Τμήμα Μάρκετινγκ Και Επικοινωνίας

2108203 101 
2108203 102 
2108203 103
secretary.marketing@aueb.gr Ιστοσελίδα Τμήματος

ΙΔΡΥΣΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: 


Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 1992 με τον τίτλο "Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ". Από το 2002 λειτουργεί με τον σημερινό του τίτλο και αποτελεί το πρώτο και μόνο πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και της Επιχειρησιακής Επικοινωνίας, προσφέροντας σχετικές σπουδές τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το Μάρκετινγκ και η Επιχειρησιακή Επικοινωνία αποτελούν εξαιρετικά ενδιαφέροντα πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις αγορές (δηλ. καταναλωτές, αγοραστές, πελάτες, άλλες επιχειρήσεις, εξαγωγές) στις οποίες απευθύνεται μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός, αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία.

Το νέο, πλήρως αναβαθμισμένο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και απαιτήσεις της ραγδαία εξελισσόμενης τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας. Θέματα όπως Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Κοινωνικά Δίκτυα, Καινοτομία, Διαφήμιση στο Ίντερνετ, Ψηφιακή Επικοινωνία, Πωλήσεις, Διοίκηση Ποιότητας, Ηγεσία, Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων, Επιχειρηματικότητα και  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελούν βασικούς τομείς στους οποίους εκπαιδεύονται οι φοιτητές του Τμήματος.

Επίσης, κατά την διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές αναπτύσσουν διαπροσωπικές δεξιότητες, απαραίτητες για την αγορά εργασίας, όπως επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, αποτελεσματική συνεργασία, λήψη αποφάσεων,  ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, δημιουργικότητα και ομαδικότητα.

Επιδίωξη του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας είναι να λειτουργεί ως κέντρο ακαδημαϊκής αριστείας. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος έχει έντονη ερευνητική παρουσία και αναγνώριση στον διεθνή επιστημονικό του χώρο. Το Τμήμα μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης υποστηρίζει τις επιχειρήσεις της χώρας και την προσπάθεια ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, και προσπαθεί να ανταποκρίνεται συνεχώς στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και στις απαιτήσεις της οικονομίας για εξειδικευμένα στελέχη με υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν άριστες προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης ενός ευρέος φάσματος γνώσεων, δεξιοτήτων  και διαπροσωπικών ικανοτήτων και γίνονται δεκτοί για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


Το Τμήμα προσφέροντας υψηλού επιπέδου σπουδές σε ένα επιστημονικό πεδίο με μεγάλη ζήτηση, έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο και καλά δομημένο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο ακολουθεί τα πρότυπα των αντίστοιχων του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει γενικά και εξειδικευμένα μαθήματα. Όπως συμβαίνει συχνά στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος δέχονται διεπιστημονικές επιδράσεις από συναφείς επιστήμες, όπως η οικονομική επιστήμη, η διοικητική επιστήμη, η ψυχολογία κ.λπ.

Η υποχρεωτική φοίτηση στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές υποχρεούνται να προαχθούν σε σαράντα (40) μαθήματα, εκ των οποίων τα τριάντα (30) είναι Υποχρεωτικά, τα τέσσερα (4) είναι Κατεύθυνσης και τα υπόλοιπα έξι (6) είναι μαθήματα Επιλογής. Εκτός των παραπάνω μαθημάτων, όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να προαχθούν σε πέντε (5) μαθήματα μίας από τις τρεις (3) ξένες γλώσσες που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο, εκτός εάν υπάρχει αναγνωρισμένο δίπλωμα ξένης γλώσσας.

Τα μαθήματα είναι ισοδύναμα μεταξύ τους. Κάθε ένα διδάσκεται τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου δεκατριών (13) εβδομάδων. Ορισμένα μαθήματα περιλαμβάνουν μία (1) ή δύο (2) πρόσθετες ώρες την εβδομάδα για εργαστηριακές ασκήσεις που συντελούν στην καλύτερη εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης.

Στα πρώτα τρία χρόνια σπουδών τους, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν μια σφαιρική - γενική εικόνα και γνώση όλων των βασικών λειτουργιών μιας επιχείρησης, δηλαδή αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, μάνατζμεντ, οικονομικά, λογιστική  και χρηματοοικονομική.

Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

  • Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Επιχειρησιακή Αναλυτική
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Κάθε μία από τις κατευθύνσεις περιλαμβάνει τέσσερα (4) μαθήματα Κατεύθυνσης.

Τα έξι (6) μαθήματα Επιλογής προέρχονται είτε από ενιαία λίστα μαθημάτων (προσφερόμενα τόσο από το τμήμα όσο και από τα υπόλοιπα τμήματα του ΟΠΑ) είτε από τα μαθήματα των άλλων κατευθύνσεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το πτυχίο είναι ενιαίο και η κατεύθυνση σπουδών δεν αναγράφεται στο πτυχίο, αλλά αναγράφεται μόνο στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Στους φοιτητές του τμήματος δίνεται προαιρετικά δυνατότητα συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ καθώς και στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Επίσης προσφέρεται προαιρετικά Ειδικό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης.

ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας προσφέρει διδακτορικές σπουδές στα κύρια γνωστικά πεδία του Τμήματος, αλλά και σε συγγενή πεδία που διδάσκονται στο Τμήμα. Οι απόφοιτοί του διαθέτουν ισχυρά προσόντα για μία διακεκριμένη σταδιοδρομία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ή του ευρύτερου χώρου των διοικητικών και οικονομικών επιστημών. Πρόκειται για πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και προϋποθέτει την αποκλειστική ενασχόληση των φοιτητών με τις διδακτορικές σπουδές που περιλαμβάνουν ειδικά μαθήματα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών οδηγεί σε λήψη διδακτορικού διπλώματος που είναι ο ανώτατος τίτλος σπουδών που μπορεί να χορηγήσει ένα πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα είναι ολιγομελές και κάθε έτος γίνεται δεκτός ένας μικρός αριθμός νέων φοιτητών με υψηλά προσόντα και στόχους.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 


Οι πτυχιούχοι του Τμήματος διαθέτουν προηγμένες γνώσεις σε μάρκετινγκ και επικοινωνία μαζί με ισχυρές βάσεις στον ευρύτερο χώρο των διοικητικών και οικονομικών επιστημών. Με εφόδιο τις σπουδές τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος καταλαμβάνουν ηγε­τικές θέσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε τομείς αιχμής, όπως Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Εξαγωγές, Διαφήμιση στο Ίντερνετ και τα Κοινωνικά Δίκτυα, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν, Εξαγωγές, Δημόσιες Σχέσεις, Διοίκηση Ανθρώ­πινου Δυναμικού και Ηλεκτρονική Επικοινωνία. Το υπόβαθρο του προγράμ­ματος σπουδών επιτρέπει στους πτυχιούχους να αναπτύξουν ακόμα και τη δική τους επιχειρηματική δράση.