Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των κύκλων σπουδών κατά προτεραιότητα των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα σπουδών της Σχολής.

ΦΕΚ Ίδρυσης: Β  2632 - 27-07-2017

Τα Εκπαιδευιτκά Εργαστήρια είναι τα εξής:

  • Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
     
  • Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ
     
  • Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας