Αναγόρευση του Καθηγητή Jean Tirole σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (5 Απριλίου 2012)