Μασούρας Χρήστος
Η συμμετοχή μου στο ΠΜΣ Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής για Στελέχη, με το υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό και την άρτια οργάνωσή του, μου έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσω τεχνικές γνώσεις ικανές να ωθήσουν την επαγγελματική μου εξέλιξη. Θεωρώ ότι είναι το πληρέστερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στους κλάδους της Τραπεζικής και των Χρηματοοικονομικών.