Έναρξη Διαλέξεων του Μαθήματος "Γενική Οικονομική Ιστορία"

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος Γενική Οικονομική Ιστορία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων