Υπενθύμιση: Υποβολή Δικαιολογητικών - Ταυτοποίηση Πρωτοετών Φοιτητών των Κατηγοριών (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, 10%)