Επικοινωνία

Όνομα Τηλέφωνο E-mail
Τσοδούλου Χρυσή Γραμματέας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 210-8203 308 chrysi@aueb.gr
Φαντάκη Έλια Γραμματεία Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 210-8203 147 elia@aueb.gr