Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης Χειμερινής Περιόδου Ακαδ. Έτους 2018-19

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης χειμερινής περιόδου ακαδ. έτους 2018-19 μπορούν να βρεθούν εδώ.