Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

Το διδακτικό προσωπικό, οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι ερευνητές της σχολής έχουν να επιδείξουν ένα αξιόλογο και πολυπληθές έργο, όσον αφορά δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.