Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Κινδύνων

Κωδικός: 
5725
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνουν κατανοητές οι βασικές έννοιες που συνδέονται με την λειτουργία των Δ.Σ. στα πλαίσια ενός οργανισμού-επιχείρησης, ο ρόλος του στελέχους Δ.Σ. καθώς και καθήκοντα και αρμοδιότητες που περιλαμβάνει η θέση του, ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε επιχείρησης, να κατανοηθούν οι μηχανισμοί επίδρασης, κινητοποίησης και διαμόρφωσης της Κοινής Γνώμης σε μια κοινωνική ομάδα και να αποκτηθούν οι βασικές γνώσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Δ.Σ.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής βασικές θεματικές ενότητες:

  1. Εισαγωγή στις δημόσιες σχέσεις
  2. Κοινή γνώμη
  3. Επικοινωνία με διάφορες ομάδες κοινού
  4. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος δημόσιων σχέσεων
  5. Μοντέλα πρακτικής και ρόλοι επαγγελματιών δημόσιων σχέσεων
  6. Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων
  7. Η αξιοποίηση του διαδικτύου από τις δημόσιες σχέσεις
  8. Χορηγία