Ανακοινώσεις Γραμματείας

 • 21-09-2019

  Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης καλούνται να προσέλθουν την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019, 09:00 π.μ.-10:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο της πτέρυγας Αντωνιάδου, 1ος όροφος για να καταθέσουν αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων, προκειμένου να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

 • 28-08-2019

  Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που διαμένουν σε δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Φ.Ε.Α.) και της Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών (Φ.Ε.Π.Α.),  του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),  ενόψει της ορκωμοσίας τους, και προκειμένου να προχωρήσει η εν λόγω διαδικασία, υποχρεούνται να υποβάλουν στη γραμματεία του Τμήματός τους, ταυτοχρόνως, με την αίτηση ορκωμοσίας τους και βεβαίωση υπογεγραμμένη από την ασκούσα καθήκοντα Διοικητικής Προϊσταμένης Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, επί της οποίας θα αναγράφεται  ότι έχουν εκκενώσει το δωμάτιο στο οποίο διέμεναν.

  Η κατάθεση της ως άνω βεβαίωσης θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και για τη χορήγηση, εκ μέρους της γραμματείας του Τμήματος, πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών και αντίγραφου πτυχίου.

 • 30-07-2019

  Ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2019.

 • 24-07-2019

  Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο Ιουνίου 2019  και  δεν  έχουν  υποβάλει Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00,  Παρασκευή 11:00-13:00),  για  την υποβολή της Αίτησης.

 • 04-07-2019

  Ανακοινώνεται  ότι το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα δεχθεί αιτήσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. , Τ.Ε.Ι. και κατόχων πτυχίων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου Σπουδών για το ακαδ. έτος 2019-2020.  Η κατάταξή τους θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι τρία μαθήματα:

  1. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι
  2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
  3. Στατιστική Ι

  Η κατάταξη γίνεται στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών και οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από τα ανωτέρω εξεταζόμενα μαθήματα.

  Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2019. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα οριστούν σε επόμενη ανακοίνωση, μετά τις 15 Νοεμβρίου 2019.

  Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2019, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία,
  • Φωτοτυπία ταυτότητας,
  • Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ή από το ΙΤΕ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Τ.Ε.Ι. ή Ανωτέρας Σχολής της αλλοδαπής.
 • 20-05-2019

  Παρατείνεται  εκ νέου η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο έως και την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.

 • 10-05-2019

  Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 31 Μαΐου 2019.

 • 06-05-2019

  H Ορκωμοσία των Πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2019 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, ώρα 13:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

 • 02-05-2019

  Η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο παρατείνεται έως και την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 24 Μαΐου 2019.

 • 20-03-2019

  Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019. Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 21 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019.

 • 07-03-2019

  Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και δεν έχουν υποβάλει Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00,  Παρασκευή 11:00-13:00),  για  την υποβολή της Αίτησης.

 • 04-03-2019

  Oι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν, κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019, αίτηση επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου, στα οποία είχαν λάβει προαγωγικό βαθμό σε μία από τις ακόλουθες 4 εξεταστικές περιόδους:

  • Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018
  • Εξεταστική Ιουνίου 2018
  • Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017
  • Εξεταστική Ιουνίου 2017

Σελίδες