Έναρξη Διαλέξεων του Μαθήματος «Στατιστική ΙΙ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος «Στατιστική ΙΙ» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023.

Από το Γραφείο του Διδάσκοντα