (2016), Optimal switching decisions under stochastic volatility with fast mean reversion, European Journal of Operational Research, 251 (1), pp. 148-157. (doi: 10.1016/j.ejor.2015.12.011).
 39. Vakola, M. (2016), The reasons behind change recipients’ behavioral reactions: Α longitudinal investigation, Journal of Managerial Psychology, 31(1), 202-215. (doi: 10.1108/JMP-02-2013-0058).
 40. Zachariadis, E.E., Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T. (2016), The Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pick-ups and Deliveries and Two-Dimensional Loading Constraints, European Journal of Operational Research, 251 (2), pp. 369-386. (doi: 10.1016/j.ejor.2015.11.018).

Κεφάλαια σε Διεθνείς Συλλογικούς Τόμους

 1. Cohen, S. (2016), "Popular Reporting", in A. Faraz-mand (ed.), Global Encyclopedia of Public Administra-tion, Public Policy, and Governance, Springer.
 2. Kyriakidou, O (2016), Building sustainable social enterprises: Combining multiple institutional logics.  In  K.  Nicolopoulou,  M.  Karatas-Ozkan,  F. Janssen, & J. Jermier (Eds.), Sustainable Entrepre-neurship and Social Innovation. Routledge.
 3. Sofikitis, E., Manolopoulos, D. and Dimitratos, P. (2016), Single or Hybrid Career Paths of MNC R&D Employees, in Impact of International Business: Challenges and Solutions for Policy and Practice, editor Tuselmann.
 4. Vassilopoulou, J., Da Rocha, JP., Seierstad, C., April, K.,  Ozbilgin,  M.,  & Kyriakidou,  O. (2016), Does the ongoing global economic crisis put diversi-ty gains at risk? Diversity management during hard times: International examples from the USA, South Africa and Greece. In J. Prescott (Ed.), Handbook of Research on Race, Gender, and the Fight for Equali-ty. IGI Global.
 1. Anagnostopoulou, S.C., and Tsekrekos, A.E., (2015), Earnings Management in Firms Seeking to Be Acquired, The British Accounting Review, 47 (4), pp. 351-375. (doi: 10.1016/j.bar.2014.07.001).
 2. Anagnostopoulou,  S.C., and Tsekrekos, A.E., (2015), Accounting Quality, Information Risk and Implied Volatility around Earnings Announcements, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 34,  pp. 188-207. (doi: 10.1016/j.intfin.2014.10.006).
 3. Argouslidis, P.C., Baltas, G., and  Mavrommatis, A. (2015), An empirical investigation into the determinants of decision speed in product elimination decision processes. European Management Journal, 33 (4), 268-86. (doi:10.1016/j.emj.2015.02.002).
 4. Arvanitis, P., Drakos, K., (2015), The Net Stable Funding Ratio of US Bank Holding Companies: A Retrospective AnalysisInternational Journal of Economic Sciences, IV (2), pp. 1-9.
 5. Athanasopoulou, P.,  Giovanis, A. N. and Avlonitis, G. J. (2015), Marketing  Strategy Decisions for Brand Extension Success.  Journal of Brand Management, 22 (6), 487-514.  http://dx.doi.org/10.1057/bm.2015.27
 6. Bekiros, S., (2015), Heuristic learning in intraday trading under uncertainty, Journal of Empirical Finance, 30, pp. 34-49 (doi: 10.1016/j.jempfin.2014.11.002).
 7. Bekiros, S., Gupta, R., Paccagnini, A., (2015), Predicting Stock Returns and Volatility using Consumption-Aggregate Wealth Ratios: a Nonlinear approach, Economics Letters, 132, pp. 125-128. (doi: 10.1016/j.econlet.2015.04.023).
 8. Bekiros, S., Hammoudeh, S., Hernandez, J. A., and Nguyen, D., (2015), Multivariate Dependence Risk and Portfolio Optimization: an application to Mining Stock Portfolios, Resources Policy, 46 (2), pp. 1-11. (doi:10.1016/j.resourpol.2015.07.003).
 9. Bekiros, S., Gupta R., (2015), Predicting Stock Returns and Volatility using Consumption-Aggregate Wealth Ratios: a Nonlinear approach, Economics Letters, 131, pp. 83-85. (doi: 10.1016/j.econlet.2015.03.019).
 10. Bekiros, S., Uddin, G., Nguyen, D., Sjö, B., (2015), Business Cycle (De)Synchronization in the Aftermath of the Global Financial Crisis: Implications for the Euro Area, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 19 (5), pp. 609-624. (doi: 10.1515/snde-2014-0055). 
 11. Bekiros, S., Paccagnini, A., (2015), Estimating point and density forecasts for the US Economy with a Factor-Augmented Vector Autoregressive DSGE model, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 19 (2), pp. 107-136. (doi: 10.1515/snde-2013-0061). 
 12. Cohen,  S. and Karatzimas, S. (2015), Debate: Re-forming  Greek  Government  Accounting, Public Money and Management, 35 (3), pp. 178-180. (doi: 10.1080/09540962.2015.1027489).
 13. Dedoulis,  E.,  Caramanis,  C., Leventis,  S.,(2015), Transplanting Anglo-American Accounting Oversight Boards to a Diverse Institutional Context, Accounting, Organizations and Society, 42, pp. 12-31. (doi: 10.1016/j.aos.2015.01.001).
 14. Deligianni, I., Voudouris, I., Lioukas, S., (2015), Do Effectuation Processes Shape the Relationship Between Product Diversification and Performance in New Ventures?, Entrepreneurship: Theory and Practice, Article in Press. (doi:10.1111/etap.12210).
 15. Deligianni, I., Voudouris, I., Lioukas, S. (2015), Growth paths of small technology firms: The effects of different knowledge types over time, Journal of World Business, 50 (3), pp. 491-504. (doi: 10.1016/j.jwb.2014.08.006).
 16. Drakos, K., Kallandranis, Ch., (2015), A Note on the Effect of Terrorism on Economic Sentiment, Defence and Peace Economics, 26 (6), pp. 600-608. (doi: 10.1080/10242694.2015.1016295).
 17. Drossos, D. A., Maragoudakis, M. & Kokkinaki, F. (2015). Buying behavior on daily-deal sites: The role of face value, product involvement, information and website quality. Journal of Internet Commerce, 14, pp. 200-232. (doi:10.1080/15332861.2015.1011568).
 18. Fragkoulis, M., Spinellis, D., Louridas, P. (2015), An interactive SQL relational interface for querying main-memory data structures, Computing, 97 (12), pp. 1141-1164 (doi: 10.1007/s00607-015-0452-y).
 19. Heikkurinen, M., Cohen, S., Karagiannis, F., Iqbal,  K., Andreozzi, S. and Michelotto, M. (2015), Answering the Cost Assessment Scaling Challenge:  Modelling  the  Annual  Cost  of  European Computing Services for Research, Journal of Grid Computing, 13 (1), pp. 71-94 (doi: 10.1007/s10723-014-9302-y).
 20. Hultman, M., Skarmeas, D., Oghazi, P., & Beheshti, H. M. (2015).  Achieving tourist loyalty through destination personality, satisfaction, and identification. Journal of Business Research, 68 (11), pp. 2227-2231. (doi:10.1016/j.jbusres.2015.06.002).
 21. Indounas, K. (2015). The adoption of strategic pricing by industrial service firms. Journal of Business and Industrial Marketing, 30 (5), pp. 521-535. (doi:10.1108/JBIM-02-2013-0028).
 22. Indounas, K. and Arvaniti, A. (2015). Success factors of new health-care services.  Journal of Product and Brand Management, 24 (7), pp. 679-692. (doi: 10.1108/JPBM-04-2014-0541).
 23. Karakoidas, V., Mitropoulos, D., Louridas, P., Spinellis, D. (2015), A type-safe embedding of SQL into Java using the extensible compiler framework J%, Computer Languages, Systems and Structures, 41, pp 1-20 (doi:10.1016/j.ins.2015.05.004).
 24. Katsikea, E., Theodosiou, M., & Morgan, R. (2015). Why people quit: explaining employee turnover intentions among export managers, International Business Review, 24, pp. 367-379. (doi:10.1016/j.ibusrev.2014.08.009).
 25. Kokkinaki, F., & Sevdalis, N. (2015). The effect of motivational goals on the causal realism of counterfactual thoughts.The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 149, pp. 643-664, (doi: 10.1080/00223980.2014.954512).
 26. Kosmopoulos, A., Partalas, I., Gaussier, E., Paliouras, G., Androutsopoulos, I. (2015), Evaluation measures for hierarchical classification: A unified view and novel approaches, Data Mining and Knowledge Discovery, 29 (3), pp. 820-865 (doi: 10.1007/s10618-014-0382-x).
 27. Kourouthanassis, P., Lekakos, G., Gerakis, V. (2015), Should i stay or should i go? the moderating effect of self-image congruity and trust on social networking continued use, Behaviour and Information Technology, 34 (2), pp. 190-203 (doi: 10.1080/0144929X.2014.948489).
 28. Krasonikolakis, I., Pouloudi, N. (2015), 3D online environments: Ethical challenges for marketing research, Journal of Information, Communication and Ethics in Society, 13 (3-4), pp. 218-234 (doi: 10.1108/JICES-01-2014-0003).
 29. Lymperopoulos, I.N., Ioannou, G.D. (2015), Online Social Contagion Modeling through the Dynamics of Integrate-and-Fire Neurons, Information Sciences, in press. (doi: 10.1016/j.ins.2015.05.004).
 30. Nikandrou, I., Tsachouridi, I., (2015),Towards a better understanding of the "buffering effects" of organizational virtuousness' perceptions on employee outcomes,  Management Decision, 53 (8), pp. 1823-1842. (doi:http://dx.doi.org/10.1108/MD-06-2015-0251).
 31. Piha P.L., Avlonitis G. J. (2015). Customer defection in retail banking: Attitudinal and behavioural consequences of failed service quality. Journal of Service Theory and Practice, 25 (3), pp. 304 – 326. (doi: 10.1108/JSTP-04-2014-008).
 32. Prieto, M., Caemmerer, B.,  Baltas, G., (2015), Using a hedonic price model to test prospect theory assertions: the asymmetrical and nonlinear effect of reliability on used car prices, Journal of Retailing & Consumer Services, 22, pp. 206-212. (doi:10.1016/j.jretconser.2014.08.013).
 33. Saridakis, C., Tsafarakis S., Baltas G., Delias P., Matsatsinis N., (2015), Optimizing differentiation and commonality levels among models in car line-ups: An empirical application of a nature-inspired heuristic mechanism. Expert Systems with Applications, 42 (5), pp. 2323-2335. (doi:10.1016/j.eswa.2014.11.008).
 34. Skouloudis A., Avlonitis G. J., Malesios C., and Evangelinos, K. (2015). Priorities and perceptions of corporate social responsibility: Insights from the perspective of Greek business professionals.  Management Decision, 53 (2), pp. 375 – 401. (doi: 10.1108/MD-12-2013-0637).
 35. Spanos, Y.E., Vonortas, N.S., Voudouris, I. (2015), Antecedents of innovation impacts in publicly funded collaborative R&D projects, Technovation, 36, pp. 53-64. (doi: 10.1016/j.technovation.2014.07.010).
 36. Spinellis, D. (2015), Extending Our Field's Reach, IEEE Software, 32 (6), pp. 4-6. (doi: 10.1109/MS.2015.138).
 37. Spinellis, D. (2015), Recruiting a star team,  IEEE Software, 32 (3), pp. 3-5. (doi: 10.1109/MS.2015.68).
 38. Spinellis, D. (2015), The strategic importance of release engineering, IEEE Software, 32 (2), pp. 3-5 (doi:10.1109/MS.2015.54).
 39. Spinellis, D. (2015), Fewer dead trees, more engagement, IEEE Software, 32 (1), pp. 4-6. (doi: 10.1109/MS.2015.5).
 40. Staikouras, C., Voutsinas, I., Tsamadias, C. and Karayiannis, E., (2015), Does research  and development expenditure impact innovation? Theory, policy and practice insights from the Greek experience, The Journal of Technology Transfer, pp. 1-13. (doi: 10.1007/s10961-015-9454-3).
 41. Theodorakis, I., Koritos C., and Stathakopoulos, V. (2015). Rhetorical Maneuvers In a Controversial Tide: Assessing the Boundaries of Advertising Rhetoric’s Effectiveness, Journal of Advertising, 44 (1), pp. 14-24. (doi:10.1080/00913367.2014.930679).
 42. Zachariadis, E.E., Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T. (2015), The load-dependent vehicle routing problem and its pick-up and delivery extension, Transportation Research Part B: Methodological, 71, pp. 158-181 (doi:10.1016/j.trb.2014.11.004).
 43. Zamani, E.D., Giaglis, G.M., Kasimati, A.E.(2015), Public relations crisis and social media: An investigation into extant and prospective consumers’ perceptions through the lens of attribution theory,  Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 10 (2), pp. 33-52. (doi: 10.4067/S0718-18762015000200004).
 44. Zissis, D., Ioannou, G., Burnetas, A. (2015), Supply chain coordination under discrete information asymmetries and quantity discounts, Omega, 53, pp. 21-29. (doi: 10.1016/j.omega.2014.11.007).

Κεφάλαια σε Διεθνείς Συλλογικούς Τόμους

 1. Brusca, E. Caperchione, S. Cohen and F. Manes-Rossi (2015), Comparing Accounting Systems in Europe, in Public Sector Accounting and Auditing in Europe: The Harmonization Challenge, editors I. Brusca, E. Caperchione, S. Cohen and F. Manes Rossi, Palgrave Macmillan.
 2. S. Cohen (2015), Public Sector Accounting and Auditing in Greece, in Public Sector Accounting and Auditing in Europe: The Harmonization Challenge, editors I. Brusca, E. Caperchione, S. Cohen and F. Manes Rossi, Palgrave Macmillan.
 1. Argouslidis, P.C., Baltas, G., Mavrommatis, A., (2014), Outcomes of decision speed: An empirical study in product elimination decision-making processes, European Journal of Marketing, 48 (5/6), 982-1008. (doi: 10.1108/EJM-10-2012-0573).
 2. Bourlakis, C. (2014), The Political Economy of Classical Age: Ancient Greece (510 BCE - 322 BCE), Global Business and Economics Anthology, 2, pp. 96-108.
 3. Clark, E. and Kassimatis, K. (2014), Exploiting Stochastic Dominance to Generate Abnormal Stock Returns, Journal of Financial Markets, 20, pp. 20-38. (doi: 10.1016/j.finmar.2014.05.002).
 4. Cohen, S. and Karatzimas, S. (2014), Reporting Performance Information in the Public Sector: The Moral behind the (non) Application of Program Budgeting in Greece, International Review of Administrative Sciences, 80 (3), pp. 619-636. (doi: 10.2139/ssrn.2176025).
 5. Dedoulis, E., Leventis, S., Grougiou, V. and Owusu-Ansah, S. (2014), Corporate Social Responsibility and Earnings Management in U.S. Banks, Accounting Forum, 38 (3), pp. 155-169 (doi: 10.1016/j.accfor.2014.05.003).
 6. Deligianni, I., Voudouris, I., Lioukas, S. (2014), The relationship between innovation and diversification in the case of new ventures: Unidirectional or bidirectional?", IEEE Transactions on Engineering Management, 61 (3), pp. 462-475. (doi: 10.1109/TEM.2014.2312732).
 7. Dimitriadis S., Koritos C., (2014), Core Service vs. Relational Benefits: What Matters Most? The Service Industries Journal, 34 (1) 3, 1092-1112. (doi: 10.1080/02642069.2014.939642).
 8. Dimakopoulou, A., Pramatari, K., Tsekrekos, A. (2014), Applying real options to IT investment evaluation: The case of radio frequency identification (RFID) technology in the supply chain, International Journal of Production Economics, 156, pp. 191-207. (doi: 10.1016/j.ijpe.2014.06.005).
 9. Doumpos, M. and Cohen, S. (2014), Applying Data Envelopment Analysis on Accounting Data to Assess and Optimize the Efficiency of Greek Local Governments, Omega, 46, pp. 74-85. (doi: 10.1016/j.omega.2014.02.004).
 10. Drossos D., Kokkinaki F., Giaglis, G.M., Fouskas K. (2014), The Effects of Product Involvement and Impulse Buying on Purchase Intentions in Mobile Text Advertising, Electronic Commerce Research and Applications. (doi:10.1016/j.elerap.2014.08.003).
 11. Eirinakis, P., Magos, D., Mourtos, I. (2014),  Blockers and antiblockers of stable matchings, Theoretical Computer Science, 524, pp. 126-133. (doi: 10.1016/j.tcs.2013.12.017).
 12. Giaglis, G.M., Kypriotaki, K.N. (2014), Towards an Agenda for Information System Research on Digital Currencies and Bitcoin. In: BIS 2014 Workshops, W. Abramowicz and A. Kokkinaki, ed., Springer International Publishing, LNBIP 183, pp.1-11.
 13. Gounaris, C., Repoussis. P., Tarantilis, CD., Wiesemann, W., Floudas, C (2014), An Adaptive Memory Programming Framework for the Robust Capacitated Vehicle Routing Problem, Transportation Science (INFORMS).
 14. Halikias, J. and Salavou, H. (2014), Generic Business Strategies of Greek Exporting Firms, European Journal of International Management, 8 (2), pp. 127-140. (doi: 10.1504/EJIM.2014.059579).
 15. Halkias, G., Kokkinaki, F. (2014), The degree of ad–brand incongruity and the distinction between schema-driven and stimulus-driven attitudes, Journal of Advertising, 43, pp. 397-409. (doi: 10.1080/00913367.2014.891087).
 16. Indounas, K., (2014), The antecedents of strategic pricing and its effect on company performance in the case of industrial service firms,  Journal of Services Marketing, 28 (5), pp. 402-413. (doi: 10.1108/JSM-02-2013-0031).
 17. Koritos, C., Koronios, K., Stathakopoulos, V.. (2014), Functional vs. relational benefits: What matters most in affinity marketing, Journal of Services Marketing, 28 (4), pp. 265-275. (doi: 10.1108/JSM-10-2012-0213).
 18. Kourouthanassis, P.E., Giaglis, G.M., Karaiskos, D. and Zamani, E. (2014), Adoption Behavior Differences for Mobile Data Services: m-Internet vs. m-Portals, International Journal of Mobile Communications, 12 (3), pp. 207-228. (doi:10.1504/IJMC.2014.061459).
 19. Krasonikolakis, I., Vrechopoulos, A. and Pouloudi, A. (2014), Store Selection Criteria and Sales Prediction in Virtual Worlds, Information & Management, 51 (6), pp. 641-652. (doi: 10.1016/j.im.2014.05.017).
 20. Lekakos, G., Vlachos, P., Koritos, C. (2014), Green is good but is usability better? Consumer reactions to environmental initiatives in e-banking services, Ethics and Information Technology, pp. 1-15. (doi: 10.1007/s10676-014-9337-6).
 21. Louzis, D.P., Xanthopoulos-Sisinis, S., Refenes, A.P. (2014), Realized volatility models and alternative Value-at-Risk prediction strategies, Economic Modelling, 40, pp. 101-116. (doi: 10.1016/j.econmod.2014.03.025).
 22. Manganari, E., Siomkos, G., and Vrechopoulos, A. (2014), Perceived Consumer Navigational Control in Travel Websites,Journal of Hospitality & Tourism Research, 38 (1), pp. 3-22. (doi: 10.1177/1096348012442545).
 23. Manolopoulos, D. and Vavouras, I. (2014), The Impact of Local Institutional Context on Export Intensity, Statistical Review, 8 (1-2), pp. 67-82.
 24. Nikolaou, I. (2014), Social Networking Web Sites in Job Search and Employee Recruitment, International Journal of Selection and Assessment, 22 (2), pp. 179-189. (doi: 10.1111/ijsa.12067).
 25. Papadas, K. and Avlonitis, G. J. (2014), The 4 Cs of environmental business: Introducing a new conceptual framework. Social Business, 4 (4), pp. 345-360. (doi: 10.1362/204440814X14185703122928).
 26. Paraschos, M. (forthcoming), Investigating Factors Influencing Consumer Decision-making while Choosing Green Products, Journal of Cleaner Production, in press. (doi: 10.1016/j.jclepro.2015.02.067).
 27. Sakellariou, E., Karantinou, K., Poulis, K., (2014), Managing the global front end of new product development, The Journal of General Management, 39 (2), pp. 61-81.
 28. Skarmeas, D., Leonidou, C. N., Saridakis, C., (2014), Examining the role of CSR skepticism using fuzzy-set qualitative comparative analysis, Journal of Business Research, 67 (9), pp. 1796-1805. (doi:10.1016/j.jbusres.2013.12.010).
 29. Spinellis, D. (2014), Service Orchestration with Rundeck, IEEE Software, 31 (4), pp. 16-18. (doi: 10.1109/MS.2014.92).
 30. Spinellis, D. (2014), Developing in the cloud, IEEE Software, 31 (2), pp. 41-43. (doi: 10.1109/MS.2014.33).
 31. Spinellis, D. (2014), Bespoke infrastructures, IEEE Software, 31 (1), pp. 23-25. (doi: 10.1109/MS.2014.2).
 32. Thanos, I., Papadakis, V. and Elbanna, S. (2014), Understanding how the Contextual Variables Influence Political Behaviour in Strategic Decision-Making: A Constructive Replication, Journal of Strategy and Management, 7 (3), pp. 226-250. (doi: 10.1108/JSMA-02-2014-0013). 
 33. Triantafillidou, Α., Siomkos, J. G., (2014), Extraordinary Experience Based Segmentation: The Case of Greek Summer Campers, Journal of Hospitality Marketing & Management, 23 (2), pp. 122-156. (doi:10.1080/19368623.2013.766583).
 34. Triantafillidou, A., Siomkos,G., (2014), Consumption experience outcomes: satisfaction, nostalgia intensity, word-of-mouth communication and behavioural intentions, Journal of Consumer Marketing, 31 (6/7), pp. 526-540 (doi:10.1108/JCM-05-2014-0982). 
 35. Tsiaousis, A.S., Giaglis, G.M. (2014), Mobile websites: Usability evaluation and design, International Journal of Mobile Communications, 12 (1), pp. 29-55. (doi: 10.1504/IJMC.2014.059241).
 36. Tsimonis G., Dimitriadis S., (2014), Brand strategies in social media. Marketing Intelligence and Planning, 32 (3), 328 – 344. (doi: 10.1108/MIP-04-2013-0056).
 37. Tzoumaka, E., Tsiotsou, H. R.,  Siomkos, G., (2014), Delineating the role of endorser's perceived qualities and consumer characteristics on celebrity endorsement effectiveness, Journal of Marketing Communications, (doi:10.1080/13527266.2014.894931). 
 38. Vakola, M., (2014), What’s in there for me? Individual readiness to change and the perceived impact of organizational change, Leadership & Organization Development Journal, 35 (3), pp. 195-209. (doi: 10.1108/LODJ-05-2012-0064).
 39. Zampou, E., Plitsos, S., Karagiannaki, A., Mourtos, I. (2014), Towards a framework for energy-aware information systems in manufacturing, Computers in Industry, 65 (3), pp. 419-433. (doi: 10.1016/j.compind.2014.01.007).