Λειτουργία του Πανεπιστημίου από 1 έως 20 Αυγούστου 2019