Σταμέλος Κωνσταντίνος
Εθνική Τράπεζα | Υπηρεσία Καταναλωτικής & Στεγαστικής Πίστης | Ειδικός Συνεργάτης
Επέλεξα το ΔΠΜΣ στη "Χρηματοοικονομική & Τραπεζική για Στελέχη" το οποίο μου προσέφερε τα εφόδια να εμβαθύνω στον χρηματοοικονομικό κλάδο, τον σημαντικότερο αιμοδότη των επιχειρήσεων στις ραγδαίες εξελίξεις των ημερών μας. Με προσέλκυσε η πολύπλευρη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. Με την συμβολή του διδακτικού δυναμικού απεκόμισα όλες τις απαραίτητες γνώσεις εξειδίκευσης και ένα σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο με καθιστά ανταγωνιστικό στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Απέκτησα την απαραίτητη επιστημονική υποδομή να εντοπίζω, συνθέτω και αναλύω τις εξελίξεις που επηρεάζουν τον κλάδο. Μέσα από το πρόγραμμα έλαβα υποτροφία για την απόκτηση του διεθνούς επαγγελματικού τίτλου CFA, κατοχυρώνοντας & αποδεικνύοντας τις τεχνικές μου δεξιότητες στην διεθνοποιημένη αρένα.