Προκήρυξη 46ου Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών Ακαδημαϊκού 'Ετους 2018- 2019

Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ περιέλαβε στο πρόγραμμα του έτους 2018 την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν Πτυχιούχοι ή Τελειόφοιτοι φοιτητές του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. των επιστημονικών κλάδων και για τα αντίστοιχα πεδία μεταπτυχιακών σπουδών που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2018, μετά την οποία καμμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.