Υποτροφία Εurobank

Yποτροφία ΕUROBANK

Το μεταπτυχιακό σε συνεργασία με την τράπεζα ΕUROBANK προσφέρει σε αριστούχο τελειόφοιτο φοιτητή του τμήματος πλήρους φοίτησης μία υποτροφία τo χρηματικό ποσό της οποίας ανέρχεται στις 5000 ευρώ.

Υποψήφιοι για την απονομή της Υποτροφίας είναι όλοι οι φοιτητές πλήρους φοίτησης του ΔΠΜΣ, σειράς εισαγωγής 2020 και 2021, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους το 2022 και 2023 αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών που έχουν απαλλαχθεί από την καταβολή τελών φοίτησης με το αρ. 35 ν. 4485/2017.

Η υποτροφία χορηγείται στον φοιτητή του ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc in Finance and Banking) που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα με την υψηλότερη βαθμολογία. Επιπλέον προϋποθέσεις για την απονομή της Υποτροφίας είναι ο φοιτητής: α) να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος στην κανονική εξεταστική και β) να έχει παραδώσει την διπλωματική εργασία στα χρονικά όρια όπως αυτά καθορίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών και τον Οδηγό συγγραφής διπλωματικής εργασίας του προγράμματος.