Βάσεις Εισαγωγής

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αναδείχθηκε για άλλη μία χρονιά στην 1η θέση κατάταξης στο 4ο Επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική), όσον αφορά τα τμήματα όπου δεν απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος. Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κατατάσσονται στην 1η θέση σε σχέση με τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων ΑΕΙ, ενώ το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας σημείωσε και φέτος αύξηση συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙΣ
(2023)
ΒΑΣΕΙΣ
(2022)
ΒΑΣΕΙΣ
(2021)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 18.350 17.925 18,422
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 17.400 16.975 17,146
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 16.200 15.695 16,509
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 16.200 15.675 15,617

Βάσεις Εισαγωγής 2020

Βάσεις Εισαγωγής Παλαιότερων Ετών