Προκήρυξη Διαγωνισμού της Ακαδημίας Αθηνών για τη Χορήγηση μίας (1) Υποτροφίας από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρου Λοβέρδου

H Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και κατά προτίμηση στο Πανεπιστήμιο Harvard των Η.Π.Α., με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρου Λοβέρδου.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 2 Mαϊου 2018. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ.δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), το βραδύτερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών - Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5ος όροφος, 210.3664736 και 210.3664781) καθώς και στην σχετική ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών: : http://www.academyofathens.gr/el/scholarships/loverdos-2018-2019

Η σχετική προκήρυξη της Ακαδημίας Αθηνών μπορεί να βρεθεί εδώ.