Μαραθώνιος Καινοτομίας Coding Challenge 4 Ukraine

O Μαραθώνιος Καινοτομίας Coding Challenge 4 Ukraine υλοποιείται από την EDFA και το UAFIC, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκης Επιτροπής, με την τεχνολογική και επιχειρησιακή υποστήριξη της εταιρείας καινοτομίας και τεχνολογίας Crowdpolicy. 

Αποτελεί έναν πανευρωπαϊκό μαραθώνιο καινοτομίας (hackathon) ο οποίος έχει ως στόχο να κινητοποιήσει το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης, προτείνοντας και υλοποιώντας ιδέες και εφαρμογές γύρω από το Fintech για την στήριξη του Ουκρανικού λαού.

 Ο μαραθώνιος καινοτομίας θα πραγματοποιηθεί 17-26 Ιουνίου 2022. 

Οι λύσεις και ιδέες αφορούν τις παρακάτω θεματικές περιοχές: 

  • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληρωμών, ασφάλειες, συμπεριλαμβανομένων των DeFi και Web3 Cybersecurity
  • Υπηρεσίες logistics, συντονισμού και πληροφόρησης
  • Διαβίωση και πρόσβαση στις καθημερινές ανάγκες
  • Επαγγελματικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής παιδείας και της ένταξης.
     

Περισσότερα: https://crowdhackathon.com/hack4ukraine/