Όραμα, Αποστολή, Αξίες του Τμήματος

Όραμα του Τμήματος

Ένα ανθρωποκεντρικό και εξωστρεφές τμήμα που συνεισφέρει στην ελληνική κοινωνία και οικονομία και στην επιστήμη μέσω της αριστείας στην εκπαίδευση και στην έρευνα.

Αξίες του Τμήματος

  • Αξιοκρατία και Δικαιοσύνη
  • Εργατικότητα και Αποτελεσματικότητα
  • Εντιμότητα και Ειλικρίνεια
  • Σεβασμός
  • Συνεργατικότητα και Ομαδικό Πνεύμα

Αποστολή του Τμήματος

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας είναι από τα δυναμικότερα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1992 μέχρι και σήμερα αποτελεί το πρώτο και μόνο πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην επιστήμη του μάρκετινγκ, προσφέροντας σπουδές μάρκετινγκ και επικοινωνίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το μάρκετινγκ είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων που ασχολείται με τη διοίκηση των αγορών στις οποίες απευθύνεται μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός. 

Πρόκειται για την εξωστρεφή διοικητική λειτουργία της επιχείρησης  που περιλαμβάνει πολλά επιμέρους θέματα.Σε αυτά ανήκουν, μεταξύ πολλών άλλων, η αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς, η δημιουργία καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών, η επικοινωνία με την αγορά, η αποτελεσματική διάθεση προϊόντων μέσω κατάλληλων εμπορικών δικτύων, η τιμολόγηση, η έρευνα και ανάλυση της αγοράς στο φως εμπειρικών δεδομένων, η κατανόηση της αγοραστικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς, και η διαχείριση των σχετικών ανθρώπινων πόρων. Επιπροσθέτως, οι ραγδαίες εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο, με χαρακτηριστικές εφαρμογές  στην επικοινωνία, στο διαδίκτυο, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και στην αυτόματη συλλογή δεδομένων συμπεριφοράς. Όπως συμβαίνει συχνά στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος δέχονται διεπιστημονικές επιδράσεις από συναφείς επιστήμες, όπως η οικονομική επιστήμη, η διοικητική επιστήμη, και η ψυχολογία.

Επιδίωξη του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας είναι να λειτουργεί ως κέντρο ακαδημαϊκής αριστείας. Προσπαθεί να ανταποκρίνεται συνεχώς στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και στις απαιτήσεις της οικονομίας για εξειδικευμένα στελέχη με υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση. Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης υποστηρίζει τις επιχειρήσεις της χώρας και την προσπάθεια ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς λειτουργίας του έχει να επιδείξει διακεκριμένο επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώριση, ενώ έχει συμβάλει σημαντικά στην ελληνική οικονομία μέσω ενός εξαίρετου και πολυσχιδούς εκπαιδευτικού έργου. Το τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας συμβάλλει στη φήμη και το κύρος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατακτώντας και διατηρώντας μία διακεκριμένη θέση στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Το τμήμα παρουσιάζει με υπερηφάνεια ένα ασυνήθιστα πλούσιο ερευνητικό έργο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, το οποίο συναγωνίζεται συναφή τμήματα πολύ γνωστών πανεπιστημίων της αλλοδαπής και αποτελεί την καλύτερη απόδειξη για την ποιότητα του.

Ιστορία του Τμήματος

Η ίδρυση του Τμήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μετεξέλιξη της ΑΣΟΕΕ σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτι το οποίο έδωσε την ευκαιρία στο Ίδρυμα να διευρύνει και να εξειδικεύσει τα γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργούσε. Έτσι, από τα τρία ανεξάρτητα τμήματα τηςΑΣΟΕΕ που είχαν θεσμοθετηθεί μόλις το 1984 με το ΠΔ 377/84 και συγκεκριμένα το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής, δημιουργήθηκαν έξι τμήματα σύμφωνα με το ΠΔ 377/89 με το οποίο μετονομάσθηκε η ΑΣΟΕΕ σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών δημιουργήθηκε το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ενώ μετονομάσθηκε το Τμήμα Οικονομικών  Επιστημών σε Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Στο χώρο των Εμπορικο-Διοικητικών Επιστημών ιδρύθηκε το Τμήμα Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ, ενώ το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μετονομάσθηκε σε Τμήμα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και τέλος, από το Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής δημιουργήθηκαν δύο αυτοτελή τμήματα, το Τμήμα Στατιστικής και το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

Το Τμήμα Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ υπήρξε η απάντηση στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και στη σύγχρονη διεθνοποιημένη οικονομία που απαιτούσε τον εμπλουτισμό των εμπορικο-διοικητικών επιστημών με τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που α) αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο του Μάρκετινγκ σε μικρο-οικονομικό και σε  μακρο-οικονομικό επίπεδο και β) ήταν σε απόλυτη εναρμόνιση με τα ισχύοντα στα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Όπως είθισται όμως κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, στη δημιουργία των νέων Τμημάτων υπήρξαν διαφωνίες οι οποίες αφορούσαν τόσο στην Ίδρυση του Τμήματος Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ όσο και στη μετονομασία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι διαφωνίες αυτές οδήγησαν στην ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας του ΠΔ 377/89 κατά το μέρος που αφορούσε την ΑΣΟΕΕ.  Για την επίλυση του θέματος, το Υπουργείο με το Νόμο 1892/90 κύρωσε το ΠΔ 377/89, ενώ με τον ίδιο νόμο δόθηκε στο  Τμήμα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Λογιστικής ο προηγούμενος τίτλος του, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Λόγω αυτών των εξελίξεων, το θέμα λειτουργίας του Τμήματος Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκπαρέμεινε εκκρεμές περισσότερο από δύο χρόνια καθώς το Υπουργείο Παιδείας δεν ενέτασσε το νεοσυσταθέν τμήμα στο Μηχανογραφικό Δελτίο που συμπληρώνουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σε όλο αυτό το διάστημα οι Καθηγητές που είχαν ενταχθεί στο συγκεκριμένο τμήμα έκαναν ένα τιτάνιο αγώνα για τη λειτουργία του και τελικά με την Υπουργική Απόφαση Φ151/Β3/1082/13-3-92 μετονομάσθηκε σε Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ και κατέστη δυνατή η λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93 οπότε και πήρε τους πρώτους φοιτητές.