Παρουσίαση Κατευθύνσεων

Τη Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00 στην Αίθουσα Υ1 πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης των Κατευθύνσεων Σπουδών του Τμήματος από τους διδάσκοντες.

Συγκεκριμένα οι κατευθύνσεις που παρουσιάσθηκαν ήταν:

  1. Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστική Αλυσίδα
  2. Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική
  3. Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι
  4. Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων
  5. Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν