Ποιές είναι οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως στόχο τη διδασκαλία και την έρευνα στο υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο. Το αντικείμενο του Τμήματος εκτείνεται σε όλο το φάσμα της οικονομικής επιστήμης και των εφαρμογών της όπως η μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση, η οικονομική των επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική, η δημόσια νομισματική, διεθνής και αγροτική οικονομική, η βιομηχανική οργάνωση και η στρατηγική επιχειρήσεων, η οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η οικονομική της εργασίας και η οικονομική ιστορία καθώς και στα σχετικά ποσοτικά εργαλεία των μαθηματικών, της στατιστικής και της οικονομετρίας.