Ανάρτηση Ερευνητικού Δοκιμίου no 08/23


Ερευνητικό Δοκίμιο no 08/23 με τίτλο "Dealing with endogenous regressors using copulas; on the problem of near multicollinearity
των Δημητρίου Χριστόπουλου, Δημητρίου Σμυρνάκη και Ηλία Τζαβαλή.

Περίληψη

In this paper, in order to cope with the problem of endogenous regressors in cases that the linear regression model is non-identifiable, we suggest estimators handling the problem of multicollinearity to improve the performance of the Gaussian copula approach. This problem occurs when the endogenous regressor is nearly normally distributed and, thus, is highly correlated with its copula transformation term of the augmented regression controlling for the endogeneity problem. Based on a Monte Carlo study, we show that maximum entropy estimators can offer a solution to the problem. These estimators are found to outperform the ridge estimator, often used in practice to tackle the multicollinearity problem, and to conduct correct inference for the slope coefficients of the augmented regression.

O  Δημήτριος Χριστόπουλος είναι Καθηγητής του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Δημήτριος Σμυρνάκης είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.και ο Ηλίας Τζαβαλής είναι Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.