Μάρκετινγκ Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

Κωδικός: 
5657
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Περιεχόμενο του μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να εμπεδώσει τη θεωρία και την πρακτική του μάρκετινγκ στο πεδίο του εμπορίου. Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν τα εξής θέματα: Το περιβάλλον του εμπορίου. Το εμπόριο στην Ελλάδα και διεθνώς. Η σημασία και οι λειτουργίες του εμπορίου στην οικονομία.   Τύποι επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου.  Το μείγμα μάρκετινγκ στις εμπορικές επιχειρήσεις. Διοίκηση συλλογής εμπορευμάτων. Πολιτική τιμών για εμπορικές επιχειρήσεις. Η επικοινωνιακή πολιτική του εμπορίου. Επιλογή εμπορικής τοποθεσίας. Διαχείριση χώρου και εκθεσιακής δυναμικότητας εμπορικών επιχειρήσεων. Ατμόσφαιρα καταστήματος. Εξυπηρέτηση πελατών. Ειδικά θέματα μάρκετινγκ εμπορικών επιχειρήσεων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  1. Να γνωρίζουν τον ρόλο και τη σημασία του εμπορίου.
  2. Να έχουν κατανοήσει τη δομή και τις λειτουργίες του εμπορίου.
  3. Να έχουν κατανοήσει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του μάρκετινγκ σε επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου.
  4. Να γνωρίζουν τα κύρια θέματα που απασχολούν τη διοίκηση των εμπορικών επιχειρήσεων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  1. Παπαβασιλείου, Ν. & Μπάλτας, Γ. (2003), Μάρκετινγκ Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου, Εκδόσεις Rosili.
  2. Τζωρτζάκης, Κ. & Τζωτζάκη Α. (2002). Μάρκετινγκ Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου, Εκδόσεις Rosili.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων και ομαδικές εργασίες.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση και ομαδικές εργασίες.