Προκήρυξη μίας Θέσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Γνωστικό Πεδίο «Αντιμετώπιση του Προβλήματος Ενδογένειας σε Οικονομετρικά Υποδείγματα»

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε, κατά τη συνεδρίαση της 10ης Συνέλευσης της 17-03-2021 την προκήρυξη για την πλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο «Αντιμετώπιση του προβλήματος ενδογένειας σε οικονομετρικά υποδείγματα».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 14η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη.  

Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου postgrad_ses@aueb.gr ή στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Υπεύθυνη κα Μ. Μαρόγιαννη: Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφ. 908-909), μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού κατά τις εργάσιμες ημέρες, τηλ. 210 8203644.