Βράβευση Αν. Καθηγητή Ανδριανού Τσεκρέκου

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανδριανός Τσεκρέκος αποτελεί μέλος της συγγραφικής ομάδας που βραβεύτηκε από την Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA, στα πλαίσια του δεύτερου ετήσιου CFA Society Greece Annual Research Award της.

Το Research Award της την Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA αποσκοπεί στην αναγνώριση και διάκριση της εξαιρετικής επιστημονικής και εμπειρικής έρευνας στους τομείς των επενδύσεων, των χρηματοοικονομικών, των οικονομικών, της διαχείρισης επιχειρήσεων και της λογιστικής. Η αξιολόγηση των ερευνητικών άρθρων που υποβλήθηκαν έγινε ανώνυμα από τετραμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία απαρτιζόταν από άτομα με αποδεδειγμένη και μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της επιστημονικής έρευνας.

Μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης ήταν η προσβασιμότητα του ερευνητικού άρθρου σε μη εξειδικευμένους αναγνώστες, η επιστημονική εγκυρότητά του, η επάρκεια της επιχειρηματολογίας και των αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και το συμπέρασμα της έρευνας. Βραβεύτηκε με το Research Award το άρθρο "Enhancement in a firm's information environment via options trading and the efficiency of corporate investment" των κκ. Σ. Αναγνωστοπούλου, CFA, Λ. Τριγιώργη και Α. Τσεκρέκου. Οι ερευνητές-συγγραφείς του άρθρου αναφέρουν σχετικά με τη νίκη τους: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και νιώθουμε ειλικρινά μεγάλη τιμή που η έρευνά μας βραβεύεται από το CFA Society Greece στα πλαίσια του ετήσιου ερευνητικού διαγωνισμού του. Είναι πολύ σημαντική για εμάς η αναγνώριση της έρευνάς μας από ένα φορέα των επαγγελματιών της Χρηματοοικονομικής με τέτοιο κύρος, όπως το CFA Society Greece.»

Όσον αφορά το αντικείμενο του άρθρου τονίζουν οι ερευνητές-συγγραφείς «Η έρευνά μας δείχνει πως η αύξηση της δραστηριότητας διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης (options) επί των μετοχών μιας εισηγμένης επιχείρησης βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των εταιρικών της επενδύσεων, φέρνοντας τις επενδύσεις πιο κοντά στα αναμενόμενα επίπεδά τους με βάση τις πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης των επιχειρήσεων, καθώς μειώνει την ασυμμετρία της πληροφόρησης για την επιχείρηση, τον ηθικό κίνδυνο και τα προβλήματα αντιπροσώπευσης. Τα ευρήματα μας καταδεικνύουν ότι το αυξημένο ενδιαφέρον και η άσκηση πίεσης από τους επενδυτές των αγορών δικαιωμάτων προαίρεσης, με συνεπαγόμενη  μείωση των προβλημάτων αντιπροσώπευσης, οδηγούν την αυξημένη διαπραγμάτευση δικαιωμάτων προαίρεσης στο να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων των εταιρειών. Το εύρημα αυτό έχει άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας επενδύσεων για τις επιχειρήσεις μέσα από μια αποτελεσματικότερη λειτουργία των αγορών.   Η βράβευση της έρευνάς μας αυτής από το CFA Society Greece είναι τιμή για εμάς και μας παρακινεί να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για διευρυνόμενη επιστημονική έρευνα με επιπτώσεις και προεκτάσεις για τους επαγγελματίες της Χρηματοοικονομικής.»

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA κα. Βιολέτα Σπυροπούλου, CFA, δήλωσε «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την νικήτρια ομάδα του δεύτερου  CFA Society Greece Annual Research Award. Τα θερμά μας συγχαρητήρια  εκ μέρους όλου του ΔΣ, στη νικήτρια ομάδα των ερευνητών κκ. Σ. Αναγνωστοπούλου, CFA, Λ. Τριγιώργη και Α. Τσεκρέκου για την εργασία τους που ξεχώρισε και βραβεύτηκε στο  διαγωνισμό μας. Όλες οι ερευνητικές μελέτες που συμμετείχαν ήταν αξιόλογες και η διαδικασία επιλογής της νικήτριας μελέτης ήταν δύσκολη. Είναι μεγάλη μας τιμή να επιβραβεύουμε την ακαδημαϊκή και ερευνητική αριστεία στον χρηματοοικονομικό κλάδο.».

Το άρθρο είναι δημοσιευμένο στο Journal of Banking and Finance. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν το άρθρο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA καθώς και εδώ.