Κατάταξη του MBA Ιnternational σύμφωνα με την QS για το 2023

O διεθνής φορέας αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS) κατέταξε για 1η φορά τα κορυφαία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών παγκοσμίως για το 2023, που εστιάζουν σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου (2023 Ιnternational Trade Rankings). Το MBA International κατατάχθηκε μεταξύ των θέσεων 111-120 μεταξύ των κορυφαίων 200ων ΠΜΣ παγκοσμίως σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου, ενώ ήταν και το μοναδικό Ελληνικό ΠΜΣ που συμπεριλήφθηκε στην εν λόγω λίστα κατάταξης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της κατάταξης είναι το περιεχόμενο του προγράμματος σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου (Trade Program Content), η απορρόφηση και η σταδιοδρομία των αποφοίτων (Graduate Outcomes), η διασύνδεση με τη βιομηχανία (Industry Engagement), η υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας (Innovative Teaching),  η φήμη του Ιδρύματος στα πεδία που σχετίζονται με το Διεθνές Εμπόριο (Reputation), οι τρόποι παράδοσης του προγράμματος (Program Delivery) και ο αριθμό των αναφορών ανά δημοσίευση από τη βιβλιογραφική βάση της Scopus στα πεδία που σχετίζονται με το Διεθνές Εμπόριο (Research).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το MBA International συγκέντρωσε σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία από τον παγκόσμιο μέσο όρο στα κριτήρια “Graduate Outcomes”, “Reputation” και “Research”.