Πράξη Πρύτανη συγκρότησης Κοσμητείας της ΣΔΕ

Πράξη Πρύτανη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022