Διεθνής Διάκριση Επιδραστικής Εργασίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεθνής Διάκριση Επιδραστικής Εργασίας για τους ακαδημαϊκούς

Γεώργιο Γούσιο και Διομήδη Σπινέλλη

Με τη διάκριση της μεγαλύτερης επιδραστικότητας (Most Influential Paper Award) αναγνωρίστηκε η εργασία «GHTorrent: GitHub's data from a firehose» των ακαδημαϊκών Γεωργίου Γούσιου, Αναπληρωτή Καθηγητή Τεχνολογίας Λογισμικού στο Delft University of Technology και διδάκτορα του  Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και του Διομήδη Σπινέλλη, Καθηγητή Τεχνολογίας Λογισμικού στο Τμήμα ΔΕΤ ΟΠΑ. Σύμφωνα με την επιτροπή αξιολόγησης του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «Mining Software Repositories» (MSR), ανάμεσα στις εργασίες που δημοσιεύτηκαν στο συνέδριο πριν δέκα χρόνια, η συγκεκριμένη εργασία σημείωσε τη μεγαλύτερη επιρροή στο χώρο της τεχνολογίας λογισμικού κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2012–2022.

Η εργασία πραγματεύεται τη δημιουργία υποδομής για την επιστημονική ανάλυση δεδομένων από τον ιστότοπο GitHub, ο οποίος χρησιμοποιείται από πάνω από 70 εκατομμύρια προγραμματιστές. Πολλές εμπειρικές έρευνες στο χώρο της τεχνολογίας λογισμικού απαιτούν τη συλλογή και την επιμέλεια δεδομένων από αποθετήρια λογισμικού- υποδομές στις οποίες οι προγραμματιστές αποθηκεύουν τον κώδικα που γράφουν και οργανώνουν τη συνεργασία τους. Η δημοφιλής υπηρεσία GitHub φιλοξενεί τέτοια αποθετήρια.  Αν και τα δεδομένα του GitHub είναι ιδανικά για επιστημονική έρευνα, δεν προσφέρονται με τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη ανάλυσή τους. Οι συγγραφείς Γεώργιος Γούσιος και Διομήδης Σπινέλλης ανέπτυξαν ένα σύστημα, με την ονομασία GHTorrent, το οποίο με μια σειρά από πρωτότυπες τεχνικές δαμάζει τα χειμαρρώδη δεδομένα του GitHub, τα συλλέγει, τα αποθηκεύει και τα προσφέρει με αποδοτικό και ευέλικτο τρόπο στην επιστημονική κοινότητα. Η υποδομή που αναπτύχθηκε χρησιμοποιείται ευρύτατα σε επιστημονικές έρευνες στο χώρο της τεχνολογίας λογισμικού, έχοντας έτσι λάβει εκατοντάδες αναφορές.