Πρόσκληση για το Ευρωπαϊκώς Χρηματοδοτούμενο Project YOUNG SERVICE DESIGNERS

Το #IRTEA σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην Ομάδα του Έργου Young Service Designers - YSD Project που θα εκπαιδευτεί στη διαδικασία Διαμόρφωσης Πολιτικής για Δήμους, μέσω του διεθνώς αναγνωρισμένου προγράμματος της UNICEF #UPSHIFT.

Η ομάδα των 20 νέων Young Service Designers:
- θα διαμορφώσει μια πολιτική παρέμβαση που θα εφαρμοστεί σε Δήμο της Ελλάδας σε θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και πράσινης ανάπτυξης

- θα ταξιδέψει στην Πολωνία, τη Φινλανδία και την Ιταλία για εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις από παγκοσμίου φήμης πιστοποιημένους εκπαιδευτές από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΗΕ

- θα λάβει την παγκοσμίου κύρους πιστοποίηση #Leverup, εφόδιο για αιτήσεις απασχόλησης σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Το έργο YSD στοχεύει να υποστηρίξει νέους (16-21 ετών), μέσω εκπαιδεύσεων για ενδυνάμωση ικανοτήτων πάνω σε θέματα κοινωνικών πολιτικών και να τους προσφέρει την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη διαδικασία λήψης τοπικών αποφάσεων, με στόχο να συμβάλλουν στον επανασχεδιασμό των πόλεων και των δημόσιων χώρων.

Οι 20 νέοι από την Ελλάδα που θα στελεχώσουν την ομάδα των Young Service Designers υπό το συντονισμό του #IRTEA, θα συμμετάσχουν στις 3 φάσεις του έργου:

  1. Πρόγραμμα Capacity Building, όπου σε κοινώς καθορισμένες ημέρες και ώρες από την ομάδα των Young Service Designers θα εκπαιδευτούν στη μεθοδολογία και τα εργαλεία διαμόρφωσης πολιτικών για Δήμους από εξειδικευμένους εκπαιδευτές. Διάρκεια κύκλου εκπαιδεύσεων: 40 ώρες κατά το διάστημα 10/07/2022 – 31/09/2022 (με φυσική παρουσία στο γραφείο του IRTEA αλλά και διαδικτυακά)
     
  2. Public Innovation Lab: Μέσω των εργαστηρίων που θα διοργανωθούν σε κοινώς διαμορφωμένο χρόνο από την ομάδα των νέων, οι Young Service Designers θα χωριστούν σε 3 ομάδες για το σχεδιασμό μιας ιδέας πολιτικής παρέμβασης για Ελληνικό Δήμο. Μετά από διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος αυτής της φάσης και παρουσίαση των 3 ιδεών σε κοινό Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Εκπαιδευτών, Σχολικών Μονάδων και νέων από Συμβούλια Νεολαίας, θα αναδειχθεί η πολιτική παρέμβαση που θα υλοποιηθεί σε Ελληνικό Δήμο.
     
  3. Public Activities, όπου σύσσωμη η ομάδα των Young Service Designers θα επικοινωνήσει και θα προωθήσει την πολιτική παρέμβαση και τη συμβολή τους σε αυτή σε κοινό Εκπροσώπων Ελληνικών Δήμων, Εταιρείες, Φορείς και πρόσωπα χάραξης πολιτικών και άλλους stakeholders.
     

Στο τέλος του προγράμματος θα γίνει και η εφαρμογή της πολιτικής σε Ελληνικό Δήμο, όπου η ομάδα των Young Service Designers θα παρακολουθήσει κάθε στάδιο εφαρμογής, θα καθοδηγήσει το προσωπικό του Δήμου, αλλά και θα διαδράσει με τοπικούς παράγοντες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους 16-21 ετών, που κατοικούν στην περιοχή της Αττικής.

Εάν είστε πρόθυμοι να δικτυωθείτε με άλλους Νέους, να ανταλλάξετε απόψεις, βέλτιστες πρακτικές, να λάβετε πληροφορίες για την κοινότητά σας και τις ευκαιρίες στην πόλη σας, να συνεισφέρετε στο έργο της πόλης για το
σχεδιασμό υπηρεσιών για νέους και να συναντηθείτε και να συζητήσετε με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της πόλης και πολιτικούς, δηλώστε συμμετοχή. 

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως και 15 Ιουλίου 2022. Για να κάνετε αίτηση πατήστε ΕΔΩ.