Αναβολή Διαλέξεων του Μαθήματος "Στατιστική Ι"

Αναβάλλονται οι  διαλέξεις του  μαθήματος  «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι»   κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες έναρξης διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου, δηλαδή από  1 Οκτωβρίου 2018  έως και 12 Οκτωβρίου 2018. Οι αναπληρώσεις των διαλέξεων,  καθώς και οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής τους θα ανακοινωθούν εγκαίρως.