Χρηματικά Βραβεία Εστίας Ναυτικών

Η Εστία Ναυτικών θα χορηγήσει Χρηματικά Βραβεία στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 και έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε σχετικό Κανονισμό της.

Το σχετικό έγγραφο μπορεί να βρεθεί εδώ.