Παραλαβή Περγαμηνών και Αντιγράφων Πτυχίων από τους Πτυχιούχους Ιανουαρίου 2020