Ορισμός Tριμελούς Eφορευτικής Eπιτροπής για την Aνάδειξη Eκπροσώπων Mελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Oικονομικών Επιστημών

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών ορίζει Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Παντουβάνος Παναγιώτης , Πρόεδρος
2. Ράλλη Καλλιόπη , μέλος
3. Μαλαγάρη Μαριάννα, μέλος

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου και ώρα από 11:00 έως 13:00 να παραλάβουν από τη Γραμματεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ε.Τ.Ε.Π στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους,που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.