Γιατί να επιλέξετε το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ

Μια από τις πιο σημαντικές και καθοριστικές αποφάσεις που καλούνται να λάβουν οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι η επιλογή του Τμήματος φοίτησης καθώς αυτή θα προσδιορίσει στο μέλλον τις εκπαιδευτικές αλλά και επαγγελματικές τους ευκαιρίες.

Τα σωστά κριτήρια για την επιλογή του Τμήματος φοίτησης επικεντρώνονται σε τρεις άξονες:

α) Οι υποψήφιοι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ένα γνωστικό αντικείμενο που θα πρέπει πρωτίστως να τους ελκύει από επιστημονική άποψη.

β) Σημαντικό κριτήριο είναι η ευρύτητα των σπουδών που σε συνδυασμό με την ευελιξία παρέχει τη δυνατότητα στο φοιτητή να οικοδομήσει το μέλλον του σε στέρεα και ευρεία βάση.

γ) Η επιλογή του Τμήματος τέλος, θα πρέπει να γίνεται και με βάση την αναγνώριση και ισχύ που έχει στην αγορά εργασίας (όχι μόνο σε βραχυπρόθεσμο αλλά και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στο ιδιαίτερα ευμετάβλητο και έντονα ανταγωνιστικό σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον) αλλά και τις ευκαιρίες που αυτό δίνει στους αποφοίτους του για μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού κύρους.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια τα μέλη ΔΕΠ του  Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) κρίνουμε ότι προσφέρουμε στους φοιτητές μας μια εξαιρετική ευκαιρία. Προσκαλούμε λοιπόν τους νέους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για ανώτατες σπουδές στον ευρύτερο χώρο των οικονομικών επιστημών να έρθουν στο Τμήμα μας καθώς θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν βάσεις στη συναρπαστική επιστήμη των οικονομικών και ταυτόχρονα να διευρύνουν τις επαγγελματικές προοπτικές τους.

Η Οικονομική είναι μια ελκυστική επιστήμη γιατί συνδυάζει τα τεχνικά εργαλεία (που είναι τα μαθηματικά και η στατιστική) και προσδιορίζει τη θέση της ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες μιας και η οικονομική δραστηριότητα αποτελεί τη βάση της κοινωνίας. Η σημασία της στο κοινωνικό γίγνεσθαι, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι θεμελιώδους σημασίας. Σε σχέση δε, με άλλα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν μόνο τεχνικά εργαλεία ή μόνο προοπτική κοινωνικής ανάλυσης, η Οικονομική Επιστήμη πετυχαίνει την εξισορρόπηση και των δύο αυτών στοιχείων.

Οι οικονομικές σπουδές προσελκύουν μεγάλο αριθμό εξαιρετικών φοιτητών δίνοντας πολύ καλές προοπτικές ενδιαφέρουσας αλλά και αποδοτικής σταδιοδρομίας καθώς τα οικονομικά ζητήματα βρίσκονται στον πυρήνα της καθημερινής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Το πτυχίο των οικονομικών σπουδών παρέχει πολύ καλές προοπτικές εργασίας στο χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων, σε οργανισμούς και δημόσιους φορείς που ασχολούνται με την οικονομία, ενώ οι προοπτικές των μεταπτυχιακών σπουδών είναι εξαιρετικές.
 
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) είναι το πρώτο Τμήμα Οικονομικών σπουδών στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1920, έτος ίδρυσης της Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών Σπουδών η οποία το 1926 μετονομάστηκε σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Είναι το πρώτο Τμήμα που προσέφερε στην Ελλάδα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ήδη από το 1978. Η πορεία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των οικονομικών επιστημών στην Ελλάδα. Σκοπός του Tμήματος είναι η προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας αφού καλύπτει εύρος τομέων όπως η Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία, η Βιομηχανική Οργάνωση, τα Δημόσια και Διεθνή Οικονομικά, τα Οικονομικά της Εργασίας και του Περιβάλλοντος, τα Χρηματοοικονομικά και η Τραπεζική, η Οικονομική Ιστορία, καθώς και Ποσοτικές Μέθοδοι όπως η Στατιστική και η Οικονομετρία και συναφή αντικείμενα όπως είναι η Πολιτική Επιστήμη και η Κοινωνιολογία.

 Το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα περιλαμβάνει ικανό αριθμό «μαθημάτων βάσης», που είναι απαραίτητα σ΄ εκείνον που θέλει εν συνεχεία να σταδιοδρομήσει στον ευρύτερο χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων (όπως ενδεικτικά στην Τραπεζική, στη Χρηματοοικονομική, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα). Η ευελιξία και η δυνατότητα εξειδίκευσης χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα και το αποτέλεσμα αυτού αποτυπώνεται από τους αριθμούς των αποφοίτων μας που στελεχώνουν συστηματικά τις υψηλότερες θέσεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα (Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις) της χώρας μας.

Η επιλογή του Τμήματος φοίτησης πρέπει επίσης να γίνεται και με βάση τις ευκαιρίες που αυτό δίνει στους αποφοίτους του για μεταπτυχιακές σπουδές κύρους. Άλλωστε η διεθνής αναγνώριση ενός Τμήματος και των Καθηγητών αυτού, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα των αποφοίτων του να γίνουν δεκτοί σε σημαντικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια οι πτυχιούχοι μας γίνονται κατά κανόνα δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε όλους τους κλάδους της Οικονομικής Επιστήμης (Οικονομική Θεωρία, Χρηματοοικονομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων κλπ). στην Ελλάδα αλλά και σε πολύ γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού (ενδεικτικά μόνο για τα τελευταία πέντε έτη να αναφέρουμε τα Πανεπιστήμια: Ηarvard, MIT, Princeton, Yale, Chicago, Penn, Rochester, Cambridge, Oxford, LSE, UCL, Warwick).

 Η ισχύς ενός Ακαδημαϊκού Τμήματος καθορίζεται κατά κανόνα από το επιστημονικό κύρος των μελών ΔΕΠ και είναι αυτό που προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και την ποιότητα των σπουδών του. Εντυπώσεις των αποφοίτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών αλλά και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος καταγράφονται εδώ.

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι πολύ ενεργό σε ερευνητική δραστηριότητα (κατατάσσεται πρώτο στην Ελλάδα σε διάφορες διεθνείς βάσεις π.χ. IDEAS.Repec.org) και ανέκαθεν προσέλκυε και προσελκύει στις τάξεις του καθηγητές διεθνούς φήμης, με διδακτορική εξειδίκευση σε μεγάλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (ενδεικτικά Cambridge Univ., Univ. of Illinois-Urbana, London School of Economics, Univ. of London, Univ. of Massachusetts, Univ. of Minnesota, Northwestern Univ., Oxford Univ., Univ. of Pennsylvania, Univ. of Rochester, Υale Univ.). Πολλοί από τους Καθηγητές του έχουν υπηρετήσει προηγουμένως ως καθηγητές σε αρκετά από τα διεθνώς φημισμένα Πανεπιστήμια (όπως ενδεικτικά στα Duke Univ., Univ. of California-Los Angeles, Cambridge Univ., Univ. of Chicago, Univ. of Essex, Univ. of London, Univ. of Maryland, New York Univ., Univ. of Pennsylvania, Univ. of Toronto και άλλα).

Ως Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και εκ μέρους όλου του Επιστημονικού και Διδακτικού Προσωπικού του, σας καλώ να μελετήσετε το πρόγραμμα σπουδών και τα χαρακτηριστικά του όπως αυτά δημοσιεύονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα μας .

Καλή επιλογή και καλή επιτυχία!


 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
Καθηγητής
Ευάγγελος Βασιλάτος