Διδακτορικές Διατριβές

 

Διδάκτορας Τίτλος Διατριβής Έτος Ανακήρυξης
Μαγρίζος Σόλων Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 2015
Πάπιστα Εριφίλη-Βασιλική Ποιότητα Σχέσης & Ταύτιση καταναλωτή-επωνυμίας, προϋποθέσεις & επακόλουθα: εφαρμογή στο χώρο των φυτικών καλλυντικών. 2015
Χαλκιάς Γιώργος Η επίδραση των σχηματικά ασύμφωνων πληροφοριών της διαφήμισης στις διαδικασίες γνωστικής επεξεργασίας και αξιολόγησης των καταναλωτών: ο ρόλος της έντασης του σχήματος και της εμπλοκής του καταναλωτή. 2014
Αναγνωστίδου Ζωή    
 
Attitude-based versus attribute-based consumer decision making: the role of accessibility, diagnosticity, motivation and opportunity. 2014
Μακρή Αικατερίνη Factors Infuencing Export Venture Performance: An Empirical Investigation. 2014
Γιαννόπουλος Αντώνιος Διερεύνηση της αλληλεξάρτησης Εσωτερικού & Εξωτερικού Προσανατολισμού: Ένα ολοκληρωμένο Μοντέλο για τον Προσανατολισμό, την Ικανοποίηση Εσωτερικών & Εξωτερικών Πελατών & την Επιχειρησιακή Απόδοση 2013
Καμινάκης Κωνσταντίνος Η επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στους πελάτες και τους εργαζόμενους 2013
Γιακουμάκη Χριστίνα Ο ρόλος της καταναλωτικής διαφήμισης σε B2B προϊόντα 2013
Ντέλιου Κλεοπάτρα Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Συμβολή στην Επικοινωνία και στην εικόνα του Πανεπιστημίου 2013
Πήχα Λαμπρινή Προσανατολισμός στην Επωνυμία: παράγοντες που τον επηρεάζουν και συνέπειες αυτού (Brand Orientation: Antecedents and Consequences) 2012
Κωστόπουλος Ιωάννης Οι Προϋποθέσεις και οι Συνέπειες της Αποτελεσματικότητας της Διαδικασίας Χαρτογράφησης Υπηρεσιών (Service Blueprinting). Μια Εμπειρική Μελέτη στον Ξενοδοχειακό Κλάδο 2012
Ραφαηλίδου Μυροφόρα Η Γυάλινη Οροφή στο χώρο των Επιχειρήσεων υπό το πρίσμα της Θεσμικής Θεωρίας 2012
Τζεμπελίκος Νεκτάριος Ένα Ολοκληρωμένο Μοντέλο Προσανατολισμού στη Διοίκηση Πελατών Στρατηγικής Σημασίας (Key Account Management Orientation) - Κίνητρα, Εφαρμογή και Αποτελέσματα 2011
Θεοδωράκης Ιωάννης Ρητορική και Πρόκληση: Τα Συναισθήματα, οι Αξίες και οι Στάσεις των Καταναλωτών Έναντι Ρητορικών Προκλητικών Διαφημίσεων 2011
Σαριδάκης Χαράλαμπος Οι Προτιμήσεις του Έλληνα Καταναλωτή στην Αγορά Αυτοκινήτου» (“An Analysis of Consumer Preferences in the Greek Car Market”) 2011
Παπαδάκης Γεώργιος Χρήση Συστημάτων CRM και Επιπτώσεις στην Απόδοση των Επιχειρήσεων 2011
Λιονάκης Κωνσταντίνος Μια διερευνητική μελέτη των Σχέσεων και των Συγκρούσεων μεταξύ των Τμημάτων Μάρκετινγκ & Πωλήσεων σε Ελληνικές Επιχειρήσεις Καταναλωτικών Αγαθών: Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Επιπτώσεις 2011
Πεϊτζίκα Ειρήνη Αποτελεσματικές Στρατηγικές Μάρκετινγκ Καταναλωτικών Προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στην Ελλάδα που βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο του κύκλου ζωής προϊόντος και αγοράς 2010
Σταυράκη Μαρία Ο ρόλος του Συναισθήματος στην αλλαγή των στάσεων μέσω της διαφήμισης 2009
Κωνσταντουλάκη Κλεοπάτρα Η Επίδραση της Εμπλοκής στις Περιγραφικές Ιδιότητες του Συνόλου Εξέτασης και στην Επιλεκτικότητα του Καταναλωτή 2009
Ριζομυλιώτης Ιωάννης Η αποτελεσματικότητα της Έντυπης Βιομηχανικής Διαφήμισης στην Ελλάδα: Θεωρητική και Εμπειρική προσέγγιση 2008
Πηλίδου Ουρανία Εμπειρική Διερεύνηση του Λανσαρίσματος Νέων Βιομηχανικών Προϊόντων από Εταιρείες Αντιπροσώπων: Έμφαση στη Στρατηγική Επικοινωνίας 2008
Ψιλούτσικου Μαρίνα Στρατηγική Συνέργεια για τις Επιχειρήσεις που ακολουθούν Διττή Στρατηγική: Η περίπτωση Έντυπων και Ηλεκτρονικών Εφημερίδων 2007
Κυρέζης Νικόλαος Εμπιστοσύνη και Πρόθεση Χρήσης των Εναλλακτικών Δικτύων για Τραπεζικές Συναλλαγές 2006
Κορίτος Χρήστος Παράμετροι Επηρεασμού της Υιοθέτησης Καινοτομικών Δικτύων Διανομής στο Χώρο των Υπηρεσιών 2006
Δασκαλάκης Νικόλαος Η κεφαλαιακή διάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων: αίτια διαμόρφωσής της & παράγοντες που την επηρεάζουν 2006
Ιορδάνογλου Δήμητρα Η επίδραση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στο χώρο της Εκπαίδευσης. Ο ρόλος της Ηγεσίας 2006
Γαλανάκη Ελεάννα Παράγοντες που επηρεάζουν την Εξωτερική Ανάθεση Υπηρεσιών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 2005
Παναγόπουλος Νικόλαος Οι πρακτικές της Οργάνωσης & Διοίκησης των Πωλήσεων στις Ελληνικές Βιομηχανικές Επιχειρήσεις-Παράγοντες Αποτελεσματικότητας & η επίδραση των Νέων Τεχνολογιών 2003
Ήντουνας Κωνσταντίνος Η διαδικασία τιμολόγησης και οι παράγοντες που την επηρεάζουν στον Κλάδο των Υπηρεσιών: Θεωρητική και Εμπειρική ανάλυση 2003
Γιαννούλη Ιωάννα Εφαρμογή Πολυκριτηριακών μεθόδων Αξιολόγησης σε συστήματα μεταφορών (χωρίς κατατεθημένη πρόταση) / Development and Application of a Model for Strategic Supply Chain System Management 2002
Παναγιωτοπούλου Λήδα Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων: Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιδράσεις στην αποτελεσματικότητα 2001
Σταματόπουλος Μιλτιάδης Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Αεροδρομίων 2000