Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας - Business Communication Lab

 Η αποστολή του B.C.Lab είναι να αποτελέσει ένα διεθνές κέντρο ερευνητικής, εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής αριστείας για τη βελτίωση της επιχειρησιακής επικοινωνίας, για πανεπιστημιακούς καθηγητές, φοιτητές, σπουδαστές, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

Το εργαστήριο έχει αναλάβει πολλά έργα και έρευνες για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

http://www.bclab.aueb.gr

Έτος ίδρυσης: 1992 
(ΦΕΚ 174/ 24.7.98, Τεύχος Α, ΦΕΚ Τροποποίησης: Β 580 - 24.02.2017)

Διευθυντής:
Καθηγητής Βλάσης Σταθακόπουλος

Εργαστήριο Μάρκετινγκ - Marketing Laboratory

Η αποστολή του εργαστηρίου A.La.R.M. είναι να διεξάγει διεθνούς βεληνεκούς έρευνα και να υποστηρίζει υψηλής στάθμης εκπαιδευτική δραστηριότητα, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ.

Τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στις ερευνητικές μονάδες του εργαστηρίου έχουν πλούσια ερευνητική δραστηριότητα και μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων, στα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά του Μάρκετινγκ.

Το εργαστήριο έχει συμμετάσχει σε Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα και έχει αναλάβει μελέτες πολυάριθμων έργων για το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Έχει επίσης αναλάβει τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (σεμινάρια, ημερίδες, συμπόσια, διαλέξεις) με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

https://www.dept.aueb.gr/el/marketinglab

Έτος ίδρυσης: 2000
(ΦΕΚ 148/5.7.01, Τεύχος Α)

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας

Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού - Δ.Α.Δ.

Το εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) λειτουργεί απο τις αρχές του 2000 στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Ο.Π.Α. και η λειτουργία του ορίζεται απο το ΦΕΚ Β4059-19.12.2016. 

Αποστολή του εργαστηρίου ΔΑΔ είναι να αποτελέσει ένα διεθνές κέντρο ερευντητικής, εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής αριστείας για τη διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη του αντικειμένου της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε πανεπιστημιακούς καθηγητές, φοιτητές, σπουδαστές, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

https://www.dept.aueb.gr/el/HRMlab

Έτος ίδρυσης: 2016 (ΦΕΚ 4059/ 19.12.2016, Τεύχος Β)

Διευθύντρια:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Άννα Ελένη  Γαλανάκη